BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Önemli ve etkin bir yatırım aracı olarak gayrimenkul, son yıllarda büyük bir gelişim kaydetmiştir. Gayrimenkul sektörü, yeni faktörler ve ürünler ile birlikte büyümüştür. Özellikle yükselen küresel risklerle birlikte yurtiçi değişkenlere göreceli olarak daha bağlı hareket ettiği düşünülen gayrimenkul, bireysel yatırımcılar için daha güvenilir bir yatırım aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Gayrimenkul sektörünün büyümesiyle ve sektöre duyulan ilginin artmasıyla birlikte gayrimenkulün ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarının da türevlerinin ortaya çıktığı ve bu türev ürünlerin hukuksal zemininin de zaman içerisinde oluşturularak sermaye piyasalarında uygulamasına başlanıldığı görülmüştür. Gayrimenkul sertifikaları da bu araçlardan biri olarak öne çıkmıştır. Bu çalışmada, çok yakın bir tarihte uygulamasına tekrar başlanan gayrimenkul sertifikalarının oluşumu ve mevzuatımızda yeri açıklanmış, sertifikaların sağladığı faydalar ve sahip olduğu riskler özetlenmiş ve şu an borsada işlem görmekte olan Park Mavera III projesine dayalı olarak çıkartılan gayrimenkul sertifikası örneği baz alınarak sermaye piyasasına bir anlamda yeni sunulan bu aracın sistemi ve işleyişi ifade edilmiştir. Sonuç olarak, gayrimenkul sertifikalarının ülkemiz gayrimenkul sektörüne canlılık kazandıracağı, kentsel dönüşüme ayrı bir kaynak yaratacağı ve sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunacağına ulaşılmıştır. 

___

 • 2985 Nolu Toplu Konut Kanunu, (17.03.1984 tarih, 18344 sayılı T.C. Resmi Gazete).
 • VIII-128.2 Nolu Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği, (5.07.2013 tarih, 28698 sayılı T.C. Resmi Gazete).
 • VIII-128.2a Nolu Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, (3.08.2016 tarih, 29790 sayılı T.C. Resmi Gazete).
 • VIII-128.2b Nolu Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, (7.03.2017 tarih, 30000 sayılı T.C. Resmi Gazete).
 • Akçay, B. (2016). Avrupa Birliği Finansal Entegrasyon Sürecinde İpotekli Piyasalar: Aday Ülke Statüsünde Olan Türkiye’ ye Bir Bakış, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 6, No:1, 41.
 • Coşkun, Y. ve Yalçıner K. (2011). Küresel Finansal Kriz ve Piyasa Mekanizmasına Dayalı Konut Finansmanı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt: 48 Sayı: 558, 86.
 • Emlak Zamanı (2016). Kayaşehir Prim Yapmaya Devam Edecek. http://www.emlakzamani.net/emlak-yatirimi/kayasehir-prim-yapmaya-devam-edecek.html, (Erişim: 05.05.2017).
 • Gayrimenkulde Sertifika (2017). http://gayrimenkuldesertifika.com/ (Erişim: 03.04.2017).
 • GYODER (2013). Türkiye Gayrimenkul Sektörü Temel Göstergeleri 2013, ss.24.
 • Kamuyu Aydınlatma Platformu (2017). T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Park Mavera III Projesi Gayrimenkul Sertifikalarının Halka Arzına İlişkin Sonuçlar. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597207 (Erişim: 21.04.2017).
 • TOKİ (2017). Konut İdaresi Başkanlığı, İhraççı Bilgi Dökümanı. https://www.toki.gov.tr/AppResources/UserFiles/files/%c4%b0hra%c3%a7%c3%a7%c4%b1%20Bilgi%20D%c3%b6k%c3%bcman%c4%b1.pdf (Erişim: 16.05.2017).
 • Köroğlu A. (2016). Gayrimenkul Sertifikası Modeli ve Türkiye’ de Uygulanabilirliği, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 25‐42, 30.
 • Makro İnşaat (2017). Kurumsal, Yönetim Kurulu Başkanı’ ndan Mesaj. http://www.makroinsaat.com/kurumsal/tr/baskandan-mesaj (Erişim:11.04.2017).
 • NTV (2017). Türkiye’ nin 2016 Yılındaki Nüfusu Belli Oldu. http://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiyenin-2016-yilindaki-nufusu-belli-oldu,Okmns5MeIk-mi9ATH60iyA (Erişim:24.05.2017).
 • SPK (2017). Gayrimenkul Sertifikası Tanıtım Toplantısı, Gayrimenkul Sertifikası Paneli Açılış Konuşması, http://www.spk.gov.tr/Duyuru/Dosya/20170328/0 (Erişim: 19.05.2017).
 • TOKİ (2017). Kuruluş ve Tarihçe, https://www.toki.gov.tr/kurulus-ve-tarihce (Erişim: 07.04.2017).
 • Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., İpoteğe Dayalı Konut Kredisi (Mortgage), Yayın No: GA/07-06-29, 16.
 • Uslu G. ve Uzun B. (2014). Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 6, No: 2, (1-11), 9.
 • Vakıf Yatırım (2012). Günlük Bülten, 3. http://www.vakifyatirim.com.tr/files/news_301014.pdf (Erişim: 19.03.2017).

___

Bibtex @araştırma makalesi { yorumyonetim349037, journal = {Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi}, eissn = {2602-2125}, address = {41 Kanuni Sokak-Kemal Paşa Mahallesi Serdivan Sakarya}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, number = {2}, pages = {43 - 60}, title = {BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Ersoy, Mehmet and Gümrükçüoğlu, Zehra Zeynep} }
APA Ersoy, M. & Gümrükçüoğlu, Z. Z. (2017). BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi , 5 (2) , 43-60 .
MLA Ersoy, M. , Gümrükçüoğlu, Z. Z. "BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 5 (2017 ): 43-60 <
Chicago Ersoy, M. , Gümrükçüoğlu, Z. Z. "BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 5 (2017 ): 43-60
RIS TY - JOUR T1 - BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - MehmetErsoy, Zehra ZeynepGümrükçüoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 60 VL - 5 IS - 2 SN - -2602-2125 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Mehmet Ersoy , Zehra Zeynep Gümrükçüoğlu %T BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2017 %J Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi %P -2602-2125 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Ersoy, Mehmet , Gümrükçüoğlu, Zehra Zeynep . "BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi 5 / 2 (Kasım 2017): 43-60 .
AMA Ersoy M. , Gümrükçüoğlu Z. Z. BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Yorum-Yönetim-Yöntem (JIMM). 2017; 5(2): 43-60.
Vancouver Ersoy M. , Gümrükçüoğlu Z. Z. BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi. 2017; 5(2): 43-60.
IEEE M. Ersoy ve Z. Z. Gümrükçüoğlu , "BİR SERMAYE PİYASASI ARACI OLARAK GAYRİMENKUL SERTİFİKASI: PARK MAVERA III PROJESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME", , c. 5, sayı. 2, ss. 43-60, Kas. 2017