KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1980’den sonra dünya ekonomisinde neoliberal politikalar ekseninde yaşanan değişim ve dönüşüm süreci küreselleşme olarak tanımlanmaktadır. Küreselleşme, siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları içeren önemli bir süreci ifade etmektedir. Küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketler ise, belli miktarda sermaye ve satış hâsılatına sahip, merkezi belli yerde olan,  birçok yerde faaliyette bulunan ve kâr amaçlı şubelerdir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketlerin ekonomik açıdan bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu çalışmanın sonucunda, çok uluslu şirketlerin toplam gelirinin birçok ulus devleti geride bırakarak ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir. Böylece çok uluslu şirketlerin dünyadaki ticareti şekillendirerek dünya ekonomisine yön veren en önemli aktörlerden biri olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

___

  • Bourdieu, P. (1998). The essence of neoliberalism. Le monde diplometique, December 1998.Çalışkan, Ö. (2003). Dünya yatırım raporu-2002 çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlar üzerine değerlendirmeler. DTM Dergisi, sayı:27, s.80-106.Christiansen, H. ve Y. Kim (2014). State-Invested enterprises in the global marketplace: implications for a level playing field. OECD corporate governance, Working papers, No. 14, OECD publishing, Paris.Ekin, N. (1999). Küreselleşme ve gümrük birliği. İstanbul Ticaret Biriği Odası Yayın No: 47.Friedman, T. (2000). The lexus and the olive tree, First anchore books.Gedikli, A. (2011). Çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerin kalkınması üzerine. Kırklareli üniversitesi i.i.b.f. girişimcilik ve kalkınma dergisi, 6 (1).Giddens, A. (2012). "Sosyoloji" içinde, Giddens, Anthony (C. Güzel, Çev.). Kırmızı yayınları.Guan, J. ve Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of chinese firms. Technovation, Vol.23, Issue:9, pp.737-747.Harmancı, M. (2004). Çok uluslu şirketler ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları. Türkiye Kalkınma Bankası A. Ş., GA-04-1-2, Mart 2004, Ankara.Hoştut, S. (2016). Çok uluslu şirketlerde halkla ilişkiler uygulamaları. Yönetim ve ekonomi araştırmaları dergisi , Cilt 14, Sayı.1.Jarblad, A. (2002). The global politic economy of transnational corporations: a theory of asymetric interdependence. Lulea university of technology,C. Extended essay, 47.Koçyiğit, S.Ç., Çına Bal, E. ve Bal, H. (2009). İMKB’de işlem gören şirketlerde türev ürünlerin risk yönetimi amacıyla kullanılma düzeyleri. Muhasebe ve denetime bakış, Sayı 28, Nisan 2009.Kwiatkowski, G. ve Augustynowicz, P. (2015). State-owned enterprises in the global economy – analysis based on Fortune Global 500 list. Management, Knowledge and learning joint conference, Italy, 27–29 May. Lefebvre, É., Lefebvr, L. A., ve Bourgault, M. ( 1998). R&D-related capabilities as determinants of export performance. Small business economics, 10(4), pp.365-377Mittleman, J. H. (1997). The dynamics of globalization. In globalization: critical reflections, pp.1-19.Mossolly, M. (2014). Global projects: a conceptual review on execution attitude in multinational corporations. 28th IPMA World Congress, IPMA 2014, 29 September – 1 October 2014, Rotterdam, Netherland.Wakelin, K. (1998). Innovation and export behaviour at the firm level. Research Policy, pp.829-871.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jomelips490328, journal = {Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi}, eissn = {2547-9512}, address = {Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {81 - 92}, doi = {10.24013/jomelips.490328}, title = {KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kamacı, Ahmet} }
APA Kamacı, A. (2018). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi , 3 (2) , 81-92 . DOI: 10.24013/jomelips.490328
MLA Kamacı, A. "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 3 (2018 ): 81-92 <
Chicago Kamacı, A. "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 3 (2018 ): 81-92
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - AhmetKamacı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.24013/jomelips.490328 DO - 10.24013/jomelips.490328 T2 - Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 92 VL - 3 IS - 2 SN - -2547-9512 M3 - doi: 10.24013/jomelips.490328 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Ahmet Kamacı %T KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi %P -2547-9512 %V 3 %N 2 %R doi: 10.24013/jomelips.490328 %U 10.24013/jomelips.490328
ISNAD Kamacı, Ahmet . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 3 / 2 (Aralık 2018): 81-92 .
AMA Kamacı A. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. JOMELIPS. 2018; 3(2): 81-92.
Vancouver Kamacı A. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi. 2018; 3(2): 81-92.
IEEE A. Kamacı , "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", , c. 3, sayı. 2, ss. 81-92, Ara. 2018, doi:10.24013/jomelips.490328