YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Amaç: Bu araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin yasalarda belirtilen görev ve sorumluluklarını bilme ve uygulama durumlarının incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç-Yöntem: Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik ve tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırmaya, yoğun bakım ünitesinde çalışan 12 hemşire katıldı. Araştırmacı tarafından, çalışmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme formları ile yüz yüze görüşüldü. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedildi. Veriler analiz edilerek, temalar oluşturuldu ve değerlendirildi. Bulgular: Araştırmada elde edilen bulgulara göre; araştırma kapsamındaki tüm hemşirelerin, yönetmelikte belirtilen görev ve sorumluluklarını bildikleri, büyük çoğunluğunun ise görev ve sorumluluklarını uyguladığı belirlendi. Yoğun bakım hemşirelerinin, yasa ile kendilerine verilen yetkiyi kullanıp kullanmadıkları açısından incelendiğinde; hemşirelerin büyük çoğunluğunun kendilerine verilen yetkiyi kullandığı belirlendi. Yönetmelikte kendilerine verilen yetkiyi kullanmayan hemşirelerin gerekçeleri; “tedavi uygulamalarında bağımsız karar veremedikleri ve doktora bağlı kalmaları” idi. Hemşirelerin bireysel özelliklerinin yönetmelikte yer alan görev ve sorumluluklarını bilme ve uygulama açısından etkili olmadığı görüldü. Sonuç: Bu araştırmada, araştırma kapsamına alınan YB hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını bildikleri, bildiklerini uyguladıkları bulunurken; yasa ile kendilerine verilen yetkiyi kullanamayanların doktorun direktifleri dışına çıkamadıkları bulundu. Özellikli üniteler olan ve burada çalışan hemşirelerin özel eğitime tabi tutulmalarına karşın tamamının yetkilerini kullanması beklenirken, bir kısmının kullanamıyor olması, yasa ve yönetmeliklerin kendilerine verdikleri gücü kullanamadıklarını düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Yoğun Bakım Hemşiresi

___

 • 1. Ergün YA, Demir H, Sağnak N. Yoğun bakım hemşirelerinin görev tanımları ile ilgili çalışma. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2007;11(2):102-113.
 • 2. Güney Kızıl E, Beyece İncazlı S, Erken S, Güntürkün F, Özkan B. Hemşirelerin görevlerini bilme, benimseme ve yerine getirme durumları: İzmir örneği. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2015;12(3):215-223.
 • 3. Filizöz B, Mesci G, Aşcı A, Bağcıvan E. Hemşirelerde etik duyarlılık: Sivas ili merkez kamu hastanelerinde bir araştırma. İş Ahlakı Dergisi 2015;8(1):47-66.
 • 4. T.C. Resmi Gazete, 02 Mart 1954, Sayı:8647.
 • 5. T.C. Resmi Gazete, 02 Mayıs 2007, Sayı: 26510.
 • 6. T.C. Resmi Gazete, 8 Mart 2010, Sayı: 27515.
 • 7. T.C. Resmi Gazete, 19 Nisan 2011, Sayı: 27910.
 • 8. Aylaz R, Şahin F, Yıldırım H. Hemşirelerin hastane enfeksiyonu konusuna ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2018;7(2):67-73.
 • 9. Erden S, Bayrak Kahraman B, Bulut H. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan doktor ve hemşirelerin izolasyon önlemlerine uyumlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015;4(3):388-398.
 • 10. Çelik Y, Karadaş C, Akdağ C, Özkeçeci G. Acil ve yoğun bakım servislerinde çalışan hemşirelerin EKG bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi 2015; 6(9):75-85.
 • 11. Karagözoğlu Ş, Arıkan Dönmez A, Özden D, Tel H. Hemşirelerin göğüs fizyoterapisine yönelik bilgi ve uygulamaları. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2013; 27(2):95-104.
 • 12. Kıra T, Arslan Özdemir E, Yüksel Kaçan C. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin göğüs fizyoterapisi hakkındaki bilgi ve davranışlarının incelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2019;23(1):18-26.
 • 13. Rızalar S, Tural Büyük E, Kaplan Uzunkaya G, Şahin R, As T. Hemşirelerin yara bakım uygulamaları; Üniversite Hastanesi örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2019;12(3):163-169.
 • 14. Koca Kutlu A, Dıramalı A, Temiz C, Onur E, Miskioğlu M. Yatağa bağımlı hastalarda egzersizin kan değerleri ve yaşam bulguları üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2011;2(1):25-36.
 • 15. Şahin AS, Şahin M, Kavrut Öztürk N, Kızılateş E, Karslı B. Yoğun bakım ünitelerinde nörolojik durumun değerlendirilmesinde kullanılan GKS ve FOUR skorlarının karşılaştırılması. Journal of Contemporary Medicine 2015;5(3):167-172.
 • 16. Göktaş Baltacı S, Yıldız T, Koşucu SN, Urcanoğlu ÖB. Kan transfüzyonunda hemşirelik uygulamalarının değerlendirilmesi. International Anatolia Academic Online Journal 2015;3(2): 10-20.
 • 17. Al-Hawaly MNM, Ibrahim MH, Qalawa SAA. Assessment of nurses’ knowledge and performance regarding feeding patients with nasogastric tube in Ismailia General Hospital. Medical Journal Cairo University 2016;84(2):99-105.
 • 18. Alaca Ç, Yiğit R, Özcan A. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların hastalık sürecinde yaşadığı deneyimler konusunda hasta ve hemşire görüşlerinin karşılaştırılması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011;2(2):69-74.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ybhd743945, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2020}, volume = {24}, number = {2}, pages = {111 - 120}, title = {YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Çimen Düşova, Buket and Eti Aslan, Fatma} }
APA Çimen Düşova, B. & Eti Aslan, F. (2020). YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 24 (2) , 111-120 .
MLA Çimen Düşova, B. , Eti Aslan, F. "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 24 (2020 ): 111-120 <
Chicago Çimen Düşova, B. , Eti Aslan, F. "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 24 (2020 ): 111-120
RIS TY - JOUR T1 - YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA AU - BuketÇimen Düşova, FatmaEti Aslan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 120 VL - 24 IS - 2 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA %A Buket Çimen Düşova , Fatma Eti Aslan %T YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA %D 2020 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 24 %N 2 %R %U
ISNAD Çimen Düşova, Buket , Eti Aslan, Fatma . "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 24 / 2 (Eylül 2020): 111-120 .
AMA Çimen Düşova B. , Eti Aslan F. YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA. YBHD. 2020; 24(2): 111-120.
Vancouver Çimen Düşova B. , Eti Aslan F. YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2020; 24(2): 111-120.
IEEE B. Çimen Düşova ve F. Eti Aslan , "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN YASALARDA BELİRTİLEN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA", , c. 24, sayı. 2, ss. 111-120, Eyl. 2020