HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER

Amaç: Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin invaziv arteriyel kan basıncı ölçümü, ölçüm basamaklarına ilişkin bilgi durumlarını ve yaşadıkları güçlükleri belirlenmektir. Yöntem: Çalışmanın evrenini 15 Nisan 2018 ile 1 Ağustos 2018 tarihleri arasında görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 135 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda oluşturulmuş bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde kullanılmıştır. Gruplu değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare analizi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %63.0’ı 18-25 yaş aralığında olup %76.6’sı kadın ve lisans mezunudur. Hemşirelerin %61.5’i invaziv arteriyel kan basıncı ölçümü hakkında eğitim aldıklarını, ve %77.8’i monitörden invaziv arteriyel kan basıncı dalgasını yorumladıklarını bildirmişlerdir. Ancak hemşirelerin invaziv arteriyel kan basıncı dalgasını yorumlamaya ilişkin % 67.4 eğitim alma istediklerini belirlenmiştir. Hemşirelerin %95.6’sı çalıştıkları yoğun bakım ünitesinde invaziv arteriyel kan basıncı sistemini kurduklarını ancak sistemi kurarken hemşirelerin % 41.5’i zorlandıklarını ifade etmişlerdir. İnvaziv arteriyel kan basıncı hakkında eğitim alanların %89.2’si, monitörde arteriyel kan basıncın dalgasını yorumlamaktadır ve bu ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p

___

  • Gürol AG. Vital Signs Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, (7th Edition), Uysal N, Çakırcalı E (Çev. Eds.), Palmiye Yayınevi, Ankara, 2015, 329-354. 2.Taylor C, Lillis C, Lemone P, Lynn P (Eds.). 24. Bölüm Vital Signs, Fundamentals of Nursing The Art and Science of Nursing Care, (7th Edition), Lippincott Williams & Wilkins, 2011, s. 530-541. 3.Bayraktar D, Khorshid L. Ölçüm öncesi dinleme süresinin ve konuşmanın indirekt kan basıncı ölçüm değeri üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2017; 33(2):36-52 4.Aslan EF, Olgun N. Yoğun bakım seçilmiş semptom ve bulguların yönetimi. I Baskı. Akademisyen kitapevi 2016 s12-13 5.Sargın G, Tanrıverdi Ö. Radiyal arter kateterizasyonuna kısa bir bakış. Med Bull Haseki, 2011;49(3):93-95 6.Minor DS, Butler KR, Artman KL, Adair C, Wang W, Mcnair V, Wofford MR, Griswold M. Evaluation of blood pressure measurement and agreement in an academic health sciences enter. J Clin Hypertens 2012; 14(4): 222-227 7.Şahin TK, Demir LS, Koruk İ. Bir tıp fakültesi hastanesinde görevli hemşirelerin kan basıncı ölçüm bilgilerinin değerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2006;5 (1): 8-18. 8.Akyol AD. Yoğun Bakım Hemşireliği, (1. Baskı), İstanbul Tıp Kitabevleri, 2017, İstanbul, 188-191 9.Berman A, Snyder S (Eds.). Vital Signs. Kozier & Erb’ s Fundamentals of Nursing, (9th Edition), Pearson, New Jersey 2012 s. 560-567. 10.Korkmaz E, İpek Çoban G. Hemşirelerin indirekt arteriyel kan basıncı ölçüm basamaklarına uyumu. DEUHFED 2015; 8(2): 86-94. 11.Çeliktepe M, Sarı O, Aydoğan Ü, Ciğerli Ö, Sönmez A, Koç B. Dijital ve manşonlu manuel tansiyon cihazları ile ölçülen brakiyal ve radiyal ölçüm değerlerinin karşılaştırılması Türk Aile Hek Derg 2017; 21 (4): 133-140 12.Özkan G. Kan basıncı ölçümleri nasıl, hangi yöntemle yapılmalı? Türkiye Klinikleri Nefroloji Özel Dergisi 2017; 10(1): 8-12 13.Machado JP, Veiga EV, Ferreira PAC, Martins JCA, Daniel ACQG, Oliveira AS, Silva PCS. Teoretical and practical knowledge of nursing professionals on indirect blood pressure measurement at a coronary care unit. Einstein 2014; 12 (3): 330-335. 14.Romagnoli S, Ricci Z, Quattrone D, Tofani L, Tujjar O, Villa G, et al. Accuracy of invasive arterial pressure monitoring in cardiovascular patients: an observational study. Critical Care. 2014; 18:644. 15.Polderman KH, Girbes AR. Central venous catheter use. Part (1): Mechanical complications. Intensive Care Med 2013; 21:13‑29. 16.Bianco A, Coscarelli P, Nobile CG, Pileggi C, Pavia M. The reduction of risk in central line‑associated bloodstream infections: Knowledge, attitudes, and evidence‑based practices in health care workers. Am J Infec Control 2013; 41:107‑12. 17.Ahmed WA, Eltayeb MM, Abd-Elsalam NA. Invasive haemodynamic monitoring at critical care units in Sudan: Assessment of nurses’ performance. J Health Spec 2016;4:196-201. 18.Jacq G, Karine G, Carre C, Fleury N, Annie L. Modalities of Invasive Arterial Pressure Monitoring in Critically Ill Patients A Prospective Observational Study. Medicine. 2015;94(39):1-8. 19.Labeau SO, Vandijck DM, Rello Adam S, Rosa A, Wenisch C,et al. Centers for disease control and prevention guidelines for preventing central venous catheter‑related infection: Results of a knowledge test among 3405 European intensive care nurses. Crit Care Med 2009;37:320‑323.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ybhd725586, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2020}, volume = {24}, number = {2}, pages = {89 - 98}, title = {HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER}, key = {cite}, author = {Çevik, Banu and Kılıç, Gülşen and Kav, Sultan and Karahan, Azize and Karaaslan Eşer, Akile and Doğan, Nevin} }
APA Çevik, B. , Kılıç, G. , Kav, S. , Karahan, A. , Karaaslan Eşer, A. & Doğan, N. (2020). HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 24 (2) , 89-98 .
MLA Çevik, B. , Kılıç, G. , Kav, S. , Karahan, A. , Karaaslan Eşer, A. , Doğan, N. "HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 24 (2020 ): 89-98 <
Chicago Çevik, B. , Kılıç, G. , Kav, S. , Karahan, A. , Karaaslan Eşer, A. , Doğan, N. "HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 24 (2020 ): 89-98
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER AU - BanuÇevik, GülşenKılıç, SultanKav, AzizeKarahan, AkileKaraaslan Eşer, NevinDoğan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 98 VL - 24 IS - 2 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER %A Banu Çevik , Gülşen Kılıç , Sultan Kav , Azize Karahan , Akile Karaaslan Eşer , Nevin Doğan %T HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER %D 2020 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 24 %N 2 %R %U
ISNAD Çevik, Banu , Kılıç, Gülşen , Kav, Sultan , Karahan, Azize , Karaaslan Eşer, Akile , Doğan, Nevin . "HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 24 / 2 (Eylül 2020): 89-98 .
AMA Çevik B. , Kılıç G. , Kav S. , Karahan A. , Karaaslan Eşer A. , Doğan N. HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER. YBHD. 2020; 24(2): 89-98.
Vancouver Çevik B. , Kılıç G. , Kav S. , Karahan A. , Karaaslan Eşer A. , Doğan N. HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2020; 24(2): 89-98.
IEEE B. Çevik , G. Kılıç , S. Kav , A. Karahan , A. Karaaslan Eşer ve N. Doğan , "HEMŞİRELERİN İNVAZİV ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇÜMÜNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER", , c. 24, sayı. 2, ss. 89-98, Eyl. 2020