Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu

Çoklu organ yetmezliği, acil olarak girişimde bulunulmadığında organ işlevlerinin değişip homeodinamik dengenin düzelmediği bir durumdur. Çoklu organ yetmezliği gelişmesinde hem tutulan organ sayısı hem de süresi önemlidir. Yapılan çalışmalar, 24 saatlik tek organ tutulumunda mortalitenin %22, 7 günlük tutulumda bu oranın %41 olduğunu, 3 organın 24 saatlik tutulumunda mortalitenin %80, 4 günü aşan bir tutulumda ise mortalite %100 olduğunu göstermektedir. Yaşam ve ölüm arasında kritik bir noktada yer alan bu hasta grubuna yapılacak tedavi ile birlikte verilecek hemşirelik bakımı, hastanın konforu ve yaşam kalitesi için büyük önem taşımaktadır. Bu makalede, Akut İnferior Miyokard İnfarktüs sonrası kardiyopulmoner arrest gelişen, yoğun bakım ünitesine çoklu organ yetmezliği ile kabul edilen bir olgunun bakımı “Günlük Yaşam Aktiviteleri” hemşirelik model doğrultusunda incelendi. Olgunun çoklu organ yetmezliği ile ilişkili olan yedi yaşam aktivitesinde ortaya çıkan sorunları NANDA hemşirelik tanılarına göre ele alındı ve sorunlara yönelik hemşirelik bakımı, planlanarak uygulandı.

Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu

Multiple organ failure, organ functions homeodinamik balance changed when urgent intervention is a condition in which improvement. The organs involved in the development of multiple organ failure and the number and time is important. Studies of 24-hour single-organ involvement mortality at 22% while the 7-day involvement in my rate of 41%, which is three organs of the 24-hour uptake 80% in 4 days, exceeding involvement the mortality rate of 100% indicates that. At a critical point between life and death to be made to the treatment of this patient group will be given along with nursing care, and quality of life for the patient's comfort is of utmost importance. In this article, multiple organ failure and organ support systems developed in a patient in need of care "Roper, Logan and Thierney Nursing Model" was aimed in the direction described. Clinical and laboratory findings of patient who Acute Inferior Myocardial Infarktüs AIMI with cardiopulmonary arrest later in the Intensive Care Unit ICU admission are in agreement with the multiple organ failure. Cases that may be associated with multiple organ failure NANDA nursing diagnosis Roper et al's model of the life activities of Nursing items were discussed by the seven life activities and nursing care for issues arising from the audit was performed.

___

 • ACCP/SCCM Consensus Conference Com
 • mittee. American College of Chest Physi
 • cians/Society of Critical Care Medicine. Chest
 • 101(6):1644-55. 4. Yapıcı N, Cinel İ. Sepsis tedavisinde erken
 • yaklaşımın önemi. Türk Anest Rean Der
 • 35(6):379-92. 5. Roper N, Logan W, Tierney A. A Model For
 • Nursing Based on a Model Living. 4thed.
 • New York: Churcill Living Stone Publish; 1996. 6. Terzi B, Kaya N. Yoğun bakım hastasında hemşirelik bakımı. Yoğun Bakım Dergisi 2011;1:21-5. 7. Kaya N. Roper, Logan Tierney’in Hemşirelik
 • Modeli. Babadağ K, Aştı T, eds. Hemşirelik
 • Esasları Uygulama Rehberi. İstanbul: İstanbul
 • Medikal Yayıncılık; 2012. p.1-7. 8. Kaya N. İç Hastalıkları Hemşireliğinde Temel
 • Kavramlar: Hemşirelik Süreci. Durna Z, editör.
 • İç Hastalıkları Hemşireliği. İstanbul: Akademi
 • Basın ve Yayıncılık; 2013. p.47-78.

___

Bibtex @ { ybhd630486, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2013}, volume = {17}, number = {1}, pages = {8 - 12}, title = {Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu}, key = {cite}, author = {Kaçmaz, Nesiba and Terzi, Banu} }
APA Kaçmaz, N. & Terzi, B. (2013). Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 17 (1) , 8-12 .
MLA Kaçmaz, N. , Terzi, B. "Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 17 (2013 ): 8-12 <
Chicago Kaçmaz, N. , Terzi, B. "Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 17 (2013 ): 8-12
RIS TY - JOUR T1 - Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu AU - NesibaKaçmaz, BanuTerzi Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 12 VL - 17 IS - 1 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu %A Nesiba Kaçmaz , Banu Terzi %T Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu %D 2013 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Kaçmaz, Nesiba , Terzi, Banu . "Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 17 / 1 (Haziran 2013): 8-12 .
AMA Kaçmaz N. , Terzi B. Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu. YBHD. 2013; 17(1): 8-12.
Vancouver Kaçmaz N. , Terzi B. Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2013; 17(1): 8-12.
IEEE N. Kaçmaz ve B. Terzi , "Çoklu Organ Yetmezliğinde Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu", , c. 17, sayı. 1, ss. 8-12, Haz. 2013