Primer prostat leiomyosarkomu: Olgu sunumu

Skrotumda lipom nadir olarak görülmektedir. Skrotal lipomların çoğu spermatik kordan köken almaktadır. Skrotumun sağ yarısında ağrısız şişlik nedeniyle başvuran ve histopatolojik tanısı skrotal lipom olan 34 yaşındaki erkek hasta, güncel literatürün gözden geçirilmesi eşliğinde sunulmaktadır.

Primary Scrotal Lipoma: Case report

Scrotal lipomas are seen rarely. Most lipomas occurring in the scrotum originate in the spermatic cord. Herein, we present the case of a patient who had complaint with a scrotal mass without pain, in the light of current literature.

Kaynakça

1. Florante J, Leyson J, Doroshow LW et al. Extratesticular lipoma: report of 2 cases and a new classification. J Urol 1976; 116:324-6.

2. Greeley DJ Jr, Sullivan JG, VVolfe GR: Massive primary lipoma of the scrotum. Am Surg 1995; 61:954-955.

3. Fujimura N, Kurokawa K. Primary lipoma of the scrotum. Eur Urol 1979; 5:182-3.

4. Ballas K, Kontoulis T, Skouras Ch, Triantafyllou A, Symeonidis N, Pavlidis T, Marakis G, Sakadamis A. Unusual findings in inguinal hernia surgery: report of 6 rare cases. Hippokratia 2009; 13(3):169-71.

5. Szmigielski W, Khairat M, Haider A, Ejeckam GC: Huge scrotal lipoma masquerading as haematoma. Clin Radiol 2000; 55:479-80.

6. Woodward PJ, Schwab CM, Sesterhenn IA. From the archives of the AFIP: extratesticular scrotal masses: radiologicpathologic correlation. Radiographics 2003; 23:215-40.

7. Comiter CV, Benson CJ, Capelouto CC, Kantoff P, Shulman L, Rich Loughlin KR: Nonpalpable intratesticular masses detected sonographically. J Urol 1995; 154:1367-9.

8. Lander EB, Lee I: Glant scrotal lipomatosis. J Urol 1996; 156:1773-4.

9. Kochman A, Jablecki J, Rabczynski J: Recurrent primary well-differentiated intrascrotal liposarcom: case reportand revievv of the literatüre. Tumori 1999; 85:135-136.

10. Ongari M, Bazzoni C, Serini M, Alleva M, Sguazzini C, Lombardi C: Sarcomatous degeneration of a giant scrotal lipoma. Minerva Urol Nefrol 1993; 45:73-75.

11. Zeng L, Xia T, Kong X, Gu F. Massive lipoma of the scrotum. Chin Med J (Engl) 1999; 112:84-85.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

831172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Benign prostat hiperplazisinde cerrahi sonrası gündelik hayata dönmeyi etkileyen faktörler

Hüseyin Cihan DEMİREL, Ömer Gökjan DOLUOĞLU, CEVDET SERKAN GÖKKAYA, Binhan Kağan AKTAŞ, Emin ÖZTÜRK, Ali MEMİŞ

Türkiye’de ailelerin enüretik çocuklarına uyguladıkları ilaç dışı tedavi yöntemleri ve oranları

Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Mehmet AKYÜZ, M. İhsan KARAMAN

Renal sinüs lipomatozis: Bilgisayarlı tomografi eşliğinde farklı olgular

Işık BAŞARA, YİĞİT AKIN, Selim SERTER

Çocukluk dönemi palpe edilemeyen testiste laparoskopik yaklaşım: İlk deneyimlerimiz

Necip PİRİNÇÇİ, İlhan GEÇİT, Mustafa GÜNEŞ, KEREM TAKEN, Serhat TANIK, Kadir CEYLAN

Erektil disfonksiyonda intrakavernozal self enjeksiyon: Hasta uyumu ve etkinliği

Mehmet KALKAN, Sadi TURKAN, Mehmet DEMİRTAŞ, Coşkun ŞAHİN

Primer prostat leiomyosarkomu: Olgu sunumu

Mustafa EREN, PEMBE OLTULU, Sefa RESİM

Dev hidronefrozu taklit eden primer retroperitoneal mezotelyal kist: Bir olgu sunumu

Ertuğrul ŞEFİK, Sacit Nuri GÖRGEL, Burak ÖZÇİFT, Ayşegül ALTINBOĞA AKSOY, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Başarısız SWL yapılan böbrek alt kalis taşlarında flexible URS ve Holmium Lazer etkinliği

Basri ÇAKIROĞLU, Turhan ÇAŞKURLU

Sistemik lupus eritomatozus ve mesane tutulumu: Bir olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Metin ÖZTÜRK, Orhan KOCA, M. İhsan KARAMAN

Skrotumun nadir görülen bir tümörü: Kondroid siringoma

Bilal ÇETİN, Uğur BALCI, Ertuğrul ŞEFİK, Ayşegül SARI AKDER, Aylin ÇALLI ÖRGEN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL