Renal sinüs lipomatozis: Bilgisayarlı tomografi eşliğinde farklı olgular

Amaç: Bu çalışmada renal sinüs dokusunda farklı derecelerde yağ birikimini gösteren olguların bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları sunulmakta ve güncel literatür eşliğinde renal sinüs lipomatozis gözden geçirilmektedir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda geriye dönük olarak, BT arşivimiz araştırıldı. Mayıs 2010 - Eylül 2011 tarihleri arasında, farklı kliniklerden, BT ünitemize yönlendirilen 11 farklı olgu değerlendirildi. Bulgular: Yaşları 36 ve 80 arasında değişen, 5’i erkek, 6’sı kadın toplam 11 hastaya renal sinüs lipomatozis tanısı konuldu. Bu hastalardan 7’sinde staghorn böbrek taşı, 2 hastada non-spesifik karın ağrın ağrısı, 1 hastada akut pankreatit, 1 hastada akut pyelonefrit mevcuttu, BT ile tetkik ve/veya kontrollerinde renal sinüs lipomatozis saptandı. Sonuç: Konvansiyonel radyografik inceleme yöntemleri ile tanısı zor olan renal sinüs lipomatozis benign bir durumdur ve radyografik olarak ürolojik tümörlerle karışabilmektedir. BT, hastaların doğru tanı almasına yardımcı olmakla birlikte; adipöz doku büyümesinin derecesini, komşu organlara yayılımını, varsa komplikasyonları belirlemede de önemlidir. Kesin tanı; ürolog, radyolog ve patologların birlikte çalışmasıyla konulabilecektir.

Renal sinus lipomatosis: Different cases with computed tomography

Objective: In this study, computed tomography (CT) findings of the cases with different levels of fat storage in renal sinus tissue are represented and renal sinus lipomatosis is evaluated in the light of recent literature. Material and Methods: In our study, the CT archive was investigated retrospectively. Between 2010 May – 2011 September. Eleven different cases who have been sent to our CT unit from different clinics had been evaluated. Results: Five male, 6 female; totally 11 different patients had been diagnosed as renal sinus lipomatosis with CT findings. The ages of the patients differed between 36 and 80. In 7 of the patients who have been included to this study, had staghorn renal calculi. Two of them had non-spesific abdominal pain, 1 patient had acute pancreatitis and 1 patient had pyelonephritis. All of these patients had renal sinus lipomatosis. Conclusion: Renal sinus lipomatosis is a benign pathology and the diagnosis with conventional radiological methods may be difficult. It may be confused with urological tumors. CT helps us to diagnose correctly, determine the level of adipose tissue proliferation, extention to adjacent tissues and the complications. The patients can be diagnosed definitively with the study of urologists, radiologs and pathologs together.

Kaynakça

1. Zagoria RJ, Tung GA. The renal sinus, pelvocalycealsystem, and ureter. In: Zagoria RJ,TungGA, eds. Genitourinary radiology: the requisites. St Louis, Mo: Mosby, 1997; 152 191.

2. Davidson AJ, Hartman DS, Choyke PL, Wagner BJ. Renal sinus and periureteral abnormalities. In: Davidson AJ, Hartman DS, Choyke PL, Wagner BJ, eds. Davidson’s radiology of the kidney and genitourinary tract. 3rd ed. Philadelphia, Pa: Saunders, 1999; 431–455.

3. Karasick S, Wechsler RJ. Replacement lipomatosis of the kidney. Radiology 2000; 215:754–756.

4. Ambos MA, Bosniak MA, Gordon R, Madayag MA. Replacement lipomatosis of the kidney. AJR 1978; 130:1087- 1091.

5. Kullendorff B, Nyman U, Aspelin P. Computed tomography in renal replacement lipomatosis. Acta Radiol 1987; 28:447-450.

6. Thierman D, Hagaa jr, Anton P, Lipuma PP. Renal replacement lipomatosis. J Comput Assist Tomogr 1983; 7:341- 343.

7. Subramanyam BR, Bosniak MA, Horii SC, Megibow AJ, Balthazar EJ. Replacement lipomatosis of the kidney: diagnosis by computed tomography and sonography. Radiology 1983; 148:791-792.

8. Peacock AH, Balle A. Renal lipomatosis. Ann Surg 1936; 103:395-401.

9. Kocaoglu M, Bozlar U, Sanal HT, Guvenc I. Replacement lipomatosis: CT and MRI findings of a rare renal mass. Br J Radiol 2007; 80:287-9.

10. Honda H, McGuire CW, Barlonn TJ, Hashimoto K. Replacement lipomatosis of the kidney: CT features. J Comput Assist Tomogr 1990; 14:229-231.

11. Nicholson DA. Replacement lipomatosis of the kidney– unusual CT features. Clin Radiol 1992; 45:42-43.

12. Yağcı C, Koşucu P, Yörübulut M, Akyar S. Renal lipomatosis: ultrasonography and computed tomography findings. Eur Radiol 1999; 9:1599-1601.

13. Acunaş B, Acunaş G, Rozanes İ, Büyükbabani N, Gökmen E. Coexistent xanthogranulomatous pyelonephritis and massive replacement lipomatosis of the kidney : CT diagnosis. Urol Radiol 1990; 12:88-90.

14. Xu Y, Liu RL, Zhang ZH, Zhao WM, Yang QC Renal replacement lipomatosis. Eur Surg Res 2006; 38:385-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

865173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer skrotal lipom: Olgu sunumu

Mustafa EREN, PEMBE OLTULU, Sefa RESİM

Sistemik lupus eritomatozus ve mesane tutulumu: Bir olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Metin ÖZTÜRK, Orhan KOCA, M. İhsan KARAMAN

Skrotumun nadir görülen bir tümörü: Kondroid siringoma

Bilal ÇETİN, Uğur BALCI, Ertuğrul ŞEFİK, Ayşegül SARI AKDER, Aylin ÇALLI ÖRGEN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Erektil disfonksiyonda intrakavernozal self enjeksiyon: Hasta uyumu ve etkinliği

Mehmet KALKAN, Sadi TURKAN, Mehmet DEMİRTAŞ, Coşkun ŞAHİN

Skrotal Tümörü Taklit Eden Tüberküloz Epididimit : Olgu Sunumu

R. ALTINTAŞ, F. OĞUZ, A. BEYTUR, S. ÇİMEN, A. GÜNEŞ

Renal sinüs lipomatozis: Bilgisayarlı tomografi eşliğinde farklı olgular

Işık BAŞARA, YİĞİT AKIN, Selim SERTER

Benign prostat hiperplazisinde cerrahi sonrası gündelik hayata dönmeyi etkileyen faktörler

Hüseyin Cihan DEMİREL, Ömer Gökjan DOLUOĞLU, CEVDET SERKAN GÖKKAYA, Binhan Kağan AKTAŞ, Emin ÖZTÜRK, Ali MEMİŞ

Çocukluk dönemi palpe edilemeyen testiste laparoskopik yaklaşım: İlk deneyimlerimiz

Necip PİRİNÇÇİ, İlhan GEÇİT, Mustafa GÜNEŞ, KEREM TAKEN, Serhat TANIK, Kadir CEYLAN

Türkiye’de ailelerin enüretik çocuklarına uyguladıkları ilaç dışı tedavi yöntemleri ve oranları

Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Mehmet AKYÜZ, M. İhsan KARAMAN

Dev hidronefrozu taklit eden primer retroperitoneal mezotelyal kist: Bir olgu sunumu

Ertuğrul ŞEFİK, Sacit Nuri GÖRGEL, Burak ÖZÇİFT, Ayşegül ALTINBOĞA AKSOY, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL