46 XX Testiküler Bozukluk Sendromu Olgusu

‘’46 XX testiküler bozukluk’’ hastalığı genotip olarak 46 XX olup fenotip olarak erkek olan hastaları tanımlamaktadır. Bu hastalarda normal genital yapıdan ambiguus genitalyaya kadar uzanan genital yapı farklılığı ile kendini gösterebilir. Bu olgumuzda infertilite nedeniyle tarafımıza başvuran 46 XX testiküler bozukluk sendromu olgusunu sunmayı amaçladık.

46 XX Testicular Disorder Syndrome

‘’46 XX testicular disorder ‘’ disease is 46 XX genotypes and describes male patients as phenotypes. In these patients, the genital structure extending from the normal genital structure to ambiguus genitalia may manifest itself. In this case, we aimed to present a case of 46 XX testicular disorder who applied to us because of infertility

Kaynakça

1. Forti, Gianni, and Csilla Krausz. Evaluation and treatment of the infertile couple. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 1998;83.12:4177-88.

2. Hughes, Ieuan A., et al. Consensus statement on management of intersex disorders. Journal of pediatric urology 2006; 2.3:148-62.

3. Ergun-Longmire, Berrin, et al. Clinical, hormonal and cytogenetic evaluation of 46, XX males and review of the literature. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2005;739-48.

4. De la Chapelle, Albert. The etiology of maleness in XX men. Human genetics 1981; 58.1: 105-16.

5. Zenteno-Ruiz, Juan Carlos, Susana Kofman-Alfaro, and Juan Pablo Méndez. 46, XX sex reversal. Archives of Medical Research 2001; 32.6: 559-66.

6. Anık A, Çatlı G, Abacı A, et al. 46, XX male disorder of sexual development: a case report. Journal of clinical research in pediatric endocrinology 2013; 5.4: 258.

7. Fechner P, Marcantonio S, Jaswaney V, et al. The role of the sex-determining region Y gene in the etiology of 46, XX maleness. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 1993;76.3: 690-5

8. Cox J, Willatt L, Tessa H, et al. A SOX9 duplication and familial 46, XX developmental testicular disorder. New England Journal of Medicine 2011;364.1: 91-3.

9. Moalem S, Riyana B, Dimitri J, et al. XX male sex reversal with genital abnormalities associated with a de novo SOX3 gene duplication. American Journal of Medical Genetics Part A 2012;158.7: 1759-64.

10. Vetro A, Roberto C, Roberto G, et al. XX males SRY negative: a confirmed cause of infertility. Journal of medical genetics 2011;48.10: 710-2.

11. Jäger R,Vincent R, Rudolf A, et al. A familial mutation in the testis-determining gene SRY shared by both sexes. Human genetics 1992; 90.4 : 350-5.

12. Akinsal E, Baydilli N, Demirtaş A, et al. Ten cases with 46, XX testicular disorder of sex development: single center experience. International braz j urol 2017;43.4:770-5.

13. Zenteno J,Marisol L, Clementina V, et al. Two SRY-negative XX male brothers without genital ambiguity. Human genetics 1997;100.5-6:606-10.

14. Abdelmoula N, Marie P, Leila K, et al. Skewed X-chromosome inactivation pattern in SRY positive XX maleness: a case report and review of literature. Annales de genetique. Vol. 46. No. 1. Elsevier Masson 2003.

15. Uçan B, Özbek M, Topaloğlu O, et al. 46, XX Erkek Sendromu. Turk Jem 2013;17:46-8.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

2.2b802

Sayıdaki Diğer Makaleler

Vesical Calculus Formation in a 34 Week Pregnant Patients Bladder; Due to Migrated Copper-T Intrauterine Contraceptive Device

Çağatay ÖZSOY, Selim TAŞ, Kaan KARAMİK, Hakan ANIL, Halil İbrahim EROL, Ekrem İSLAMOĞLU

A Comparison of Standard Percutaneous Nephrolithotomy and Tubeless Percutaneous Nephrolithotomy: Does Tubeless Realy Superior? A Prospective Randomized Double-Blind Study

Huseyin KOCAKGOL, Şenol ADANUR, Ali H. YILMAZ, Fatih ÖZKAYA, İbrahim KARABULUT, Özkan POLAT

Bosniak Kategori 3 Kistik Kitlelerde Malignite Göstergesi Olarak Lezyon Boyutunun Önemi

Ertugrul SEFİK, İbrahim Halil BOZKURT, Gülşen Yücel OĞUZDOĞAN, Mehmet Erhan AYDIN, Serdar ÇELİK, İsmail BASMACI, Sacit Nuri GÖRGEL, Bülent GÜNLÜSOY, Tansu DEĞİRMENCİ

Erkek Askeri Personelin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyinin İncelenmesi

Serkan AKAN, Caner Ediz, Yunus Emre KIZILKAN, Hasan Hüseyin TAVUKÇU, Hüseyin HAYİT, Ömer F. YILMAZ

Spontaneous Renal Artery Aneurysm Rupture And Its Endovascular Treatment

Arif AYDIN, Muzaffer Tansel KILINÇ, Gökhan ECER, Osman KOÇ, Mehmet Giray SÖNMEZ, Mehmet BALASAR

Mesanenin Sarkomatoid Karsinom Varyant Histolojisi: Olgu Serisi ve Literatür Değerlendirmesi

Yavuz Onur DANACIOĞLU, Burçin Rabia GİRGİN, Ferhat KESER, Asıf YILDIRIM

46 XX Testiküler Bozukluk Sendromu Olgusu

Murat DEMİR, Recep ERYILMAZ, Rahmi ASLAN

PSA Yüksekliği Olan Hastalarda Ofloksasin Tedavisinin PSA Düşürücü Etkisini Öngörücü Parametreler

Kerem TEKE, Yavuz Onur DANACIOĞLU, Salih POLAT

Korumak ya da Korumamak? Robotik Radikal Prostatektomide Mesane Boynu*

Murat KESKE, Abdullah Erdem CANDA

Unilateral Microscopic Testicular Sperm Extraction in Non-Obstructive Azoospermia

Erdem KOÇ, Fevzi BEDİR, İbrahim KARABULUT, Özkan POLAT