Erkek Askeri Personelin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyinin İncelenmesi

Amaç: Bu çalışmada periyodik muayene amacıyla polikliniğimize başvuran erkek askeri personelin cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH) hakkındaki bilgi düzeyleri, partner sayıları, kondom kullanım verileri ve sosyodemografik değişkenlerin bu verilere olan etkileri araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya Haziran 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasında Ürolojik hastalık geçmişi veya aktif şikayeti olmayıp, periyodik muayene için kliniğimize başvuran 2314 kişiden, 1107 gönüllü erkek katıldı. Katılımcılara kişisel tanıtıcı bilgi anketi ve 40 soruluk STI/HIV Pretest’ten Türkçe’ye valide edilen Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile İlgili Bilgi Testi (CYBH Bilgi Testi) yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı. Bulgular: Çalışma grubu 19 ile 42 yaş arasında erkeklerden oluşmakta olup yaş ortalaması 24.8±7.08 idi. Katılımcıların %93.5’i 20-29 yaş grubu olup, %76.5’i üniversite mezunu, %86.4’ü bekâr idi. Katılımcıların % 98.5’i CYBH ile ilgili bilgi sahibi olduğunu bildirmiştir. Çalışma grubumuzun tamamı cinsel aktif çağda olmasına rağmen yaklaşık %54’ünün son bir yıl içerisinde cinsel ilişki yaşadığı görülmektedir. Son bir yıl içerisinde cinsel ilişkide bulunan grubun %79.1’i CYBH’dan korunma amacıyla kondom kullanmıştır. Bu grubun partner sayısı ile kondom kullanımının korelasyonuna bakıldığında; partner sayısı artışı ile kondom kullanım sıklığının azalması arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur (r=0.65; p=0.0001). En yüksek 36 puan alınabilen CYBH Bilgi Testi’nde katılımcıların doğru cevap ortalaması 18.97 (0-35)±6.73 olup, üniversite mezunlarında anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç: Cinsel aktif yaş grubunun ağırlıkta olması nedeniyle CYBH ile ilgili olarak risk altında olan erkek askeri personelin, özellikle bu hastalıkların tedavisi ve korunma yöntemlerine yönelik yeterli bilgi düzeyine sahip olmadığı görülmektedir. Özellikle bu grupta CYBH için koruyucu sağlık hizmeti, tedavi edici hizmetten daha önemli olabilir. Sağlık Bakanlığı ve hekimler ile koordineli olarak cinsel sağlık eğitim planı oluşturulması ve uygulamasının son derece yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Evulation of Male Military Staff’s Level of Knowledge About Sexually Transmitted Diseases

Objective: In this study, level of knowledge about sexually transmitted diseases (STDs), number of partners, condom use data of male military staff applying to our outpatient clinic for periodic examination and effect of their sociodemographic variables on these data were invastigated. Material and Methods: Between June 2018 and December 2018, 1107 volunteers of 2314 male military staff which had no history of urological diseases and no complaint but applying to our outpatient clinic for periodic examination were included. A personel identifier information survey and knowledge test for sexually transmitted diseases validated to Turkish from 40 item STI/HIV Pretest were performed as face to face interview method to participants. Results: Study group consisted between 19-42 aged males and mean age was 24.8±7.08. %93.5 of participants was 20-29 aged group, %76.5 was graduated from a university, %86 was single. %98.5 of participants reported having knowledge of STDs. Although all of our study group was in sexually active age, approximately %54 of them had no sexual intercourse in last year. Only %79.1 of this group used condom for prevention from STDs. When correlation between number of partners and condom use was considered, a statistically significant correlation was found between the increase in the number of partners and the decrease in the frequency of condom use (r=0.65; p=0.0001). Maximum right answer was 36 in knowledge test for STDs, in this study mean right answer was 18.97 (0-35)±6.73 and it was found significantly higher in participants graduated from a university. Conclusion: It is seen that male military staff which is high risk group about STDs (because of sexual active age group) have no enough level of knowledge about prevention methods from STDs and treatment of STDs. Especially in this group, preventive health care can be more important than therapeutic health care. We believe that creating and applying of a sexual health education plan in coordination with the Ministry of Health and physicians will be extremely efficient.

Kaynakça

1. Nunes BBS, Mendes PC. Reproductive health public policies: historical context and implications to maternity in Uberlândia -MG. Caminhos Geogr. 2015 cited Ago 15, 2016;16(53) 81-100.

2. Cooper HL, Caruso B, Barham T, Embry V, Dauria E, Clark CD, et.al. Partner incarceration and African-American women’s sexual relationships and risk: A longitudinalqualitative study. J Urban Health. 2015 cited Dec 15, 2016; 92:(3)527-54.

3. Ramesh S, Ganju D, Mahapatra B, Mishra RM, Saggurti N. Relationship between mobility, violence and HIV/STI among female sex workers in Andhra Pradesh, India. BMC Public Health 2012 cited Nov 29, 2016; 12(1):2-8.

4. Adler MW. ABC of Sexually Transmitted Diseases. 4th Ed.London: BMJ Publishing Group;1999;5-12.

5. Akın L. Epidemiology of sexually transmitted infection: review. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006, 26:655-665.

6. Reproductive Health Programme in Turkey: Situation Analysis on the STI-HIV/AIDS Surveillance System In Turkey”; 3rd Progress Report, Rep. of Turkish – European Commission 2005. p. 25-27.

7. Agacfidan A, Moncada J, Aydin D, Onel M, Alp T, Isik N, Badur S, Ang O. Prevalence of Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in Turkey among men With Urethritis. Sex Transm Dis 2001;28:630-2.

8. UNDP, Human Development Report Turkey 2001, Ankara: Dumat Printing Industry Inc; 2002. p.22-27.

9. Martins DC, Pesce GB, Silva GMD, Fernandes CAM. Sexual behavior and sexually transmitted diseases among the female partners of inmates. Rev Lat Am Enfermagem. 2018 Oct 11;26:e3043.

10. Siyez DM, Siyez E. Evaluation of the knowledge levels of university students about sexually transmitted diseases. Turkish Journal of Urology 2009;35:49-55.

11. Akbaş, Y. (2016), Türkiye’nin Nüfus Coğrafyası, Doğanay, S. ve Alım, M. (Eds.), Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, (1.Baskı), Ankara: Pegem Akademi, s.1-59.

12. World Health Organization. Global health sector strategy on Sexually Transmitted Infections 2016-2021 towards ending STIs Internet. Geneva: WHO Document Production Services; 2016 cited 2017 Oct 20.

13. Thato R, Daengsaard E, Sukrak N. The effect of a Brief HIV Prevention Program on Risk Reduction Behaviors among Thai Men Diagnosed with Sexually Transmitted Infections. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2018 Oct 17. pii: S1976-1317(18)30200-7.

14. Chang SJ, Choi S, Kim SA, Song M. Intervention strategies based on Information-Motivation-Behavioral Skills Model for health behavior change: a systematic review. Asian Nurs Res 2014;8:172-181.

15. Fisher JD, Fisher WA, Shuper PA. Social psychology and the fight against AIDS: an Information-Motivation-Behavioral Skills Model for the prediction and promotion of health behavior change. Adv Exp Soc Psychol 2014;50:105-93.

16. Gokengin D, Yamazhan T, Ozkaya D, Aytug S, Ertem E, Arda B, Serter D Türkiye’deki öğrencilerin cinsel bilgileri, tutumlar ve riskli davranışları. J Sch Health 2003;73:258-63.

17. Khan SJ, Anjum Q, Khan NU, Nabi FG. Awareness about common diseases in selected female collage students of Karachi. J Pak Med Assoc 2005;55:195-8.

18. Obiechina NJ, Diwe K, Ikpeze OC. Knowledge, awareness and perception of sexually transmitted diseases (STDs) among Nigerian adolescent girls. J Obstet Gynaecol 2002;22:302-5.

19. Rothwell MAD, Villarroel MA, Grieb SD, Latkin CA. Norms, attitudes, and sex behaviors among women with incarcerated main partners. J Urban Health 2013 cited Nov 19, 2015; 90(6):1151-65.

20. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015;64(RR3):1-137.

21. Akbulut G, Ozgen N. The education status of population in Turkey according to geographical regions. International Journal of Social Science Volume 5 Issue 7, p. 15-26, December 2012.

22. Salgado AM, Cheetham N. The sexual and Reproductive Health of Youth: A Global Snapshot. Advocates for Youth, 2003.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

45131

Sayıdaki Diğer Makaleler

PSA Yüksekliği Olan Hastalarda Ofloksasin Tedavisinin PSA Düşürücü Etkisini Öngörücü Parametreler

Kerem TEKE, Yavuz Onur DANACIOĞLU, Salih POLAT

Bosniak Kategori 3 Kistik Kitlelerde Malignite Göstergesi Olarak Lezyon Boyutunun Önemi

Ertugrul SEFİK, İbrahim Halil BOZKURT, Gülşen Yücel OĞUZDOĞAN, Mehmet Erhan AYDIN, Serdar ÇELİK, İsmail BASMACI, Sacit Nuri GÖRGEL, Bülent GÜNLÜSOY, Tansu DEĞİRMENCİ

Spontaneous Renal Artery Aneurysm Rupture And Its Endovascular Treatment

Arif AYDIN, Muzaffer Tansel KILINÇ, Gökhan ECER, Osman KOÇ, Mehmet Giray SÖNMEZ, Mehmet BALASAR

Erkek Askeri Personelin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyinin İncelenmesi

Serkan AKAN, Caner Ediz, Yunus Emre KIZILKAN, Hasan Hüseyin TAVUKÇU, Hüseyin HAYİT, Ömer F. YILMAZ

Mesanenin Sarkomatoid Karsinom Varyant Histolojisi: Olgu Serisi ve Literatür Değerlendirmesi

Yavuz Onur DANACIOĞLU, Burçin Rabia GİRGİN, Ferhat KESER, Asıf YILDIRIM

Vesical Calculus Formation in a 34 Week Pregnant Patients Bladder; Due to Migrated Copper-T Intrauterine Contraceptive Device

Çağatay ÖZSOY, Selim TAŞ, Kaan KARAMİK, Hakan ANIL, Halil İbrahim EROL, Ekrem İSLAMOĞLU

A Comparison of Standard Percutaneous Nephrolithotomy and Tubeless Percutaneous Nephrolithotomy: Does Tubeless Realy Superior? A Prospective Randomized Double-Blind Study

Huseyin KOCAKGOL, Şenol ADANUR, Ali H. YILMAZ, Fatih ÖZKAYA, İbrahim KARABULUT, Özkan POLAT

Unilateral Microscopic Testicular Sperm Extraction in Non-Obstructive Azoospermia

Erdem KOÇ, Fevzi BEDİR, İbrahim KARABULUT, Özkan POLAT

46 XX Testiküler Bozukluk Sendromu Olgusu

Murat DEMİR, Recep ERYILMAZ, Rahmi ASLAN

Korumak ya da Korumamak? Robotik Radikal Prostatektomide Mesane Boynu*

Murat KESKE, Abdullah Erdem CANDA