Eritroblastozis fetalise bağlı blueberry Muffin bulgusu

Blueberry muffin lezyonu yaygın kırmızı-mavi makülopapüler lezyonlarla karakterize bir deri bulgusudur. Sıklıkla jeneralize olur; ancak gövde, baş ve boyunda yerleşme eğilimi vardır. Bluberry muffin lezyonlar dermal eritropoezin bulgusu olup kronik ve şiddetli anemilerle birlikte görülen intrauterin enfeksiyonlar ve hematolojik hastalıklarla beraber görülür. TORCH (toksoplazmozis, rubella, sitomegalovirüs, herpes simpleks) grup enfeksiyonlar, ABO ve Rh uyuşmazlığı gibi yenidoğanın hemolitik hastalığı ve herediter sferositoz blueberry muffin belirtisinin en iyi bilinen nedenleridir. Ayırıcı tanısında konjenital neoplastik hastalıklar ve vasküler lezyonlar yer alır. Bu yazıda, eritroblastozis fetalise bağlı bluberry muffin bulgusu olan bir yenidoğan bebek sunulmuş ve yenidoğanlarda görülen mavi-kırmızı makülopapüler lezyonların ayırıcı tanısında blueberry muffin lezyonların da düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Blueberry Muffin sign due to erythroblastosis fetalis

Blueberry muffin sign is a cutaneous manifestation characterized by widespread reddish-blue maculopapular lesions. The eruptions are often generalized but favor the trunk, head, and neck. Blueberry muffin skin lesions are manifestations of dermal haematopoiesis and are associated with both intra-uterine infections and hematological disorders with chronic and severe anaemia. TORCH (toxoplasmosis, rubella, cytomegalo- virus, herpes simplex) group infections, hemolytic disease of the newborn (ABO and Rh incompatibility) and hereditary spherocytosis are well-known causes for blueberry muffin sign. The differential diagnosis includes congenital neoplastic disorders and vascular lesions. Herein, a case of blueberry muffin sign in a newborn baby due to erythroblastosis fetalis is reported and it has been emphasized that blueberry muffin sign should be taken into consideration in the differential diagnosis of blue-red maculopapular lesions in newborns.

Kaynakça

1. Vozza A, Tolone C, Carrano EM, Di Girolamo F, Santinelli R, Ascierto PA, et al. Late onset Blueberry muffin syndrome following congenital rubella. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003;17: 204-5.

2. Bowden JB, Hebert AA, Rapini RP. Dermal haematopoiesis in neonates: report of five cases. J Am Acad Dermatol 1989;20: 1104-10.

3. Mehta V, Balachandran C, Lonikor V. Blueberry muffin baby: A pictoral differential diagnosis. Dermatol Online J 2008;14: 8.

4. Smets K, Van Aken S. Fetomaternal haemorrhage and prenatal intracranial bleeding: two more causes of blueberry muffin baby. Eur J Pediatr 1998;157: 932-934.

5. Godambe SV, Rawal J. Blueberry muffin rash as a presentation of alveolar cell rhabdomyosacoma in a neonate. Acta Pædiatr 2000;89: 115-9.

6. Hebert AA, Esterly NB, Gerdner TH. Dermal erythropoiesis in Rh haemolytic disease of the newborn. J Pediatr 1985;107: 799-801.

7. Hödl S, Auböck L, Reiterer F, Soyer HP, Müller WD. Blueberry muffin baby: the pathogenesis of cutaneous extramedullary hematopoiesis. Hautarzt 2001;52: 1035-42.

8. Vakilzadeh F, Dominick HC, Brämswig J. Cutaneous erythropoiesis in fetal Rh-erythroblastosis-blueberry muffin baby. Hautarzt 1982;3: 440-2.

9. Gaffin JM, Gallagher PG. Picture of the month-Diagnosis. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161: 1103.

10. Şanlı H. İntrauterin enfeksiyonların deri bulguları. T Klin Dermatoloji 2002;12: 104-13.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.5b382

Sayıdaki Diğer Makaleler

"Değişik özür seviyesindeki serebral palsili çocukların annelerinin depresyon düzeyleri farklı mıdır?"

Akmer MUTLU, PELİN PİŞTAV AKMEŞE, Mintaze Kerem GÜNEL

Proteomik

SEVİL KURBAN, İdris MEHMETOĞLU

Adolescent pregnancies: Maternal and fetal outcomes

ZEHRA CANDAN İLTEMİR DUVAN, Nilgün Öztürk TURHAN, Yüksel ONARAN, İlknur İnegöl GÜMÜŞ, HİLAL USLU YUVACI, Elif GÖZDEMİR

The effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on acetic acid induced colitis in rats

Elife ERARSLAN, Cansel TÜRKAY, Burak UZ, Arif KAYA, Cemile KOCA, Reyhan BAYRAK, Özlem ALICI

Eritroblastozis fetalise bağlı blueberry Muffin bulgusu

Filiz CANPOLAT, Fuat Emre CANPOLAT, Hasan TEZER, Fatma ESKİOĞLU

Sol omuzda nodüler melanom, amelanotik melanom ve yüzeyel yayılan malign melanom birlikteliği olan bir olgu sunumu

Zeynep TÜRKŞEN, Ömer Faruk TANER, Ayla TEZER, AYŞE SERAP KARADAĞ, Fatih TEKİN

L-asparaginaz allerjisi sürekli adrenalin infüzyonu eşliğinde yapılan desensitizasyonla aşılabilir mi?

Semra KARA, NURULLAH ÇELİK, Ömer CEVİT, Hayri B. TOKSOY

Hemşirelik öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarının belirlenmesi

Hatice Yıldırım SARI, Murat BEKTAŞ, Saliha ALTIPARMAK

Aynı cerrahi seansta sezaryen sonrası laparoskopik kolesistektomi

Önder SÜRGİT, Zeynep KAMALAK, İlknur İnegöl GÜMÜŞ, Nilgün Öztürk TURHAN

Pigmented villonodular synovitis of shoulder; radiologic assessment with MRI findings

HASAN MURAT AYDIN, Nilay Aydın OKTAY, Hüsamettin SARGIN, Baki HEKİMOĞLU