L-asparaginaz allerjisi sürekli adrenalin infüzyonu eşliğinde yapılan desensitizasyonla aşılabilir mi?

Kemoterapötik ilaç allerjileri klinik pratikte önemli bir problemdir. Çünkü bu antineoplastik ilaçlar bir protokol çerçevesinde kullanılması zorunlu ilaçlardır. L-asparaginaz hipersensitivite reaksiyonlarının sık yaşandığı antineoplastik ilaçlardan birisidir. L-asparaginaz ile hipersensitivite reaksiyonları %5-35 ve hayatı tehdit eden anaflaktik reaksiyonlar %10 olguda bildirilmektedir. L- asparaginaz kullanımı zorunlu ve hipersensitivite reaksiyonu gelişen vakalarda parenteral desensitizasyon önerilen önemli alternatif yollardan birisidir. Biz burada L-asparaginaz kullanımı esnasında anaflaksi gelişen üç akut lenfoblastik lösemili olguda intravenöz adrenalin infüzyonu ile desensitizasyonu başarılı bir şekilde uyguladık.

May L-asparaginase allergies be removed by desensitization with continous adrenaline infusion?

The allergic reactions related to chemotherapeutic drugs represent a very significiant problem in clinical practice as all these antineoplastic drugs must be used in a phase associated schedule. L-asparaginase is an antineoplastic drug in which hypersensitivity reactions can be seen commonly. It is estimated that hypersensitivity reactions may occur in 5-35% and life threatening anaphylactic reactions occur 10% of the cases. Parenteral desensitization is an alternative procedure in cases who develop hypersensitivity reactions with L-asparaginase. In this paper, we present three cases with acute lymphoblastic leukemia who developed anaphylactic reaction related to L-asparaginase and was desensitizated with intravenous adrenaline infusion succesfully.

Kaynakça

1. Gonzáles ID, Saez RS, Rodilla EM, Yges y EL, Toledano FL. Hypersensitivity reactions to chemotherapy drugs. Alergol Immunol Clin 2000;15: 161-81.

1. Capizzi RL, Bertino JR, Skeel RT, Creasey WA, Zanes R, Olayon C, et al. L-asparaginase:Clinical, biochemical, pharmacological and immunological studies. Ann Intern Med 1971;74: 893-901.

2. Graham ML. Pegaspargase: a review of clinical studies. Adv Drug Deliv Rev 2003;55: 1293-302.

3. Müler HJ, Beier R, Löning L, Blütters-Sawatzki R, Dörfeel W, Maase E, et al. Pharmacokinetics of native Escherichia coli asparaginase (Asparaginase medac) and hypersensitivity reactions in ALL-BFM 95 reinduction treatment. Br J Haematol 2001;114: 794-9.

4. Scwinger W, Urban C, Lackner H. Clinical experiences with adrenaline as therapy and prevention of E. Coli-L-asparaginase-induced anaphylaxis. Klin Pediatr 1992;204: 274-6.

5. Bonno M, Kawasaki H, Hori H, Umemoto M, Komada Y, Sakurai M. Rapid desensitization for L-asparaginase hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol 1998;101: 571-2.

6. Goldberg A, Confino-Cohen R, Fishman A, Beyth Y, Altaras M. A modified, prolonged desensitization protocol in carboplatin allergy. J Allergy Clin Immunol 1996;98: 841-3.

7. Soyer OU, Aytac S, Tuncer A, Cetin M, Yetgin S, Sekerel BE. Alternative algorithm for L-asparaginase allergy in children with acute lymphoblastic leukemia. J Allergy Clin Immunol 2009;123: 895-9. Epub 2008 Dec 10.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b299

Sayıdaki Diğer Makaleler

L-asparaginaz allerjisi sürekli adrenalin infüzyonu eşliğinde yapılan desensitizasyonla aşılabilir mi?

Semra KARA, NURULLAH ÇELİK, Ömer CEVİT, Hayri B. TOKSOY

Single dose repaglinide has no acute effect on platelet aggregation in newly diagnosed type 2 diabetes mellitus patients

Engin Deniz GÖK, Oral NEVRUZ, Mehmet YOKUŞOĞLU, Cengiz BEYAN, Mahmut YAZICI, Mustafa KUTLU

"Değişik özür seviyesindeki serebral palsili çocukların annelerinin depresyon düzeyleri farklı mıdır?"

Akmer MUTLU, PELİN PİŞTAV AKMEŞE, Mintaze Kerem GÜNEL

Sol omuzda nodüler melanom, amelanotik melanom ve yüzeyel yayılan malign melanom birlikteliği olan bir olgu sunumu

Zeynep TÜRKŞEN, Ömer Faruk TANER, Ayla TEZER, AYŞE SERAP KARADAĞ, Fatih TEKİN

Side effects of metoclopramide: Does it deserve to prescribe for nausea, vomiting?

Hızel Selda BÜLBÜL, Dibek Emine MISIRLIOĞLU, Erennur TUFAN, Olcay EVLİYAOĞLU

The effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on acetic acid induced colitis in rats

Elife ERARSLAN, Cansel TÜRKAY, Burak UZ, Arif KAYA, Cemile KOCA, Reyhan BAYRAK, Özlem ALICI

Proteomik

SEVİL KURBAN, İdris MEHMETOĞLU

Pigmented villonodular synovitis of shoulder; radiologic assessment with MRI findings

HASAN MURAT AYDIN, Nilay Aydın OKTAY, Hüsamettin SARGIN, Baki HEKİMOĞLU

Posterior sirkülasyon infarktında baziler arter dolikoektazisinin MRG ile değerlendirilmesi

Bahri KEYİK, Gököen Çoban ŞAHİN, Bahar YANIK, Baki HEKİMOĞLU

Bir huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeylerinin incelenmesi

FEYZA DERELİ, Bennur KOCA, SACİDE DEMİRCAN, Neslihan TOR