SOSYAL MEDYADA GÜRÜLTÜ KAVRAMI: TWİTTER’DA GÜRÜLTÜ İNCELEMESİ

İletişim insanlık tarihi kadar eski, insanoğlunun temel ihtiyaçlarından biri konumundadır. Bu bağlamda iletişim insanlar arasında bilgi aktarım sürecini ifade etmektedir. Bilgi oluşup kullanıma hazır hale geldikten sonra kaçınılmaz bir şekilde iletişim sürecine dahil olarak kaynaktan hedefe aktarılmaktadır. Ancak bilginin aktarım süreci gürültü olarak adlandırılan dış faktörlerle engellenmeye çalışılmaktadır. Gürültü faktörü iletişim sürecini engellediğinde ise toplumsal olarak en istenmeyen davranış modellerinden şiddeti doğurmaktadır. Şiddet faktörü etik açıdan günümüz toplum yaşamından dışlansa da yaşanmakta, hatta sosyal medya gibi platformlarda bile yer bulmaktadır. Nitekim 12 Eylül 2016’da bir kadına şort giydiği için yapılan saldırı, sosyal medyada gürültü faktörü etkisinde kalan kullanıcıların ne denli şiddete yatkın olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada Yeni Medya teknolojilerinin ürünü olan Twitter’da ki iletilerin seçilmiş bir kısmı gürültü faktörü açısından incelenmektedir.

___

 • Bayrak, T. (2015). “Sosyal Ağ Uygulaması Olarak Vine” Sosyal Medya Araştırmaları içinde (Editör: Deniz Yengin), s.445-468. İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Çamdereli, M. (2015). İletişime Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.
 • Castells, M. (2013). Ağ Toplumunun Yükselişi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Dijk, J. V. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka Yayınevi.
 • Goody, J. (2011). Yaban Aklın Evcilleştirilmesi. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Güz, N. & Küçükerdoğan, R. & Sarı, N. & Zeybek, I. (2002). Etkili İletişim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Irak, D. & Yazıcıoğlu, O. (2012). Türkiye Ve Sosyal Medya. İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Karadağ, Gökmen H. (2017). “Reporting and Interviewing Styles of Professional and Citizen Reporters on Periscope”, Communication and Technology Congress-CTC2017, 22-23 November 2017, İstanbul Aydın University, 88-104. DOI: 10.7456/ctc_2017_07.
 • Mcquail, D. & Windahl S. (1993). İletişim Modelleri. Ankara: İmaj Yayınları.
 • Lazar, Judith. (2009). İletişim Bilimi. Ankara: Vadi Yayınlar.
 • Odyakmaz, A. N. & Acar N. (2008). İletişim Sözlüğü. İstanbul: Babil Yayınları.
 • Öcal, S. B. (2016). “Bir Umut Tartışması Olarak Medyanın Etik Sarkacı: “Ortak İyi” mi, “Gerçek” Olan mı?” Medyaetik & Medya – İletişim – Etik içinde (Editör: Ferlal Örs), s.45-79. İstanbul: Sentez Yayıncılık.
 • Sanlav, Ü. (2014). Sosyal Medya Savaşları. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Yengin, D. (2012). Dijital Oyunlarda Şiddet. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Yengin, D. (2014). Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum. İstanbul: Derin Yayınları.