DİJİTAL MEDYANIN PAZARLAMA TEKNİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucunda dünyadaki küreselleşme yaşamın her alanında kendisini göstermiştir. Toplumların sosyo-ekonomik yapılarında büyük dönüşümler yaratan Tarım ve Sanayi Devrimlerinden sonraki en büyük adım hiç kuşkusuz ki internete bağlı gelişen iletişim ve bilgisayar teknolojilerinde hızlı gelişmelerdir. Bu gelişmeler; kültürü, sosyal yaşamı, alışkanlıkları, öncelikleri, dolayısıyla reklam ve pazarlama sektörünü etkilemiştir. Büyük bir toplumsal dönüşüme neden olan bu gelişimler ekonomiye de yön vermektedirler. Günümüzde iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişme kişilerin internet ve Web araçlarını daha fazla kullanmasına yol açmaktadır. Bu araçlardan en önemlisi ise sosyal medyadır. Tüketiciler geleneksel yöntemlerle ya da sanal ortamdan satın alacakları ürünlerin güvenilirliği de yine sosyal medya üzerinden yapmaktadırlar. Çeşitli Forum sayfalarında yapılan yorumlardan ya da satın alacakları ürünün resminin altında yer alan yorumlara göre karar vermektedirler. Küreselleşen dünyada hem sanal pazarlama yönteminde  hem de geleneksel alış-veriş yöntemlerinde sosyal medyanın belirleyici etkisi diğer yönlendirici unsurlardan çok daha fazladır.Buna bağlı olarak Pazarlama taktik ve yöntemleri, Pazar araştırmaları ve Pazarlamanın genel dili Digital Pazarlama dili olmuştur.

___

 • Akar, Erkan “Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal ağ Siteleri – Bir Pazarlama İletişimi Kanalı Olarak İşleyişi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2010), 107-122
 • Armstrong, G., Kotler, P., (2012): Principles of Marketing, Pearson Inc., United States Of America ,15th edition, p. 515.
 • Balasubramani-an,Senthilarasu,Balakrishnan,Janarthanan,Manickavasagam,Jeevananthan, Natarajan, Thamaraisel-van, (2013): “Examining BeliefsTowards Social Media Advertisements Among Students and Working Professionals: An Application of Discriminant Analysis”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, vol. 7, issue. 8, p. 697-705
 • Cıngı, Mustafa, Online Pazarlama iletişiminde kullanılan video içeriklerinin ürün tanıtımına etkisi, Humanities Sciences, 2015
 • CorneaDigital, http://www.corneadigital.com/blog/e-ticaret-siteleri-icin-onemli-olan-kpi-lar 20/09/2017 15:08
 • Chung C., Austria K. Proceedings of the Northeast Business & Economics Association, 2010, s.581.
 • Eröz, Sibel, Doğdubay, Murat, (2012): “ Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü ve Etik İlişkisi” Dokuz Eylül Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi cilt: 27, sayı: 1, s. 133- 157.
 • Facebook, “facebook reklamları”, ” https://www.facebook.com/business/products/ads /20/09/2017 14:49
 • Hoffman D.L., Fodor M.,(2010). Can You Measure the ROI of Your Social Media Marketing, MIT Sloan Management, 52/1, 41-49.
 • İşlek, Mahmut Sami. Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 2012 20/09/2017 17:04 http://sbe.kmu.edu.tr/userfiles/file/tezler/isletme/mahmutsamii%C5%9Flek.pdf
 • Jerome, Theresa, Shan, Leong Wai, Wei, Khong Kok, (2010): “Online Advertising: A Study of Malay-sian Consumers”, Online Advertising: A Study of Malaysian Consumers, Volume 5, Number 2, p. 111- 134.
 • Kocabaş, Bülent, (2012). Sosyal Medya Yönetiminin Olmazsa Olmazları. http://sosyalmedya.co/sosya-medya-yonetimi/.21 Ağustos 2012
 • Şimşek, Göksel ., Adverisements on Individual Channels: Advertisement Sharing Motivations on So-cial Media, (Journal of Academic Inquiries, Number 3, Page9)2013
 • Özer.A. Viral Pazarlama Ders Notları; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana-bilim Dalı; Ankara 2006; 1-11
 • Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Facebook 19 Eyl 2017 05:06:16
 • Yıldız, Yasin Tüketici Davranışları Üzerinde Sosyal Medya Etkileri: Apple ve Samsung Örneği. Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty. Jun 2014, Vol. 4 Issue 2, p5-15. s12 .2014