Sürdürülebilir Mimari Kapsamında Geliştirilen Teknoloji ve Ürünler

Öz Özet 1 :  Dünyanın geleceğini ve bununla birlikte insan neslinin devamını ilgilendiren “sürdürülebilirlik” kavramı, farklı disiplinlere göre geniş bir yelpazede tanımlanabilmektedir. Mimarlık alanındaki tanımı, enerji kaynaklarını sorumsuzca tüketmeyen ve planlama aşamasından itibaren çevre koşullarına uyumlu hareket eden bir mimari olarak açıklanabilir. Çünkü, inşaat sektörü önemli bir enerji ve malzeme kullanıcısı olarak doğaya ve doğal kaynaklara büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir mimari, tasarım aşamasından başlayarak uygulama, kullanım ve yıkım aşamalarında da, doğaya en az zarar veren, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan, yerel, çevreye zararsız ve geri dönüştürülebilen malzeme ve yerel işçilik kullanımını amaçlayan bir mimaridir. Bu kapsamda çevre, toplum, kültür ve ekonomi boyutları ile sürdürülebilir kalkınma için önemli bir rol üstlenmektedir.    Çevre sorunlarının evrensel bir boyut kazanması sonucunda, 1970’lerden itibaren oluşan küresel boyuttaki farkındalık, çevreye duyarlı ve enerji kaynaklarının bilinçli kullanımı ve paylaşımını hedefleyen “sürdürülebilirlik” kavramı ile mimari planlamalarda enerji etkin, çevre ve doğa ile uyumlu bir mimari yaklaşımı ortaya çıkartmıştır. Bu kapsamda da, mimari tasarım sürecinde binaları doğrudan ilgilendiren planlama kararlarının yanı sıra, binaları yaşam döngüsü süresince doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı konusunda destekleyen teknoloji ve ürünler de önem taşımaktadır. Bu makalede, bu teknoloji ve ürünler, kullanım yerleri ve sağladıkları avantajlara değinilerek detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Böylelikle, sürdürülebilir mimari açısından yaşam alanlarına katkı sağlayacak çözümler ile konuya dikkat çekilecek ve farkındalık sağlanacaktır. İnsan sağlığına, konforlu yaşama ve enerji etkin özelliklere sahip olan bu yeni ürün ve teknolojilerin üretiminin ve kullanımının artmasının özendirilmesi ile de ekolojik dengenin korunumunun sağlanmasına katkı oluşturulması hedeflenmektedir.Özet 2 :

Kaynakça

-Arratia, R. (2011). Biosfera, our most sustainable carpet so far. Erişim Tarihi: 05.07.2017,http://www.interfacecutthefluff.com/biosfera-our-most-sustainable-carpet-so-far/>

-Chapa, J. (2008).Solar Textile. Dijital Fotoğraf, Erişim Tarihi: 09.07.2017, http://inhabitat.com/solar-harvesting-textiles-energize-soft-house/

-Chino, M. (2008). Solar Collector Sculpture. Dijital Fotoğraf. Erişim Tarihi: 24.07.2017. http://inhabitat.com/canadas-shimmering-solar-collector-sculpture/)

-Constantine, S. (2008). Washup Toilet and Washing Machine. Dijital Fotoğraf. Erişim Tarihi: 20.07.2017, http://www.core77.com/posts/9339/washup-by-sevin-coskun-9339>

-Dickson, D. (1992). Çev. Erdoğan, N. Alternatif Teknoloji, Teknik Değişmenin Politik Boyutları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, s.137.

-Gerfen, K. (2014). Esnek Fotovoltaik Güneş Kırıcılar. Dijital Fotoğraf, Erişim Tarihi: 09.07.2017, http://www.architectmagazine.com/design/buildings/soft-house-designed-by-kennedy-violich-architecture_o.

-Kennedy & Violich Architecture ( t.y). Soft House.Dijital Fotoğraf, Erişim Tarihi: 09.07.2017, http://www.kvarch.net/projects/74>

-Kim, J. J. ve Rigdon, B. (1998). Sustainable Architecture Module: Introduction to Sustainable Design. Michigan: National Pollution Prevention Center for Higher Education.

-Soft House (t.y). Kat Planı . Dijital Fotoğraf, Erişim Tarihi: 09.07.2017, http://www.designboom.com/architecture/kva-matx-sustainable-soft-house-in-hamburg/

-The Future Build (t.y).Interface/ Biosfera. Erişim Tarihi: 09.07.2017, http://www.thefuturebuild.com/products/m80o93h7pq09l8x1t49chy01z5j4tt91fgfr/carpeting/biosfera

-Tuvie (t.y). Washup toilet and washing machine. Dijital Fotoğraf. Erişim Tarihi: 20.07.2017, http://www.tuvie.com/washup/

-Yedekçi,G. (2015). Doğayla Tasarlamak-Biyomimikri ve Geleceğin Mimarlığı., Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi. s. 28, İstanbul.

-World Commission for Environment and Development (1987). Our Common Future. Oxford, Oxford University Press, s. 47.

-Zimmerman, L. ( 2014).A Soft House, To Last a Century. Erişim Tarihi: 09.07.2017, http://spectrum.mit.edu/winter-2014/a-soft-house-to-last-a-century/

Kaynak Göster

APA Ateş Can, S , Kurtoğlu, D . (2017). Sürdürülebilir Mimari Kapsamında Geliştirilen Teknoloji ve Ürünler . Yalvaç Akademi Dergisi , 2 (2) , 22-31 .