Kitap Tanıtımı: Peter Ross, A Tomb With a View: The Stories and Glories of Graveyards, London: Headline, 2020

Mezarlıkların, türbelerin ve mezarlıkların bizi, ailelerimizi ve daha geniş çağdaş toplumu nasıl etkilediğini ve yapılı çevreyi nasıl şekillendirdiğini açıklamak, anlayışlı bir yazar gerektirir. Neyse ki, Peter Ross'un A Tomb With A View: The Stories and Glories of Graveyards adlı kitabı bu görevi gereğinden fazla yerine getiriyor. Ross, İngiliz mezarlıklarıyla ilgili, şefkatli ve duyarlı bir şekilde yazılmış, zengin bir tarihsel çalışma ortaya koydu.

Book Review: Peter Ross, A Tomb With a View: The Stories and Glories of Graveyards, London: Headline, 2020

To explain how graveyards, tombs and cemeteries affect us, our families, and the broader contemporary society and how they shape the built environment requires an insightful writer. Thankfully, Peter Ross’s book A Tomb With A View: The Stories and Glories of Graveyards meet this task more than adequately. Ross has produced a rich historical study of British graveyards that is compassionate and sensitively written.