PANDEMİ SONRASINDA ARTAN ENFLASYON STAGFLASYONA YOL AÇABİLİR Mİ?

Stagflasyon, İngilizce durgunluk / daralma anlamına gelen 'Stagnation' ve enflasyon anlamına gelen 'Inflation' kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomide hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılmaktadır. Stagflasyon sorunları 1960’lı yıllarda daha iyi bilinse de 1974-75 yıllarında yaşanan dünya resesyonundan sonra uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Stagflasyon, enflasyon ve işsizlik arasında ters korelasyon olmasından ötürü hem klasik iktisat teorisinde hem de Keynesyen teoride paradoksal bir durum olarak nitelendirilmektedir. Gün geçtikçe daha karmaşık ve belirsiz hale gelen uluslararası makroekonomik ortam, kötüleşen performans ve daha yüksek risklerle karakterize edilmektedir. Bu çalışmada stagflasyonun kısa tarihi üzerinde durulduktan sonra, pandemi sonrası toparlanmaya başlayıp Rusya-Ukrayna Savaşı ile başka bir mücadeleye giren ekonomilerdeki stagflasyon riski değerlendirilecektir. Bu bilgiler ışığında stagflasyonun iş dünyası ve ihracat üzerinde yaratabileceği etkilere değinilecektir. Sonuç olarak çalışmanın küresel anlamda yüksek enflasyonla mücadele edilen dönemde stagflasyon konusunda derinlemesine bir anlayış sunarak literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

CAN INCREASED INFLATION AFTER THE PANDEMIC LEAD TO STAGFLATION?

Stagflation is an economic term derived from the English words 'Stagnation' meaning stagnation/contraction and 'Inflation' meaning inflation. It is used to explain that these two phenomena trigger and increase each other during periods of both recession and inflation in the economy. Although stagflation problems were better known in the 1960s, they became an international problem after the world recession in 1974-75. Stagflation is characterized as a paradoxical situation in both classical economic theory and Keynesian theory because of the inverse correlation between inflation and unemployment. The international macroeconomic environment, which is becoming more complex and uncertain day by day, is characterized by worsening performance and higher risks. In this study, after focusing on the short history of stagflation, the risk of stagflation in economies that started to recover after the pandemic and entered another struggle with the Russia-Ukraine War will be evaluated. In the light of this information, the effects of stagflation on the business world and exports will be discussed. As a result, it is aimed that the study will contribute to the literature by providing an in-depth understanding of stagflation in the period of global high inflation.

___

 • Barsky, R. B., & Kilian, L. (2000, Şubat). A Monetary Explanation of the Great Stagflation of the 1970s. NBER Working Paper Series. Cambridge: National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w7547 adresinden alındı
 • Belli, T. (2022, Temmuz 21). Resesyon ne kadar sürecek? İstanbul: Dünya Gazetesi.
 • Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). Macroeconomics. Essex: Pearson Education Limited.
 • Gazetesi, D. (2022, Temmuz 21). Japonya Merkez Bankası Faiz Oranını Değiştirmedi. İstanbul: Dünya Gazetesi.
 • Guardian, T. (2011, Şubat 14). The Guardian. Temmuz 2022 tarihinde https://www.theguardian.com/business/2007/apr/12/businessglossary126 adresinden alındı
 • IHS Markit. (1970, Temmuz). Purchasing Managers' Index (PMI) | IHS Markit. IHS Markit: https://ihsmarkit.com/products/pmi.html adresinden alındı
 • Ivanova, I. (2022, Haziran 10). CBS News. Temmuz 2022 tarihinde https://www.cbsnews.com/news/what-is-stagflation-inflation-cbs-news-explains/ adresinden alındı
 • Konish, L. (2022, Haziran 21). CNBC. Temmuz 2022 tarihinde https://www.cnbc.com/2022/06/21/what-stagflation-is-and-how-to-prepare-for-it.html adresinden alındı
 • Marchant, N. (2022, Mayıs 23). World Economic Forum. Temmuz 2022 tarihinde https://www.weforum.org/agenda/2022/05/first-global-energy-crisis-how-to-fix-davos-2022/ adresinden alındı
 • McKinsey&Company. (2022). Global Energy Perspective 2022. McKinsey&Company.
 • OECD. (2022, Temmuz). Unemployment rates, OECD - Updated: June 2022. OECD: https://www.oecd.org/newsroom/unemployment-rates-oecd-update-june-2022.htm adresinden alındı
 • Öztürk, S., & Saygın, S. (2020). The Economic Effects of the 1973 Oil Crisis and Stagflation Case. Balkan Sosyal Bilimler DErgisi, 1-12. Parkin, M. (2010). Macroeconomics. Boston: Pearson.
 • Prince, B. (2022, Temmuz 15). Investors Need to Prepare for Stagflation. Financial Times.
 • Rattay, W. (2022, Temmuz 22). Euro zone business activity contracted in July as price rises bite -PMI. Frankfurt: Reuters. Temmuz 2022 tarihinde https://www.reuters.com/markets/europe/euro-zone-business-activity-contracted-july-price-rises-bite-pmi-2022-07-22/ adresinden alındı
 • Salameh, M. G. (2015). Oil Crises, Historical Perspective. Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences.
 • Şıklar, İ., & Bari, B. (2020, Eylül 3). How Much Unemployment Is Structural in Turkey? An Unobserved Components Approach. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları DErgisi, 18, 116-136. doi:http://dx.doi.org/10.11611/yead.759465
 • Tradingeconomics. (2022, Temmuz). Brent Crude Oil. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Temmuz). Coal. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/commodity/coal adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Haziran). Euro Area Inflation Rate. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Temmuz). Euro Area Manufacturing PMI. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/euro-area/manufacturing-pmi adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Haziran). Japan Inflation Rate. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/japan/inflation-cpi adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Temmuz). Natural Gas. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Haziran). United Kingdom Inflation Rate. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Haziran). United States Inflation Rate. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Temmuz). United States ISM Purchasing Managers Index (PMI) - June 2022 Data. United States ISM Purchasing Managers Index (PMI): https://tradingeconomics.com/united-states/business-confidence adresinden alındı
 • Tradingeconomics. (2022, Haziran). United States Unemployment Rate. Tradingeconomics: https://tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate#:~:text=for%203rd%20Month-,The%20US%20unemployment%20rate%20was%20unchanged%20at%203.6%20percent%20in,market%20expectations%20of%203.5%20percent. adresinden alındı
 • Turhan, S. (1987). Stagflasyon ve Maliye Politikası. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 43, 433-455.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2022, Haziran 22). Tüketici Güven Endeksi Haziran 2022. TÜİK: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Tuketici-Guven-Endeksi-Haziran-2022-45806 adresinden alındı
 • Williamson, C. (2022, Temmuz 5). Eurozone PMI signals growth in June but downturn risks rise amid weakening leading indicators. IHS Markit: https://ihsmarkit.com/research-analysis/eurozone-pmi-signals-growth-in-june-but-downturn-risks-rise-jul22.html adresinden alındı
 • World Bank Group. (2022). Global Economic Prospects. Washington, DC: World Bank.
 • Yiğitbaş, Ş. B. (2021). Stagflasyonun Ortaya Çıkmasında İktisat Politikalarının Rolü ve Çözüm Önerileri. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler DErgisi, 39-49.
 • Yiğitcan, M. (2022, Temmuz 21). İhracatta Resesyon Kaygısı Arttı. İstanbul: Dünya Gazetesi.
 • Yıldız, N. Ç. (2017). Makro İktisat Ders Notları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi.