Yükseköğretimde Mavi Okyanuslar

İşletme disiplininin son zamanlarda giderek önem verdiği araştırma konularından biri yoğun rekabet savaşlarına sahne olan kızıl okyanuslardan kaçarak yeni mavi okyanuslara yelken açmaktır. Bu da ancak Rene ve Mauborgne (2004) tarafından ileri sürülen Mavi Okyanus Stratejisi ile mümkün gözükmektedir. Mavi okyanus stratejisi; ileri sürüldüğü tarihten bu yana sadece işletme disiplinin tekelinde kalmayıp, birçok alanda yoğun bir biçimde ele alınmıştır. Kavram ile ilgili Türkçe yazında da oldukça çalışma bulunmaktadır. Ancak Türkçe yazında eğitim alanında konuyla ilgili yeterli çalışmanın olmaması bir eksiklik olarak tespit edildiğinden, özellikle yeniliklere çok açık olmak durumunda olan yükseköğretimin de Mavi Okyanus Stratejisinden faydalanabilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışmada aslında zaten yükseköğretimde uygulanmakta olan bu stratejinin örnekleri verilerek farkındalığın arttırılması sağlanacaktır. Çalışmanın; yükseköğretim alanında çalışmalar yapan araştırmacılara, uygulayıcılara, yöneticilere ve karar alıcılara ve yöneticilere rekabetin arttığı eğitim alanında yol gösterici nitelikte olması amaçlanmıştır.      

Blue Oceans in Higher Education

The weariness of competitive business environment has made it one of the hot topics of recent business management literature to find ways to escape from the intense Red Ocean by creating a Blue Ocean where there is no competition. Rene and Mauborgne’s Blue Ocean Strategy (2004) provides a reasonable solution for this issue. Blue Ocean Strategy has been dealt not only in Business Administration but also in many. There are also many studies in Turkish literature on this concept. This study addresses the void in education area to enable the practitioners of higher education, which is subject to many innovations and changes to benefit from the strategy itself. The study aims to increase awareness toward Blue Ocean Strategy by demonstrating the best practices of the strategy in higher education. The study intends to generate insights for higher education academics, practitioners, managers and policy makers. 

___

 • Ağraş, S., & Atbaş, F. (2017). Mavi Okyanus Stratejisi: Dünyadan ve Türkiyeden örnekler. JOMELIPS, 2(2), 126-144.
 • Aktan, C. C. (2007). Yükseköğretimde değişim: Global trendler ve yeni paradigmalar. Değişim çağında yükseköğretim (ss. 1-43). İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını.
 • Braganca, R. (2016). Blue ocean strategy for higher education. International Conferences ITS, ICEduTech and STE. 325-328.
 • Becker, H. (2013). IMAX move to Hollywood: Blue ocean strategy or a case of who moved my cheese. GlobalConference on Business and Finance Proceedings, 8(2).
 • Blue Ocean Team (2015). How one university is trying to break out of the red ocean. Çevrimiçi: https://www. blueoceanstrategy.com/blog/how-one-university-istrying-to-break-out-of-the-red-ocean/.
 • Burke, A., Ster, A., & Thurik, R. (2009). Blue ocean versus competitive strategy: Theory and evidence. ERIM Report Series Reference No. ERS-2009-030-ORG. Çevrimiçi: https://ssrn.com/ abstract=2024822.
 • Burke, A., Ster, A. & Thurik, R. (2010). “Blue Ocean vs. Five Forces”, Harvard Business Review.
 • Capital. (2005). Mavi okyanusta büyüme zamanı. Çevrimiçi: https://www.capital.com.tr/yonetim/liderlik/mavi-okyanusta-buyume-zamani
 • Chang, S. (2010). Banditt Cellphones: A blue ocean strategy. Technology in Society, 32, 219- 223.
 • Cohen, M. S., Snyder, M. M., Brocke, J., Dringus, L. P., & Syler, R. A. (2015). The next decade of online learning in higher education: Blue ocean strategies for the design and delivery of graduate IS programs. Twenty-first Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico.
 • Dennis, M., & Lynch, R. (2015). Is higher education ready for blue ocean strategies? Çevrimiçi: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2015082513171120
 • Elmas, M. (2018). Yükseköğretimde değişim zorunluluğu. Kriter, 3(7).
 • Ergen, A. (2011). Stratejik düşünce yaratma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 7, 1-21.
 • Giannoulis, C. & Zdravkoviç, J. (2012). Linking strategic innovation to requirements: A look into Blue Ocean Strategy. (Eds. Kurt Sandkuhl, Ulf Seigerroth & Janis Stirna), November 7-8, 2016, Emerging Topics in the Practice of Enterprise Modelling 5thIFIP WG 8.1 Working Conference Proceedings, 118-128, Rostock.
 • Güçlü, A. (2013, 10 Nisan). En yenilikçi üniversiteler. Milliyet. Çevrimiçi: http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/ abbas-guclu/en-yenilikci-universiteler-1691592/
 • Gündüz, Ş. (2016). How to make blue ocean turning into red ocean blue again: A case study of a room escape game. Proceedings of ADVED 2016 2nd International Conference on Advances in Education and Social Sciences 10-12 October 2016- Istanbul, Turkey.
 • Gündüz, Ş., & Akşit, Ş. (2018). Student-President reverse mentoring at universities: Maltepe University Case. Journal of Higher Education, Kabul edilmiş ancak yayın sırasındaki makale.
 • Gündüz, Ş. (2018). Preventing Blue Ocean from turning into Red Ocean: A case study of a room escape game. International Journal of Human Sciences, 15(1), 1-7.
 • Güneş, S. (2011). Değer yaratma bağlamında güncel dört yenilik modeli. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 71-89.
 • Johnson, S. (1998). Who moved my cheese? London: Ebury Publishing.
 • Johnson, S. (2009). Peynirimi kim kaptı? (Nazlı Uzunali, Çev.). İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2004). Blue ocean strategy, Harvard Business Review, 82(10).
 • Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy. How to create uncontested market space and make the competition irrelevant. Cambridge. MA: Harvard Business School Press.
 • Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). Blue ocean strategy: From theory to practice California ManagementReview, 47(3), 105-121.
 • Kim, W. C., Yang, K. H., & Kim, J. (2006). A strategy for third-party logistics systems: A case analysis usingthe blue ocean strategy. Omega, 36(4), 522-534.
 • Kim, W. C., & Mauborgne. R. (2014). Interview with Kim & Mauborgne, authors of Blue Ocean Strategy. Çevrimiçi: moodle.technion.ac.il
 • Leavy, B. (1996). Design thinking – A new mental model of value innovation. Strategy &Leadership, 38(3), 5-14.
 • Lindic, J., Bavdaz, M., & Kovacic, H. (2012). Higher growth through the Blue Ocean Strategy: Implications for economic policy. Research Policy, 41, 928-938.
 • Mi, J. (2015). Blue ocean strategy. Wiley Encyclopedia of Management, 1-1.
 • Mohammed, Z. A. (2009). Analysis of the use of the blue ocean strategy, case study analysis on 14 differentanalysis, Research Bulletin of the Faculty of Economics. Çevrimiçi: econ.upm.edu.
 • Öncel, M., & Sevim, Ş. (2014). Sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamada kurumsal itibar yönetimi: yükseköğretimde yapılandırılmasına yönelik bir model önerisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(4), 139-156.
 • Pucciarelli, F., & Kaplan, A. (2016). Competition and strategy in higher education: Managing complexity and uncertainty. Business Horizons, 59, 311-320.
 • Rau, J. G. (2012). With your idea, are you trying to navigate the red ocean or the blue ocean? Inventors’ Digest, Çevrimiçi: InventorsDigest.com.
 • Selskab, V. (2017). Universities in the blue ocean. Çevrimiçi: www.royalacademy.dk/~ /media/ Royal Academy /.../2017/Hvidbog-2017_UK.pdf ?la=da
 • Tantau, A. D., & Mateeşescu, S. (2013). The green ocean innovation model. International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(6), 59-65.
 • Türk Dil Kurumu, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veri tbn& kelime sec=11300
 • Yang, C. C., & Yang, K. J. (2011). An integrated model of value creation based on the refined Kano's model and the blue ocean strategy. Total Quality Management & Business Excellence, 22(9), 925-940.
 • YKK web sitesi, http://www.yok.gov.tr/web/kalitekurulu/komisyonlar