Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı

Şairler, kavramlarla düşünüp söz söyleyen bilim adamlarının aksine imgelerin hayat bulduğu estetik bir dilde söz söylerler. Kavramsal düşüncenin mantığı, varlık düzenine uyumu, kendi içinde tutarlılığı ve ispatlanabilir olmayı kendine temel prensip olarak almışken, poetik düşüncenin mantığı, bahsedilen tüm prensiplerden uzak olarak varlığı ve hakikati hissettiği biçimde anlatmayı kendine amaç edinmiştir. Buna göre günümüz şairlerinden Sezai Karakoç’un poetik mantığını anlamaya ve tahlil etmeye çalışacağız. Onun Küçük Na’t isimli şiirinde geçen şu beyit ise bu araştırmanın odağında yer alacaktır: “Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden / Mantığım mantığın üstünde yeni.” Burada şair, yeni bir düşünme tarzını veya yeni bir mantığı keşfetme çabası içinde olduğunu ifade etmektedir. Kendisinin “Diriliş” sözüyle formülleştirdiği bu yeni mantık, varolan tüm düşünme tarzlarının ölümünden sonra hayat bulan yeni bir “canlanma” düşüncesi üzerine kuruludur. Karakoç’un yeni mantığı, eski mantıklara göre daha açık ve daha aktif yapıdadır. Adeta onun poetik düşüncesinde her şiir, kendi mantığıyla var olmaktadır. Yani her şiir, kendi özel mantığını doğurmaktadır. Buna göre Karakoç’un bahsettiği yeni mantık, tek, sabitlenmiş, tespit edilebilir bir düşünme biçimi değildir. Ancak bu düşünme biçiminin kendisiyle çelişen, tutarsız veya tümüyle gerçeküstü bir yapıda ortaya çıktığı da söylenemez. İşte bu çalışmada, Sezai Karakoç’un şiirlerinde dile getirdiği “yeni mantık”ını, kavramsal düşüncenin geliştirdiği mantıkla kıyaslayarak incelemeye çalışacağız.   

The Logic of Poetic Thought in Sezai Karakoç

Poets speak in the language of aesthetics in which the images have come to life, which contrry to the scientists who think and speak with concepts. While the logic of conceptual thinking has taken the compliance with the order of things, self-consistency and being provable as the basic principles; the logic of poetic thinking has aimed to describe the existence and truth apart from all of the pre-mentioned principles. Keeping this in mind, we will try to analyze and understand the logic of poetic thoughts of Sezai Karakoç who is one of the pioneering poets of today. The following couplet in his poem titled “Little Na’t” will take place in the focus of this research: “My reason is a new reason of flowers / My logic is the new one above logic.” Here, the poet expresses his endeavor to discover a new way of thinking or a new type of logic. This new logic, which he himself has formulated with the word “Resurrection/Diriliş”, is based on the idea of a new “revival” that comes to life after the death of all existing modes of thinking. New logic of Karakoç is clearer and more active than the classic logic. In fact, in his poetic thought, every poem exists by its own logic. In other words, every poem gives birth to its own special logic. Accordingly, the new logic that Karakoç brought about is not a single, fixed, and detectable thinking manner. However, it cannot be concluded that this way of thinking has emerged in a contradictory, inconsistent, or entirely surreal manner. In this paper, we will try to examine the “new logic” of Sezai Karakoç expressed in his poetry, by comparing it with the logic developed by the conceptual thinking.

Kaynakça

Altunya, H. (2014). Klasik Mantık Açısından Hakikat ve Şiir. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 1. Baskı.

Baş, M. K. (2011). Sezai Karakoç Şiirinde Metafizik Vurgu, İstanbul: İnsan Yayınları.

Eren, I. (2006). Sanat ve Bilgi İlişkisi, Bursa: Asa Yayınları.

Heidegger, M. (1977). The Origin of The Work of Art, Basic Writings içinde, ed. David Farrell Krell. New York: Harper/Row Publishers.

Heidegger, M. (2001). Poetry, Language, Thought, trans, and Int. Alfred Hofstadter, Newyork: HarperCollins Publishers.

Karakoç, S. (2012a). Edebiyat Yazıları I, İstanbul: Diriliş Yazıları. 5. Baskı.

Karakoç, S. (2012b). Edebiyat Yazıları II. İstanbul: Diriliş Yayınları, 4. Baskı.

Karakoç, S. (2012c). Yunus Emre. İstanbul: Diriliş Yayınları, 16. Baskı.

Karakoç, S. (2012d). Gün Doğmadan. İstanbul: Diriliş Yayınları, 12. Baskı.

Karakoç, S. (2012e). Monna Rosa. İstanbul: Diriliş Yayınları, 18. Baskı.

Üreten, H., Mumcu, Y. (2015). Antik Yunan Mitolojisi’nden Servet-i Fünun Edebiyatına Prometheus. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(11), 32-52.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { uad449005, journal = {Üniversite Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-7459}, address = {}, publisher = {Durmuş GÜNAY}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {52 - 57}, doi = {10.32329/uad.449005}, title = {Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı}, key = {cite}, author = {Altunya, Hülya} }
APA Altunya, H . (2018). Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 52-57 . DOI: 10.32329/uad.449005
MLA Altunya, H . "Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı" . Üniversite Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 52-57 <
Chicago Altunya, H . "Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı". Üniversite Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 52-57
RIS TY - JOUR T1 - Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı AU - Hülya Altunya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32329/uad.449005 DO - 10.32329/uad.449005 T2 - Üniversite Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 57 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-7459 M3 - doi: 10.32329/uad.449005 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Üniversite Araştırmaları Dergisi Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı %A Hülya Altunya %T Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı %D 2018 %J Üniversite Araştırmaları Dergisi %P -2636-7459 %V 1 %N 2 %R doi: 10.32329/uad.449005 %U 10.32329/uad.449005
ISNAD Altunya, Hülya . "Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı". Üniversite Araştırmaları Dergisi 1 / 2 (Ağustos 2018): 52-57 .
AMA Altunya H . Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(2): 52-57.
Vancouver Altunya H . Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(2): 52-57.
IEEE H. Altunya , "Sezai Karakoç’ta Poetik Düşüncenin Mantığı", Üniversite Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 52-57, Ağu. 2018, doi:10.32329/uad.449005