METU SCIENCE AND TECHNOLOGY COLLECTION: DETAILS FROM ARCHAEOLOGICAL EXHIBITIONS

METU SCIENCE AND TECHNOLOGY COLLECTION: DETAILS FROM ARCHAEOLOGICAL EXHIBITIONS

The activities of the Science and Technology Collection located within the Middle East Technical University campus are concentrated on four main areas. These are Science and Technology History Exhibition, Classic Automobiles Exhibition, Hands-on Science Center and Open Air Exhibition Area. The Science and Technology History Exhibition can be grouped in three types of exhibitions. The first group is composed of exhibitions showing the advancement of science and technology in Anatolia down the ages. The second group includes exhibitions showing the enhancement of technologies such as writing, medicine and textile. The third group, on the other hand, is composed of exhibitions where certain working spaces (blacksmith, coppersmith, pharmacy, photography studio and laboratory, radio repair shop etc.) from Ottoman and Republican periods are reconstructed. In these collections, the replicates of archaeological objects and the originals of Ottoman and Republican periods objects are put on display. In this article, general information will be provided with regards to exhibitions showing the development of science and technology in Anatolia throughout the millennia, and more detail will be given on the Hittite Period Exhibition. Extensive information will be given on some selected objects of Hittite Period Exhibition, such as Alaca Höyük reliefs, earthenware pipes used as part of water supply system of the city, a Hittite musical instrument (lute/guitar-like), a saw, a pot bellows, a loom, and clothes and shoes of soldiers.

___

 • Akurgal, E. (1989). Anadolu Uygarlıkları. İstanbul: Net.
 • Akurgal, E. (1995). Hatti ve Hitit Uygarlıkları. İstanbul: Net.
 • Alp, S. (1999). Hititlerde Şarkı, Müzik ve Dans. Hitit Çağında Anadolu’da Üzüm ve Şarap. Ankara: Kavaklıdere.
 • Alp, S. (2005). Hitit Çağında Anadolu. Ankara: TÜBİTAK.
 • Arıkan, Y. (2003). Hitit Çivi Yazılı Belgelerinde šuhha- “(düz) dam, çatı” ve Onun Dinsel ve Sosyal Hayattaki Yeri. Archivum Anatolicum, VI (1), 11-57.
 • Arıkan, Y. (2003). Hitit Çivi Yazılı Kaynaklarında LÚ zilipuriiatalla- Görevlisi. Archivum Anatolicum, VI (2), 1-26.
 • Aslantürk, N. (2014). Ukkiia Şehri ve Katipler. Turkish Studies, 9 (1), 37-42. e-journal. doi::http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6380
 • Aslantürk, N. (2015). Hitit Metinlerinde Geçen Hurri Tanrı Çiftleri: “Nabarbi-Šuvala” “Uršui-Iškalli”. Turkish Studies, 10 (1), 59-82. e-journal.doi: :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7725
 • Baltacıoğlu, H. (1995). Alaca Höyük Sfenksli Kapı’ya Ait Müzisyen ve Bir Görevli Kabartmasına İlişkin Gözlemler. Offprint, 1-16.
 • Baltacıoğlu, H. (2006). Alaca Höyük Sfenksli Kapı Hitit İmparatorluk Çağı Kabartmaları, İDOL, 30, 24-29.
 • Belli, O. (2004). Anadolu’da Kalay ve Bronzun Tarihçesi. İstanbul: AKMED. Bilgi, Ö. (2004). Castings of Copper-Bronze/Bakır-Tunç Döküm Sanatı. In Önder Bilgi, Anatolia Cradle of Castings/Anadolu Dökümün Beşiği (pp. 45-112). İstanbul: Döktaş.
 • Bilgi, Ö., Özbal, H., Yalçın, Ü. (2004). Castings of Copper-Bronze/Bakır-Tunç Döküm Sanatı. In Önder Bilgi, Anatolia Cradle of Castings/Anadolu Dökümün Beşiği (pp. 1-43). İstanbul: Döktaş.
 • Bryce, T. (2003). Hitit Dünyasında Yaşam ve Toplum (M. Günay, Trans.). Ankara: Dost.
 • Bryce, T. (2005). The Kingdom of the Hittites. New York: Oxford.
 • Bryce, T. (2007). Hittite Warrior. Oxford: Osprey.
 • Conka, S. (2011). Hititlerde Müzik. ArkeoAtlas: Tarih Öncesinden Demir Çağı’na Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, 1, 295.
 • Çilingiroğlu, A. (1997). Urartu Krallığı Tarihi ve Sanatı. İzmir: Yaşar.
 • Dietrich, O., Köksal-Schmidt, Ç., Kürkçüoğlu, C., Notroff, J., Schmidt, K. (2012). Göbekli Tepe. Aktüel Arkeoloji, 26, 52-55.
 • Doğan-Alparslan, M. (2011). Hititlerde Meslekler. ArkeoAtlas: Tarih Öncesinden Demir Çağı’na Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, 1, 290.
 • Ertem, H. (1988). Korucutepe I (1973-1975 Kazı Yıllarında Ele Geçen Erken Hitit-İmparatorluk Çağı Arası Buluntuları). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Esin, U., Harmankaya, S. (2007). Aşıklı Höyük. In Mehmet Özdoğan & Nezih Başgelen, Türkiye’de Neolitik Dönem: Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı; Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (Levhalar) (pp. 260-272). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Frangipane, M. (2000). The Late Chalcolithic/EB Sequence at Arslantepe. Chronological and Cultural Remarks from a Frontier Site. Varia Anatolica, 11 (1).439-471.
 • Frangipane, M. (2002). Yakındoğu’da Devletin Doğuşu. Mezopotamya ve Çevresinde Güçlü Aile Yönetimlerinin Devlet Çarkına Dönüşmesi (Z. Z. İlkgelen,Trans.). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Frangipane, M. (2011). Arslantepe. ArkeoAtlas: Tarih Öncesinden Demir Çağı’na Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, 1, 134-135.
 • Günbattı, C. (2012). Kültepe-Kaniş Anadolu’da İlk Yazı, İlk Belgeler. Kayseri:Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür.
 • Hodder, I. (2011). Çatalhöyük: The Leopard’s Tale. Revealing the Mysteries of Turkey’s Ancient ‘town’. London: Thames&Hudson.
 • Jacob, W. (2002). Die Hethiter und Ihr Reich: Das Volk der 1000 Götter/Hititler ve Hitit İmparatorluğu: 1000 Tanrılı Halk. Bonn: Theiss
 • Karasu, C. (1997). Hattuša-Boğazköy Arşiv-Kitaplık Sistemleri Üzerine Bazı Yorumlar. Archivum Anatolicum (Emin Bilgiç Anı Kitabı), 3, 215-238.
 • Karasu, C. (2006). Hititler Devri (M.Ö. 1650-1190) ve Hitit Bilimi’nin Kuruluşu. In İlker Koç, Hititler (pp. 1-13). Ankara: ODTÜ.
 • Karasu, C. (2013). Hititçe ve Hitit Çiviyazısı/The Hittite Language and Cuneiform Script. In Meltem Doğan-Alparslan ve Metin Alparslan,Hititler: Bir Anadolu İmparatorluğu/Hittites: An Anatolian Empire (pp. 84-93). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Koç, İ. (Ed.) (2006). Hititler. Ankara: ODTÜ.
 • Kürkman, G. (2003). Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri. İstanbul: AKMED.
 • Lorenz, J., Schrakamp, I. (2011). Hittite Military and Warfare. In Hermann Genz and Dirk Paul Mielke,Insights into Hittite History and Archaeology, Colloquia Antiqua 2 (pp. 125-151). Leuven, Paris, Walpole MA: Peeters.
 • de Martino, S. (2013). Din ve Mitoloji/Religion and Mythology. In Meltem Doğan-Alparslan ve Metin Alparslan, Hititler: Bir Anadolu İmparatorluğu/Hittites: An Anatolian Empire (pp. 410-429). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Mellaart, J. (2003). Çatalhöyük: Anadolu’da Bir Neolitik Kent (G. B. Yazıcıoğlu,Trans.). İstanbul: Yapı Kredi. Naumann, R. (1998). Eski Anadolu Mimarlığı (IV. Dizi – Sa. 9 c ) (B. Madra, Trans.).Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Örnek, T. (Director). (2003). Hititler [Motion Picture]. İstanbul: Ekip.
 • Özdoğan, M. (2007). Marmara Bölgesi Neolitik Çağ Kültürleri. In Mehmet Özdoğan & Nezih Başgelen, Türkiye’de Neolitik Dönem: Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı; Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (Levhalar) (pp. 406-430). İstanbul:Arkeoloji ve Sanat.
 • Özdoğan, M. (2011a). Çanak Çömleksiz Neolitik. ArkeoAtlas: Tarih Öncesinden Demir Çağı’na Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, 1, 56-73.
 • Özdoğan, M. (2011b). Çanak Çömlekli Neolitik. ArkeoAtlas: Tarih Öncesinden Demir Çağı’na Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, 1, 78-99.
 • Özdoğan, M. (2011c). Köyden Kente. ArkeoAtlas: Tarih Öncesinden Demir Çağı’na Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, 1, 102-119.
 • Özgüç, T. (2005). Kültepe Kaniš/Neša. İstanbul: Yapı Kredi.
 • Özgüç, T. (2011). Kültepe-Kaniş Asur Ticaret Kolonileri. ArkeoAtlas: Tarih Öncesinden Demir Çağı’na Anadolu’nun Arkeoloji Atlası, 1, 244-253.
 • Özkaya, V., San, O. (2007). Körtik Tepe. In Mehmet Özdoğan & Nezih Başgelen, Türkiye’de Neolitik Dönem: Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı; Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (Levhalar) (pp. 14-28). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Öztan, A. (2007). Köşk Höyük: Niğde-Bor Ovası’nda Bir Neolitik Yerleşim. In Mehmet Özdoğan &Nezih Başgelen, Türkiye’de Neolitik Dönem: Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı; Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (pp. 223-235). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Sagona, A., Zimansky, P. (2015). Arkeolojik Veriler Işığında Türkiye’nin En EskiKültürleri (N. Başgelen, S. İ. Belik, M. Payne, H. Taşkıran, Trans.). İstanbul:Arkeoloji ve Sanat . Savaş, S. Ö. (2006). Çiviyazılı Belgeler Işığında Anadolu’da (İ.Ö. 2. Binyılda) Madencilik ve Maden Kullanımı (VI. Dizi-Sa. 63). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Savaş, S. Ö. (2013). Hitit Dili ve Yazısı. Aktüel Arkeoloji, 36, 36-53.
 • Schmidt, K. (2007a). Göbekli Tepe. Taş Çağı Avcılarının Gizemli Kutsal Alanı. En Eski Tapınağı Yapanlar (R. Aslan, Trans.). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Schmidt, K. (2007b). Göbekli Tepe. In Mehmet Özdoğan & Nezih Başgelen,Türkiye’de Neolitik Dönem: Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı;Yeni Kazılar, Yeni Bulgular (pp. 115-129). İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Schmidt, K. (2009). Göbekli Tepe, Dünyanın En Eski Tapınakları, Bir Büyük Keşfin Hikâyesi. Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, 5, 6-15.
 • Schmidt, K. (2011). Göbekli Tepe: A Neolithic Site in Southeastern Anatolia. In Sharon Steadman & Gregory McMahon, Oxford Handbook of Ancient Anatolia (pp.917-933). Oxford: Oxford University.
 • Seeher, J. (2006). Hattuşa Rehberi: Hitit Başkentinde Bir Gün. İstanbul: Ege.
 • Tütüncüler, Ö. (2004), M.Ö. 2. Bin Liman Tepe Dokuma Âletleri. II. Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, H. Erkanal et al. (eds.), Anadolu/Anatolia Ek Dizi,No.1, 287-295.
 • Umurtak, G. (1996a). Pişmiş Toprak Eserler. In Refik Duru, Kuruçay Höyük II. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri/Results of the Excavations 1978-1988, The Late Chalcolithic and Early Bronze Settlements (pp. 51-54). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Umurtak, G. (1996b). Maden Eserler. In Refik Duru, Kuruçay Höyük II. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri/Results of the Excavations 1978-1988, The Late Chalcolithic and Early Bronze Settlements (pp.56-59). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Umurtak, G. (1996c). Taş Eserler. In Refik Duru, Kuruçay Höyük II. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Geç Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı Yerleşmeleri/Results of the Excavations 1978-1988, The Late Chalcolithic and Early Bronze Settlements (pp.59-61). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Uzel, İ. (2000). Anadolu’da Bulunan Antik Tıp Aletleri (VI. Dizi-Sa. 55). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Ünal, A. (2005). Hititler Devrinde Anadolu III. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.
 • Yalçın, Ü. (2008). Ancient Metallurgy in Anatolia. International Conference AMITEM 2008 Ancient Mining in Turkey and The Eastern Mediterranean, 2, 15-40.