YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ

Öz Bir dilde veya lehçede benzetme görevi söz sanatlarıyla veya o dilin görevli kelime ve ekleriyle yapılır. Güney-Doğu Türk Lehçeleri grubuna mensup Yeni Uygur Türkçesinde diğer Türk lehçelerinde olduğu gibi benzerlik işlevli çok sayıda ek mevcuttur. Yapılan incelemelerde benzerlik işlevli eklerin dil bilgisi kitaplarında çoğunlukla isimden isim yapan ekler arasında verilmiş olduğu, eklerden bir kısmının belirtilmediği tespit edilmiştir. Uygur Türkçesinde benzerlik işlevli fiilden isim yapan ekler de bulunmaktadır. Benzerlik işlevli ekler arasında Eski Türkçeden bu yana bilinenlerin yanı sıra başka dillerden Uygur Türkçesine girmiş olan ekler de yer almaktadır. Bu çalışmada Yeni Uygur Türkçesindeki benzerlik işlevli yapım ekleri incelenmiş ve sınıflandırılmıştır

___

DENY J. (2012). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

ECKMANN Janos (1988). Çağatayca El Kitabı. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

ERCİLASUN Ahmet Bican (2008). “La Enklitiği ve Türkçede Bir ‘Pekiştirme Enklitiği’ Teorisi”. Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı:2 Bahar, s.35-56.

ERCİLASUN Ahmet Bican (2007). “Türkçede Benzerlik Bildiren +m Morfemi”. Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı: 1 Güz, s.9-20.

ERGİN Muharrem (1980). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

GABAİN A. von (1988a). “ Eski Türkçe”.Tarihî Türk Şiveleri (Çev. Mehmet Akalın). Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları

GABAİN, A. von (1988b). Eski Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

GENCAN Tahir Nejat (2001). Dilbilgisi. Ankara: Ayraç Yayınevi.

HACIEMİNOĞLU Necmettin (1998). Karahanlı Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yayınları .

Hazirqi Zaman Uygur Tili. Ürümçi: Sincaň Xalq Neşriyati. 2002.

Hazirqi Zaman Uyġur Tiliniň İzahlik Luğiti. Pekin: Milletler Neşriyatı. III. Cilt.

KİNCSES-NAGY Éva (2012). “Çağatayca +(X)mtUl yapım Eki Hakkında”. AÜ DTCF Türkoloji Dergisi 19, s. 33-42.

KORKMAZ Zeynep (1994). Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek Kalıplaşması Olayları. Ankara: TDK Yayınları. III. Baskı.

KORKMAZ Zeynep (2003). Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yayınları.

NECİPOVİÇ NECİP Emir (1995). Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları. ÖZTÜRK Rıdvan (2010). Yeni Uygur Türkçesi Grameri. Ankara: TDK Yayınları.

SEREBRENNİKOV B. A. ; GADJİEVA N. Z. ( 2011). Türk Yazı Dillerinin Karşılaştırmalı Tarihî Grameri. Ankara: TDK Yayınları.

TÖMÜR Hemit (1987). Hazirqi Zaman Uyġur Tili Grammatikisi. Béyciŋ: Milletler Neşriyati.

Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu.

___

Bibtex @araştırma makalesi { uygur399491, journal = {Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2458-827X}, address = {Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü, Merkez/Nevşehir, Türkiye}, publisher = {Adem ÖGER}, year = {2017}, volume = {}, pages = {14 - 21}, doi = {}, title = {YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ}, key = {cite}, author = {Demirez Güneri, Aysun} }
APA Demirez Güneri, A . (2017). YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ . Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi , (10) , 14-21 .
MLA Demirez Güneri, A . "YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ" . Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (2017 ): 14-21 <
Chicago Demirez Güneri, A . "YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ". Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi (2017 ): 14-21
RIS TY - JOUR T1 - YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ AU - Aysun Demirez Güneri Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 21 VL - IS - 10 SN - -2458-827X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ %A Aysun Demirez Güneri %T YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ %D 2017 %J Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi %P -2458-827X %V %N 10 %R %U
ISNAD Demirez Güneri, Aysun . "YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ". Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi / 10 (Aralık 2017): 14-21 .
AMA Demirez Güneri A . YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2017; (10): 14-21.
Vancouver Demirez Güneri A . YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi. 2017; (10): 14-21.
IEEE A. Demirez Güneri , "YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BENZERLİK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, sayı. 10, ss. 14-21, Ara. 2017