BURAN, AHMET (2023). SÖZÜ KANATLANDIRAN ŞAİR MAHTUMKULU. İSTANBUL: TÜRK KÜLTÜRÜNE HİZMET VAKFI YAYINLARI

Mahtumkulu, 18. yüzyılda yaşamış Türkmen bir düşünür ve şairdir. Kırgızlar için Cengiz Aytmatov, Kırım Tatarları için Gaspıralı İsmail Bey, Kazan Tatarları için Abdullah Tukay ve Kazaklar için Abay Kunanbayulı ne kadar önemli ve değerli ise Türkmenler için de Mahtumkulu o denli önemli ve değerlidir. Türk dünyası, tarih boyunca varlığını sürdürdüğü coğrafya gereği birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bunlardan en önemlisi ve zor olanı ise kimlik mücadelesi olmuştur. Bir toplumu yok etmek ya da bastırmak için yapılması gereken ilk şey kimliksizleştirmektir. Kimliksizleştirilen topluluklar, istenilen şekle sokulabilen yaş bir ağaca benzer. Kimliğin temelini ise dil oluşturmaktadır. Dilini kaybeden topluluk kimliğini, kimliğini kaybeden topluluk ise benliğini kaybeder ve yok olur. Türk dünyası aydınları da bu mücadele içerisinde yer alan önemli düşünür ve bilim insanlarıdır. Ahmet Buran’ın “Sözü Kanatlandıran Şair Mahtumkulu” adlı kitabında, Türkmenler için dil ve kimlik mücadelesi veren Mahtumkulu’nu ele almıştır. Bu çalışmada ise bu eserin tanıtımı yapılacaktır.

Buran, Ahmet (2023). Sözü kanatlandıran şair Mahtumkulu. Istanbul Türk kültürüne hizmet vakfı yayınları

Mahtumkulu was a Turkmen thinker and poet who lived in the 18th century. Mahtumkulu is as important and valuable to Turkmens as Cengiz Aytmatov for Kyrgyz, Gaspıralı Ismail for Crimean Tatars, Abdullah Tukay for Kazan Tatars and Abay Kunanbayulı for Kazakhs. The Turkic world has had to struggle with many difficulties due to the geography it has existed throughout history. The most important and difficult of these has been the struggle for identity. The first thing to do in order to destroy or suppress a society is to de-identify it. De-identified communities are like an sappy tree that can be molded into the desired shape. Language forms the basis of identity. The community that loses its language loses its identity and disappears. Intellectuals of the Turkic world have been also important thinkers and scientists involved in this struggle. In Ahmet Buran's book titled " Sözü Kanatlandıran Şair Mahtumkulu ", he dealt with Mahtumkulu, who struggled for language and identity for Turkmen. In this study, this work will be introduced.