Tarihsel Gelişim İçerisinde İnsan, Moda, Ayakkabı İlişkisi

Moda ve tasarım; insanoğlunun yerleşik yaşama geçmesiyle başlayan gereksinimlerinin getirdiği kendini beğenme ve beğendirme duygusunun ön plana çıkması ile oluşmuştur. Kıyafet, insanın kişiliğini ve kendini anlatma biçiminin en belirgin özelliği olmuştur. Anlatma biçiminin kendi içindeki sıralaması, öncelikle kıyafet ve ardından onu tamamlayan ayakkabı, çanta ve aksesuarlardır. Kültürel ve toplumsal yapı içerisinde, moda değişkenliğin sembolü olarak varlığını hissettirmiştir. Moda form, renk, doku ve kültürün etkisiyle insanın yaşam içerisindeki farklılıklarını belirtmiştir. Bu farklılık insanın yerleşik hayata geçtiği dönemden günümüze kadar ayakkabının etrafında gelişmiştir. Ayakkabı tasarımlarında görülen farklar, ayakkabının tarihsel gelişimi içerisinde insanın sosyal konumunu da etkileyen en önemli obje olma durumunu hala sürdürmektedir. Ayağı dış etkilerden koruma ihtiyacından yola çıkarak tasarlanan ve üretilen ayakkabı, ayak sağlığını korumakla beraber, insanın kişiliğini ve gücünü de ifade etmiştir. Ayakkabı üretiminde kumaştan deriye kadar değişik malzemeler kullanılmış ve farklı aksesuarlarla süslenerek insanın toplumdaki yerinin sağlamlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde hala toplumda bir statü göstergesi olarak etkisini sürdürmektedir. Bu çalışmada, ayakkabının dönemsel farklılıkları ve değişimleri tarihsel süreç içerisinde ele alınmıştır

The Relationship between Human, Fashion, and Shoes through Historical Development

Due to the fact that humans like to groom themselves constantly, fashion and its design have become an indispensible part of people’s lives. Clothing demonstrates people’s personality and self-expression. This self expression includes a primary outfit one wears with matching shoes complemented by a bags and accessories. Fashion is a symbol of constant evolvement and change in a cultural and social society. Styles, colours and textures create differences in human life according to cultural preferences. These fashion differences evolved around shoes even from the very early days of simplistic shoe design. The creative differences of shoe design are still very important in influencing people’s social status throughout the historical progress of shoes. Even in different geographical territories, shoe design and its production derives from the need for protection of the feet from external effects and the requirement to keep feet healthy and in good physical condition it also expresses people’s personality.The production of shoes uses many various materials, such as leather, fabric and matching accessories for the final end product. Shoes are still a symbol of status both in recent years and in today’s modern society. Within this work (study), we have examined the differences and changing characteristics of shoes throughout their historical process

___

 • Barbarosoğlu,F, (2004).Modernleşme Sürecinde Moda ve Zihniyet, İstanbul,s24.
 • Baudrillard, J,(1997).Tüketim Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları,s75.
 • Brooke, I,(1949).A History of English Footwear, London: St. Giles Publishing Co. Ltd,s54.
 • Crane, D, (2003).Moda ve Gündemleri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları,s29.
 • Çoruhlu, Y, (1995).Lotus İkonografi ve Uygur Sanatında Lotus, Uluslararası Osmanlı Öncesi
 • Türk Kültürü Kongresi. Dağtaş, L, ( 2007).Müze ve Koleksiyonlardan Deri Eserler, İstanbul: Türkiye Deri Vakfı Kültür Hizmeti, ss.13-58.
 • Davis, F, (1997).Moda, Kültür ve Kimlik, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,s141.
 • Entwistle, J, (2000),The Fashioned Body, Malden: Polity Press.
 • Naskalı, E, G, (2007).Ayakkabı Kitabı, İstanbul: Kitabevi Yayınevi,s160-162.
 • O’Keeffe, L, (1996).Shoes, New York: Workman Publishing, s103.
 • Sakaoğlu, N ve Akbayar, N, ( 2002).Derinin Anadolu’da Bin Yıllık Öyküsü, İstanbul:
 • Creative Yayıncılık, s55. Tansuğ, S, (1989).Türkiyemiz Kültür ve Sanat Dergisi, İstanbul: Saylı Matbaa,Sayı: 58.
 • Waresquiel, De E, (1999).İsyankar Yüzyıl, İstanbul: Sel Yayıncılık, s83.
 • Yavuz, E, (1990).Osmanlı İmparatorluğunda Gayri Müslimlerin Giyim, Mesken ve Davranış
 • Hukuku, Ankara: Otam C1, ss118-123. www.footwearhistory.com (Erişim 23 Nisan 2011)