MERKEZ BANKALARI POLİTİKALARINDA YENİ TRENDLER VE TCMB İNCELEMESİ

Bu çalışma özü itibariyle geleneksel olmayan para politikalarının finansal piyasalarımıza etkilerini incelemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uygulamaları daha gelişmiş finansal ekonomiye sahip ülke politikaları ile birlikte değerlendirildiğinde piyasa faizlerinin politika faizlerine verdiği reaksiyon değişebilmektedir .Verilere göre yurtiçi ve yurtdışı gelişmelere karşın çok kısa vadeli piyasa tavrı merkez bankasının birincil piyasa araçları ile etkilenmektdir.Uzun dönem incelemelerinde ise dolar kurunun oldukça etkin olduğu söylenebilir.

___

 • Alper, Koray, Mahir Binici, Selva Demiralp, Hakan Kara and Pınar Özlü. (2014). "Reserve Requirements, Liquidity Risk, and Credit Growth." Working Paper No: 14/24, CBRT.
 • Arat, Kürşad. (2003). “Türkiye’de Optimum Döviz Kuru Rejimi ve Döviz Kurlarından Fiyatlara Geçiş Etkisinin İncelenmesi”, TCMB, Uzmanlık Tezi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bemanke, Ben, Mark Gertler and Simon Gilchrist. (1999). "The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework." Handbook of Macroeconomics, Ch.21: 1341-1393.
 • Binici, Mahir, Hakan Kara ve Pınar Özlü. (2016). "Faiz Koridoru ve Banka Faizleri: Parasal Aktarım Mekanizmasına Dair Bazı Bulgular." Çalışma Tebligi No: 16/08, TCMB.
 • Claudio, Borio and Anna Zabai. (2016). "Unconventional Monetary Policies: A Re-Appraisal." Working Paper No: 570, Bank of International Settlements.
 • Constancio, Vitor. (2012). "Contagion and the European Debt Crisis." Financial Stability Review, Banque de France.
 • Çolakoğlu, Bayram. (2003). ‘‘Merkez Bankası Para Politikasının Güvenirliği’’, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Ekim.
 • Çolakoğlu, Bayram. (2002). ‘‘Enflasyon Hedeflemesi Stratejisine Geçiş Bağlamında TC Merkez Bankası Bağımsızlığının Fonksiyonelliği’’, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Erçel, Gazi. (1998). "1998 Yılı Para Politikası Uygulaması." Basın Toplantısı, TCMB. (Erişim: TCMB Para ve Kur Politikası Metinleri, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Yayinlar/Temel+Politika+Metinleri/Para+ve+Kur+Politikasi+Metinleri)
 • Eroğlu, Nadir. (2004). „Türkiye’de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin Analizi“, Der Yayınları, İstanbul.
 • Farmer, Roger E.A. and Pawel Zabczyk. (2016). "The Theory of Unconventional Monetary Policy." Working Paper No: 22135, National Bureau of Economic Research.
 • Fratzscher, Marcel, Marco Lo Duca and Roland Straub. (2013). "On the International Spillovers of US Quantitative Easing." Discussion Papers No: 1304, German Institute for Economic Research, DIW Berlin.
 • Friedman, Benjamin M. (2000). "Monetary Policy." Working Paper No: 8057, National Bureau of Economic Research.
 • Friedman, Benjamin M. (2014). "Has the Financial Crisis Permanently Changed the Practice of Monetary Policy? Has It Changed the Theory of Monetary Policy?" Working Paper No: 20128, National Bureau of Economic Research.
 • Karahan, Özcan. (2008). “Türkiye’de Örtük Enflasyon Hedeflemesi Programının Uygulanmasına İlişkin Oluşan Riskler ve Bu Risklerin Yönetim Politikaları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com, Erişim Tarihi: 18 Aralık.
 • Karataş, Muhammed, (2000). ‘‘1990 sonrası Türkiye’de Uygulanan Para Programları’’, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3 Sayı:4.
 • Lane, Philip R. (2012). "The European Sovereign Debt Crisis." Journal of Economic Perspectives, 26(3): 49-68.
 • Mishkin, Frederic S. (1996). "The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy." Working Paper No: 5464, National Bureau of Economic Research.
 • Mishkin, Frederic S. (2009). "Is Monetary Policy Effective During Financial Crisis?'' Working Paper No: 14678, National Bureau of Economic Research.
 • Qianying, Chen, Marco Lombardi, Alex Ross and Feng Zhu. (2017). "Global Impact of US and Euro Area Unconventional Monetary Policies: A Comparison." BIS Working Papers No: 610, Bank of International Settlements.
 • Önder, Timur. (2005). “Para Politikası: Araçları, Amaçları ve Türkiye Uygulaması”, TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara Mayıs.
 • Reis, Ricardo. (2010). "Interpreting The Unconventional US Monetary Policy of 2007-09." Working Paper No: 15662, National Bureau of Economic Research.
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. (2009). "2010 Yılında Para ve Kur Politikası." TCMB. (Erişim: TCMB Para ve Kur Politikas1 Metinleri, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/b316232c-1226-4a0d-afff2586f8047114/Baskan_ParaPol10.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACEb316232c-1226-4a0d-afff-2586f8047114)
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. (2010). "Para Politikası Çıkış Stratejisi." TCMB. (Erişim: TCMB Para ve Kur Politikası Metinleri, http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/81fb7fa9-2df6-4520-a4baecea0187f2ff/CikisStratejisi+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE81fb7fa9-2df6-4520-a4ba-ecea0187f2ff)
 • Usta, Bülent. (2003). “Enflasyon Hedeflemesi Gelişmekte Olan Ülkelere Uygulanabilirliği ve Türkiye Örneği”, TCMB Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Wali Ullah, G. M. and Samiul Parvez Ahmed. (2014). "A Review of European Sovereign Debt Crisis: Causes and Consequences." International Journal of Business and Economics Research, 3(2): 66-71.
 • Wu, Jing Cynthia and Fan Dora Xia. (2015). "Measuring the Macroeconomic Impact of Monetary Policy at the Zero Lower Bound." Working Paper No: 13-77, Chicago Booth