Karzı Hasen’in İktisadi Önemi Ve Günümüzdeki Uygulamaları

Dünyada var olan toplumlar paranın da icat edilmesi ile yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için iktisadi bir yapıya ihtiyaç duymuşlardır. Bireylerin finansman ihtiyaçları dönemin ve toplumsal yapının şartlarına göre değişiklik gösterdiğinden dolayı çeşitli dönem ve çeşitli toplumsal yapılarda farklı iktisadi yapılar ortaya çıkmıştır. Günümüz iktisadi yapısında bireylerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak genellikle finans kurumları üzerinden yürütülmektedir. Finans kurumlarının da bir kısmı bu ihtiyacı faiz ile karşılarken bir diğer kısmı ise faiz olmaksızın karşılamaktadır. Hatta finans kurumu dışında oluşan birtakım yapılar da faizsiz bir şekilde finansman ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Faizsiz bir şekilde finans ihtiyacını karşılama ve yardımlaşma amacı içeren Karz-ı Hasen bu bağlamda en önemli yapıdır. İslam Hukuk kuralları çerçevesinde faizin yasak olması ve yardımlaşmanın tavsiye edilmesi, Karz-ı Haseni İslam İktisadında bir yapı taşı haline getirmektedir. Bu bağlamda Karz-ı Hasenin iktisadi açıdan önemi ve günümüzdeki uygulama alanları bu makalede sunulmuştur.

___

 • Akhuwat. “Progress Report till December 2020”. https://akhuwat.org.pk/year-wise-progress-report/ . (Erişim Tarihi: 18 Ocak 2021).
 • Akhuwat. “About Us”. https://akhuwat.org.pk/about-us/our-journey/ . (Erişim Tarihi: 18 Ocak 2021).
 • Aktepe, İ. E. ve Dereci, M. (2019). “İslam Hukukunda Akit Teorisi ve Katılım Bankacılığında Akitler”. Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı. İstanbul: TKKB Yayınları. sf: 238.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası. “Kredi Kartı İcazet Belgesi” . https://www.albaraka.com.tr/pdf/kredi-karti-icazet-belgesi.pdf . (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021)
 • Apaydın, H. Y. "KARZ". TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/karz. (Erişim Tarihi: 15.01.2021).
 • Aristoteles, (2008) Politika, Çev.: Mete TUNÇAY, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çeker, O. (2014). İslam Hukukunda Akidler . Tekin Kitabevi.
 • Çürük, S.A. (2013). “İslami Finansın Türkiye’deki Gelişimi, Mevcut Sorunları ve Çözüm Önerileri”. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • Genç, A. T. (2019). “Türkiye’de Karz-ı Hasen Sandık Uygulamaları: Nitel Bir Araştırma” (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı.
 • Güngör, K. (2017). “Faiz Ekonominin Vazgeçilmezi Midir?”. Ayrıntı Dergisi. 5/52.
 • İKSAR. “Hakkımızda”. http://iksar.org.tr/hakkimizda/ . (Erişim Tarihi: 20.01.2021)
 • İKSAR. “Faaliyet Raporu 2019” . http://iksar.org.tr/wp-content/uploads/2020/01/iksar_faaliyet_raporu.pdf . (Erişim Tarihi: 20.01.2021)
 • Karahan, H. ve Ersoy, H. (2016) “Faizsiz Finansın Temel Prensipleri ile Türkiye’de Reel Kesimde Kullanılması” . Maliye ve Finans Yazıları. 0/105. sf. 93-114.
 • Karz-ı Hasen Vakfı. “Hakkımızda” . https://karzihasenvakfi.com/hakkimizda . (Erişim Tarihi: 20.01.2021)
 • KOMİSYON, (2014). Faiz, Çev.: Yakup KUMAK, İstanbul: el- Mustafa Yayınları.
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası. “Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi”. https://www.kuveytturk.com.tr/medium/document-file-700.vsf . (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021)
 • MÜSİAD. “Karz-ı Hasen Sandığı”. https://www.musiad.org.tr/icerik/karzi-hasen-76 . (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021)
 • Özdemir, M. (2019). “Karz-ı Hasen Dünya Örnekleri Üzerine İnceleme”. Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması. İstanbul: Ensar Neşriyat. sf. 25-28.
 • Özsoy, İ. “Faiz”. TDV İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/faiz (11.01.2021).
 • Sırım, V. (2019) “İslam İktisadında Yatırımların Finansmanında Karz-ı Hasen Uygulaması” Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Ek Sayı. Sf. 125-164.
 • Türkiye Finans. “Yedek Hesap” https://www.turkiyefinans.com.tr/tr-tr/bireysel/Sayfalar/yedek-hesap.aspx . (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021)
 • Qard Hasan Foundation. “Interest on Student Loans”. http://qardhasanfoundation.org/interest-on-student-loans/ . (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).
 • Qard Hasan Foundation. “Our Vision”, http://qardhasanfoundation.org/our-vision/ . (Erişim Tarihi: 19 Ocak 2021).