Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri

İhale sürecinde hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarar göreceğini iddia eden aday veya istekliler olabilir. Söz konusu potansiyel istekliler, Kamu İhale Kurumuna şikayet ve itiraz dilekçesi verebilirler. Kurum, iddiaların hukukun temel ilkelerine aykırı olup olmadığını inceledikten sonra ihale süreci hakkında karar vermek zorundadır. Somut olayın soyut temel ilkeler çerçevesinde değerlendirilmesi Kamu İhale Kurumu'nun çalışma prensibinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle idareler tarafından yapılan her türlü idari işlem gibi idareler tarafından hazırlanan teknik şartnamelerin de kanunun temel ilkelerine aykırılık nedeniyle şikayet konusu yapılabileceği ve ihalelerin iptaline neden olabileceği bilinmektedir.

___

  • Çelik, H., Nur Başer Baykal, ve Hale Nur Kılıç Memur (2020), “Qualitative Data Analysis and Fundamental Principles”, Journal of Qualitative Research in Education 8 (1):379-406.
  • Doğanyiğit, Saadettin (2009), Açıklamalı Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Ankara: Seçkin Yayınları. İlkorkor, Z. Ş. (2010), "Kamu Yönetiminde Etkinliğin Sağlanmasında Alternatif Bir Model: İhale Yöntemi", Türk İdare Dergisi, 468, 63-84.
  • Kamu İhale Genel Tebliği. (2005, Ocak 19). Resmi Gazete (Sayı 25705) Aralık 19, 2021 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2005/07/20050725-3.htm adresinden alındı.
  • Kamu İhale Kanunu. (2002, Ocak 4). Resmi Gazete (Sayı 24648) Aralık 19, 2021 tarihinde https://www.mevzuat.gov.tr/Mevzuat Metin/1.5.4734 .pdf. adresinden alındı.
  • Kamu İhale Kurumu (2020),“Kamu Alımları İzleme Raporu 2019”. Ankara: Kurumsal Gelişim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı.
  • Kaplan, S. (2012), "İdeal Bir Kamu İhale Kanunu ve İdeal Bir Kamu İhale Kurumu ve Kurulu Nasıl Olmalıdır? Fonksiyonel Bir Model Çalışması", Maliye Dergisi, 162, 21.
  • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği. (2009 Mart 3). Resmi Gazete (Sayı 27159 Mükerrer), Aralık 19, 2021 tarihinde https://www. mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12917&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 adresinden alındı.
  • Yıldırım, A, ve H Şimşek (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ead1052086, journal = {Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2528-9942}, eissn = {2149-8377}, address = {Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü}, publisher = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2023}, volume = {8}, number = {2}, pages = {1 - 22}, title = {Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri}, key = {cite}, author = {Dökmen, Gökhan and Öztunç, İhsan} }
APA Dökmen, G. & Öztunç, İ. (2023). Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri . Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi , 8 (2) , 1-22 .
MLA Dökmen, G. , Öztunç, İ. "Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri" . Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 (2023 ): 1-22 <
Chicago Dökmen, G. , Öztunç, İ. "Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri". Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 (2023 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri AU - GökhanDökmen, İhsanÖztunç Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - DO - T2 - Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 8 IS - 2 SN - 2528-9942-2149-8377 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri %A Gökhan Dökmen , İhsan Öztunç %T Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri %D 2023 %J Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P 2528-9942-2149-8377 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Dökmen, Gökhan , Öztunç, İhsan . "Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri". Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 / 2 (Ocak 2023): 1-22 .
AMA Dökmen G. , Öztunç İ. Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri. UEAD. 2023; 8(2): 1-22.
Vancouver Dökmen G. , Öztunç İ. Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2023; 8(2): 1-22.
IEEE G. Dökmen ve İ. Öztunç , "Kamu İhale Kurulu Kararları Işığında, Teknik Şartnameden Kaynaklanan Kamu İhale İptalleri", , c. 8, sayı. 2, ss. 1-22, Oca. 2023