TENKİT YAZILARININ TENKİTİ YAHUT ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKEMLİK GEREĞİ

Bu yazıda, çok kalın çizgileriyle edebî tenkit/eleştiri yazılarında görülen vasıflar ve üçüncü şahıs konumundaki eleştiricilerin, eleştirilen meseleler hakkındaki görüşlerinin önemine dikkat çekilmektedir. Bu türde çok değerli bir risale yazan Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu’nun henüz yayımlanmamış Destûr başlıklı eseri ve eserin yapısı, kompozisyonu hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

CRITICISM of CRITICISM ARTICLES or REQUIREMENT of THIRD PARTIES

This article draws attention to the importance of the qualifications seen in literary criticism / criticisms and the views of third party critics on the issues criticized. This is a very valuable treatise. Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu's work entitled Destûr, which has not yet been published, and brief information about the structure and composition of the work are given.
Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: Aralık 2019
  • Yayıncı: Doç. Dr. Alev DURAN