Safevî - Buhara Hanlığı Münasebetleri

İki yüz yıla yakın süren Safevî - Buhara Hanlığı ilişkileri İran ve Türkistan tarihi için önemli bir yere sahiptir. Nitekim bu ilişkilerin kurulmasında İran’ın kuzeydoğusunda bulunan Horasan bölgesinin iki taraf için tarihî öneme sahip olması ve bununla birlikte burada tarafların hâkimiyet kurma isteği temel oluşturmaktadır. Buna binaen taraflar uzun yıllar boyunca Horasan hâkimiyeti için savaşmış ve zaman zaman bu maksatla farklı siyasi ittifaklar meydana getirmeyi de düşünmüştür. Biz de bu çalışmamızda tarafların ilişkilerinin siyasi ve askerî boyutlarını ele alarak mücadelelerin sebeplerini ve sonuçlarını açıklamaya çalıştık.

Relationships of Safavid Dynasty With Khanate of Bukhara

Safavid - Khanate of Bukhara relations which lasted nearly two hundred years have an crucial role in the history of Iran and Turkestan. Thus the establishment of these relationships the fact that the Khorasan region in the northeast of Iran is of historical importance for both sides and in addition desire of parties to dominate here are basis. Therefore the parties fought for domination of Khorasan for many years and they also considered to bring about different political alliances from time to time with this purpose. In this study we tried to explain the reasons and results of the struggles by going around relationships of the parties’ political and military dimensions.
Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: Aralık 2019
  • Yayıncı: Doç. Dr. Alev DURAN