AN APPLICATION ON THE USE OF FACEBOOK BY GENERATION Z IN THE CONTEXT OF SOCIAL NETWORK AS A MEANS OF VIRTUAL COMMUNICATION

According to data from 2018, 3.19 billion people, which is 42% of world population have social media accounts. With the virtual communication carried out on a global scale, a virtual culture and environment arises between individuals and societies; people living in different conditions and cultures get closer and a cultural change takes place. Moreover, a research conducted in 26 countries by Reuters Institute of Oxford University in 2016 to learn about people's news sources revealed that 51% of the participants used social media to get weekly news. This rate is 73% for Turkey. The number of users in Facebook, which can be accessed through 19 language options today and expressed as the world's largest social network, is close to 2 billion. The purpose of this study which is structured upon these phenomena is to approach social networks as one of the virtual communication tools and to determine the usage preferences of generation Z, who were born in the years 1995-2012. The universe of the study consists of university students living in Turkey, born in and after 1995, which is considered the first year of Generation Z. The sample is 364 students of Kocaeli University Kandıra Vocational School of Higher Education. Survey method is used in the research. The conclusion reveals that the 29% of generation Z members do not use Facebook and the 10% do not have an active Facebook account. Those who use Facebook actively stated that they predominantly prefer following the humor pages, that they don’t use it for playing games or listening to music, that they prefer in person communication rather than communicating via Facebook, that they do not refrain expressing their true feelings and thoughts through posts and comments, that they are not interested in advertisements in the pages and there are not affected by them, and that they are disturbed by fake accounts, attempts of fraud, harassments, voyeurisms, and by those who use their personal accounts for commercial purposes.

Kaynakça

Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili.Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (2), 203-212.

Baloğlu, A. (Ed.) (2015). Sosyal Medya Madenciliği. İstanbul: Beta Yayınevi.

BBC Türkçe (2018). “Facebook skandalı 87 milyon kullanıcıyı etkiledi” https://www.bbc.com/turkce/haberler- dunya-43649116, Access: 01.05.2018.

Bianet (2018). Snowden: “Facebook Bir İstihbarat Şirketi”. http://bianet.org/bianet/dunya/195348-snowden- facebook-bir-istihbarat-sirketi, Access: 01.05.2018.

Büyük Tükçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts

CNNTürk (2018). “Facebook kullanan kaç kişi var?” https://www.cnnturk.com/teknoloji/facebook-kullanan-kac- kisi-var, Access: 02.05.2018.

Çoban, B. (2014). Yeni Panoptikon Gözün İktidarı ve Facebook. Sosyal Medya Devrimi. Haz. Barış Çoban, İstanbul: Su Yayınevi, 303-318.

Çakır, H., Topçu, H. (2005). Bir İletişim Dili Olarak İnternet. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 71-96.

Çavuşoğlu, M (2004). Sanal Organizasyonlar ve Elektronik. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi. 19 (1), 317-334.

Dijilopedi (2018). 2018 İnternet Kullanımı ve Sosyal Medya İstatistikleri. https://dijilopedi.com/2018-internet- kullanimi-ve-sosyal-medya-istatistikleri/, Access: 02.05.2018.

Erdoğan, Z., Torun, T. (2009). Bir İlişkisel Pazarlama Aracı Olarak Sanal Topluluklar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 4, 45-71.

Gardner, H., Davis, K. (2013). App Kuşağı. Çev. Ümit Şensoy, İstanbul: Optimist Yayınları.

Gazete Duvar (2018). Eski Facebook çalışanı: Toplumumuz teknoloji tarafından gasp ediliyor. https://www.gazeteduvar.com.tr/teknoloji/2018/02/07/eski-facebook-calisani-toplumumuz-teknoloji- tarafindan-gasp-ediliyor/, Access: 06.05.2018.

Güçdemir, Y. (2015). Sanal Ortamda İletişim. İstanbul: Derin Yayınları.

Kabir, S. (2014). Sanal Röntgencilik ve Facebook’ta Bireyselliğin Kullanımı. Sosyal Medya Devrimi. Haz. Barış Çoban, İstanbul: Su Yayınevi, 290-302.

Kasap, D. G. (2014). Çevrimiçi Müzakere Alanı Olarak Sosyal Medya Uygulamaları. Sosyal Medya Devrimi. Haz. Barış Çoban, İstanbul: Su Yayınevi, 117-138.

Kuyucu, M. (2014). Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (4950), 55-83.

OdaTV (2018). Facebook artık resmen yaşlılar platform. https://odatv.com/facebook-artik-resmen-yaslilar- platformu-14021843.html, Access: 01.05.2018.

Palfrey, J., Gasser, U. (2017). Doğuştan Dijital. Çev. Nagihan Aydın, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.

Saracel, N., Taşseven, Ö. Kaynak, E. (2016). Türkiye’de Çalışan Y Kuşağında İş Tatmini-Motivasyon İlişkisi. Social Sciences Research Journal, 5 (1), 50-79.

Schmidt, E., Cohen, J. (2015). Yeni Dijital Çağ. Çev. Ümit Şensoy, İstanbul: Optimist Yayınları.

Stillman, D., Stillman, J. (2017). İşte Z Kuşağı. Çev. Duygu Pınar Kayıhan, Ferhat Erduran, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi.

Taşdemir, E., Aslan, E. (Ed.) (2017). Sosyal Medya İletişimi. Ankara: Gece Kitaplığı.

Techworm (2018). Facebook Tarihçesi. https://www.tech-worm.com/facebook-tarihcesi/, Access: 02.05.2018.

Yücebalkan, B., Aksu, B. (2013). Potansiyel İşgücü Olarak Y Kuşağının Transformasyonel Liderlerle Çalışabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi.5 (1), 16-32.

Kaynak Göster