ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, uygun koşullar altında katı organomineral gübre ile gübrelemenin toprağın azot prosesleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Organomineral gübre dozlarının azot süreçlerine etkisini değerlendirmek için, 100 g toprak örneği farklı miktarlarda (20 ve 40 g kg–1) organomineral gübre ile muamele edilmiştir. Örnekler daha sonra 15 ve 30 gün süreyle kontrollü koşullar altında karanlıkta 28° C'de inkübe edilmiştir. Alınan örneklerde NH4-N, NO3-N, arginin amonifikasyon oranı, nitrifikasyon potansiyeli belirlenmiştir. Sonuçlar, organomineral gübre uygulamasının toprak verimliliği üzerindeki etkisini belirlemede toprak azot proseslerinin biyoindikatör olarak kullanılabileceğini göstermiştir. 20 ve 40 g kg–1 organomineral gübre ile muamele edilmiş topraklarda amonyum azot seviyelerinin, sırasıyla %71 ve %73 oranında arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca, amonifikasyon oranı, inkübasyon sonunda %61-80 oranında artmıştır. Topraklar nitrat içerikleri bakımından değerlendirildiğinde, her iki dozda yapılan organomineral gübre muamelesinin nitrat konsantrasyonlarını düşürerek nitrifikasyon potansiyelini baskıladığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, organomineral gübre kullanımı ile bitkilerin azot kullanım verimliliğini artırabileceğini, böylece karasal ekosistemlerin üretkenliğini geliştirebileceği sonucuna varılmıştır. Sürdürülebilir bir tarım için organomineral gübre kullanımı ile aşırı gübre kullanımının neden olduğu çevre sorunlarını azaltabileceği ve toprak kalitesini artırarak tarım verimliliğini artırabileceğini göstermektedir.

The Effect of Using Organomineral Fertilizer on Soil Nitrogen Processes

The aim of this study is to determine the effects of using solid organomineral fertilizers under optimal conditions on soil nitrogen processes. To evaluate the effects of different concentrations of organomineral fertilizers on soil nitrogen processes, 100g soil samples were treated with varying amounts (20 ve 40 g kg–1) of organomineral fertilizers. The samples were then incubated under controlled conditions in the dark at 28°C for 15 and 30 days. NH4-N, NO3-N, arginine ammonification rate, and nitrification potential were determined in the samples. The results showed that soil nitrogen processes can be used as a bioindicator to determine the effect of organomineral fertilizer application on soil productivity. A significant increase in ammonium nitrogen levels was observed in soils treated with 20 ve 40 g kg–1 organomineral fertilizers, with increases of 71% and 73%, respectively. In addition, the ammonification rate increased by 61-80% after incubation. When the soils were evaluated for nitrate content, it was found that both doses of organomineral fertilizer treatment suppressed nitrification potential by reducing nitrate concentrations. The data obtained suggest that the use of organomineral fertilizers can increase nitrogen use efficiency in plants and improve the productivity of terrestrial ecosystems. This indicates that the use of organomineral fertilizers can reduce environmental problems caused by excessive fertilizer use and improve soil quality, thus increasing agricultural productivity for more sustainable agriculture.

___

 • 1. Alef, K., Kleiner, D. (1986) Arginine ammonification, a simple method to estimate microbial activity potentials in soil, Soil Biol. Biochem. 18 233–235.
 • 2. Antille, D. L., Sakrabani, R., Tyrell, S.N., Le, M.S., Godwin, R.J. (2013) Characterization of organomineral fertilizers derived from nutrient-enriched biosolids granules. Appl. Environ. Soil Sci.
 • 3. Ayeni, L.S., Adeleye, E.O., Adejumo, J.O. (2012) Comparative effect of organic, organomineral and mineral fertilizers on soil prop-erties, nutrient uptake, growth and yield of maize (Zea Mays). IRJAS 2 (11), 493–499.
 • 4. Cataldo, D.A, Haroon, M., Schrader L.E., Young, V.L. (1975) Rapid colorimetric determination of nitrate in plant tissue by nitration of salicylic acid, Commun. Soil Sci. Plan 6 71–80.
 • 5. Corrêa, J.C, Grohskop, M.A, Nicoloso, R.D.S., Lourenço, K.S., Martini, R. (2016). Organic, Organomineral, and Mineral Fertilizers with Urease and Nitrification İnhibitors for Wheat and Corn under No‐Tillage. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 51 (8): 916-924
 • 6. Ghaly, A.E, Ramakrishnan, V.V (2015). Nitrogen Sources and Cycling in the Ecosystem and its Role in Air, Water and Soil Pollution: A Critical Review J Pollut Eff Cont, 3:2
 • 7. Guggenberger, G. (2005) Humification and mineralization in Soils. In: Buscot F, Varma A (eds.) Microorganisms in soils: Roles in genesis and functions. Springer Berlin Heidelberg, New York, USA.
 • 8. Hart, S.C, Stark, J.M, Davidson, E.A, Firestone, M.K. (1994). Nitrogen mineralisation, immobilization, and nitrification, in: R.W. Weaver, J.S. Angle, B.S. Bottomley (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Microbiological and Biochemical Properties, ASA and SSSA, Book Series No. 5, Madison, WI, pp. 985–1018.
 • 9. Jetten, M.S.M (2008). The Microbial Nitrogen Cycle Environmental Microbiology 10(11), 2903–2909.
 • 10. Kacar, B., Katkat, A.V (2007). Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Uludağ Üniversitesi Vakfı Yayın No:144, Vipaş Yayın No:20, Bursa
 • 11. Keeney, D.R, Nelson, D.W (1982). Nitrogen-inorganic forms, in:A.L. Page, R.H. Miller, D.R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties, ASA and SSSA, Agronomy Monograph No. 9, Madison, WI, , pp. 643–693
 • 12. Kirkby, E.A, Le Bot J., Adamowicz, S., Roemheld, V. (2009). Nitrogen in physiology: an agronomic perspective and implications for the use of different nitrogen forms. Proceeding No.: 653 of The International Fertiliser Society, York, YO32 5YS, UK.
 • 13. Kominko, H., Gorazda, K., Wzorek, Z., (2017) The Possibility of Organo-Mineral Fertilizer Production from Sewage Sludge. Waste Biomass Valor, 8:1781–1791 DOI 10.1007/s12649-016-9805-9
 • 14. Meyer, C., Stitt, M. (2001) Nitrate reductase and signalling. In: Lea PJ, MorotGaudry JF (eds.) Plant Nitrogen, Springer, New York, USA, pp 37-59.
 • 15. Schimel, J.P, Bennett, J. (2004) Nitrogen mineralization: Challenges of a changing paradigm. Ecology 85: 591-602.
 • 16. Smith, R.V, Burns, L.C, Doyle, R.M, Lennox, S.D, Kelso, B.H.L, Foy, R.H, Stevens, R.J, (1997). Free ammonia inhibition of nitrification in river sediments leading to nitrite accumulation,J. Environ. Qual., 26, 1049-1055.
 • 17. Stitt, M. (1999) Nitrate regulation of metabolism and growth. Curr Opin Plant Biol 2: 178-186.
 • 18. Tejada, M., Benitez, C., Gonzalez, J.L., (2002). Nitrogen Mineralization in Soil with Conventional and Organomineral Fertilization Practices, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 33 (19/20), 3679-3702.
 • 19. Uçar, Ö., Soysal, S., Erman, M. (2020). Farklı Leonardit Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (20), 917–921.

___

Bibtex @araştırma makalesi { uumfd1271816, journal = {Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi}, eissn = {2148-4155}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {28}, number = {2}, pages = {569 - 578}, doi = {10.17482/uumfd.1271816}, title = {ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Dindar, Efsun and Yazgan Yiğit, Çiğdem} }
APA Dindar, E. & Yazgan Yiğit, Ç. (2023). ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi , 28 (2) , 569-578 . DOI: 10.17482/uumfd.1271816
MLA Dindar, E. , Yazgan Yiğit, Ç. "ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ" . Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28 (2023 ): 569-578 <
Chicago Dindar, E. , Yazgan Yiğit, Ç. "ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28 (2023 ): 569-578
RIS TY - JOUR T1 - ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ AU - EfsunDindar, ÇiğdemYazgan Yiğit Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17482/uumfd.1271816 DO - 10.17482/uumfd.1271816 T2 - Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 569 EP - 578 VL - 28 IS - 2 SN - -2148-4155 M3 - doi: 10.17482/uumfd.1271816 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ %A Efsun Dindar , Çiğdem Yazgan Yiğit %T ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ %D 2023 %J Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi %P -2148-4155 %V 28 %N 2 %R doi: 10.17482/uumfd.1271816 %U 10.17482/uumfd.1271816
ISNAD Dindar, Efsun , Yazgan Yiğit, Çiğdem . "ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28 / 2 (Ağustos 2023): 569-578 .
AMA Dindar E. , Yazgan Yiğit Ç. ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ. UUJFE. 2023; 28(2): 569-578.
Vancouver Dindar E. , Yazgan Yiğit Ç. ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 2023; 28(2): 569-578.
IEEE E. Dindar ve Ç. Yazgan Yiğit , "ORGANOMİNERAL GÜBRE KULLANIMININ TOPRAK AZOT PROSESLERİNE ETKİSİ", , c. 28, sayı. 2, ss. 569-578, Ağu. 2023, doi:10.17482/uumfd.1271816
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 2148-4147
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 2002

52.9b3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Taban Dane Çapı ve Eğimlere Sahip Açık Kanallarda Manning Pürüzlülük Katsayısının İncelenmesi

Damla YILMAZ, Egemen ARAS, Babak VAHEDDOOST

Gradyan İniş Algoritması Kullanarak CFE Tabanlı Yaklaşık Kesirli Dereceli Türev Modellerinin Zaman Cevabının İyileştirilmesi İçin Hibrit Yaklaşım Yöntemi

Murat KÖSEOĞLU, Furkan Nur DENİZ, Barış Baykant ALAGÖZ

Faz Değiştirici Malzemelerinin Kış Ve Yaz İçin Oda Sıcaklığına Etkisi

Hacı SOĞUKPINAR, İsmail BOZKURT

Öznitelik Seçim Yöntemlerinin Toplam Ekipman Etkinliği Tahmin Başarısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Ümit YILMAZ, Özlem KUVAT

ZAMAN GECİKMESİ İÇEREN YÜKSEK DERECELİ SALINIM SİSTEMLER İÇİN HİBRİD ATEŞBÖCEĞİ-GENETİK ALGORİTMAYA DAYALI PIDA KONTROLÖR TASARIMI

Tufan DOĞRUER

Plastik Birleştirme Yöntemleri: Ultrasonik ve Vibrasyon Kaynağı

Onur KIYILI

TRANSONİK KAVİTE AKIŞININ AÇIK KAYNAKLI HESAPLAMALI AEROAKUSTİK ANALİZİ

Ali Can FADIL, Baha ZAFER

MAKASLI BİR PLATFORM İÇİN YÜKSELME SÜRESİ VE HİDROLİK SİLİNDİR KUVVETİNE ETKİ EDEN TASARIM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Sezgin ESER, Sevda TELLİ ÇETİN

Pmma Malzemesinin Co2 Lazer Kesiminde İşlem Parametrelerinin Etkisinin Yanıt Yüzey Metodu İle Araştırılması

Emre KURT, Umut Efe KARAÇAY, Mümin TUTAR

AISI 1050 ÇELİĞİ ÜZERİNE INCONEL 718 LAZER DOLGU KAYNAĞININ MORFOLOJİSİ, MİKROYAPISI VE MEKANİK KARAKTERİZASYONU

Ali ARI, Taner KARAGÖZ, Orhun ARSLAN, Ali BAYRAM