Venedikli Rabbi Leon Modena’nın (ö.1648) Katolik İnancındaki Meryem Algısına Yönelik Eleştirileri

Bu çalışmada Venedikli Rabbi Leon Modena’nın (ö. 1648) Katolik Mezhebine karşı yazdığı Magen va-Herev (Kalkan ve Kılıç) adlı reddiyesi konu edilmiştir. Yazar eserini kendisinden yaklaşık bir asır önce yaşamış Pietro Galatino’nun (ö. 1530) “De Arcanis Catholicae Veritatis” (Katolik Gerçeğinin Sırları) adlı eserine cevap mahiyetinde hazırlamıştır. Modena çalışmasında her ne kadar Galatino ve eserini hedef almışsa da Hıristiyan geleneğin arka planını aktarmada en sık başvuru kaynağı olarak Orta Çağ’ın en önemli Hıristiyan teologlarından olan Thomas Aquinas’ın (ö. 1274) eserlerine müracaat etmiş ve Aquinas’ın görüşlerini de eleştirmiştir. Eser sekiz bölüm olarak tasarlanmış, fakat son üç bölüm kayda geçirilmeden yazar vefat etmiştir. Eserin içinde Aslî Günah, Teslis, Enkarnasyon, Meryem’in Bakireliği ve Mesih bölümleri yer almaktadır. Kendinden önceki Yahudi polemikleri ile içerik ve konu açısından benzerlikler taşısa da üslup açısından günümüz araştırmacıları tarafından orijinal bir yaklaşımının olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışma içerisinde Meryem’in bakireliği, İsa’nın doğumundaki rolü, İsa’nın soyuna tesiri ve Meryem’in kutsiyeti hususunda Katolik anlayışta yer alan iddialara Modena’nın yönelttiği itirazlar incelenmektedir.

Criticisms of the Venetian Rabbi Leon Modena (d.1648) Regarding the Perception of Mary in the Catholic Faith

This study evaluates the refutation of the Venetian Rabbi Leon Modena (d.1648) against the Christian Catholic Order named Magen Va-Herev (Shield and Sword). The author prepared his work as a response to Pietro Galatino’s (d. 1530) “De Arcanis Catholicae Veritatis” (Secrets of the Catholic Truth). Although Modena wanted to respond to the work of Galatino, he also targeted Thomas Aquinas, one of the most important Christian theologians of the Middle Ages, and his works. Modena designed the work as eight chapters but could only write five chapters. The work includes chapters of Original Sin, Trinity, Incarnation, Virginity of Mary, and the Messiah. Although Modena’s work shows similarities with previous Jewish polemics in terms of content and subject, it has a unique approach in terms of style, according to today’s researchers. This study deals with Modena’s objections to the Catholic claims about the virginity of Mary, her role in the birth and progeny of Jesus, and the glory of Mary. *[You may find an extended abstract of this article after the bibliography.]

___

 • Akalın, Kürşat Haldun. “Orta Çağın Hristiyanlık Öğretisinde Meryem Ana Yüceltmesi”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (2007), 271-305.
 • Aquinas, Thomas. Summa Theologica. çev. Roy J Deferrari - M. Iviolata Barry. Londra: Burns, Oates & Washbourne Ltd., 2. Basım, 1920.
 • Aydın, Mahmut. Hristiyanlık: Tarih, İnanç ve Uygulama. İstanbul: Ketebe Yayınları, 2021.
 • Aydın, Mehmet. “I. İznik (M.S. 325) ve Efes (M.S. 431) Konsilleri Doğrultusunda Hıristiyanlık’ta Hz. Meryem Kültü’nün Gelişimi”. Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 10/20 (2015), 9-18.
 • Bobichon, Philippe. “A Bird’s Eye View on the Jewish Anti-Christian Literature in the Wes-tern Countries (10th to 17th c.)”. Can Polemics Innovate?” Change and Continuity in Jewish–Christian Polemics from Late Antiquity to the Modernity. Vienna: University of Vi-enna, 2017.
 • Burke, Tony. “Mary in the Apocrypha”. The Oxford Handbook of Mary. ed. Chris Maunder. Oxford University Press, 2019.
 • Cohen, Mark R. “Leone Da Modena’s Riti: A Seventeenth-Century Plea for Social Toleration of Jews”. Jewish Social Studies 34/4 (1972), 287-321.
 • Cohen, Mark R. (ed.). The Autobiography of a Seventeenth-Century Venetian Rabbi: Leon Mode-na’s Life of Judah. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1989.
 • Crescas, Hasdai. The Refutation of the Christian Principles. çev. Daniel J. Lasker. Albany: State University of New York Press, 1992.
 • Ehrman, Bart D.- Plese, Zlatko. The Apocryphal Gospel-Texts and Translations. New York: Oxford University Press, 2011.
 • Elliott, J. K. (ed.). The Apocryphal New Testament: A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation. Oxford: Oxford University Press, 2005.
 • Guetta, Alessandro. “Leone Modena’s Magen va-Herev as an Anti-Catholic Apologia”. Jewish Studies Quarterly 7/4 (2000), 296-318.
 • Josephus, Flavious. “The Antiquities of the Jews”. çev. William Whiston. The Complete Works of Josephus. Michigan: Kregel Publications, 1970.
 • Lasker, Daniel J. Jewish Philosophical Polemics Against Christianity in the Middle Ages. Oxford, Port Land: The Littman Library of Jewish Civilization, 2007.
 • Lasker, Daniel J. “Mary in Jewish Tradition”. Veritas (Porto Alegre) 63/1 (2018), 26-32.
 • Meier, John P. A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus: The Roots of the Problem and the Person Vol. 1. New York: Doubleday, 1991.
 • Modena, Leon. A Translation of the Magen Wa-Hereb by Leon Modena 1571-1648. çev. Allen H. Podet. New York: Edwin Mellen Press, 2001.
 • Podet, Allen H. “Christianity in the View of Rabbi Leon Modena”. European Judaism: A Journal for the New Europe 20/2 (1986), 22-24.
 • Price, Richard. “The Virgin as Theotokos at Ephesus (AD 431) and Earlier”. The Oxford Hand-book of Mary. ed. Chris Maunder. England: Oxford University Press, 2019.
 • Tarakçı, Muhammet. St. Thomas Aquinas. İstanbul: İz Yayıncılık, 2006.
 • Tümer, Günay. Hıristiyanlıkta ve İslamda Hz. Meryem. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2021.
 • Waetjen, Herman C. “The Genealogy as the Key to the Gospel According to Matthew”. Journal of Biblical Literature 95/2 (1976), 205-230.
 • Yehuda Aryeh Mi-Modena. Magen va-Herev: Hibur Neged ha-Natsrut. ed. Şlomo Simonsohn. Jerusalem: Mekitse Nirdamim, 1960