Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi

Türkiye’nin Suriyelilere kapı açmasıyla başlayan süreç demografik yapıyı, eğitim

Effects of Syrian Refugees in Turkey on Macroeconomic Balance of Turkey

Process that began with migration of Syrians to Turkey has changed in a

___

 • AFAD (2014) Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri: Kardeş topraklarında misafirlik. Ankara, 13Nisan tarihindehttps://www.afad.gov.tr/upload/Node/3931/xfiles/webformatisuriyedenturkiyeyenuf ushareketleri.pdf (Erişim Tarihi: 26.12.2017).
 • Betts, A. (2017),Zorunlu Göç ve Küresel Politika, Çev. M. Türkaslan, Ankara: Hece Yayınları.
 • Betts, A.,Gill, L., ve Milner, J. (2017) Mülteci Koruma Siyaseti ve Pratiği, Çev. Özgün Emre Koç, İstanbul: BMMYK İKÜ Yayınevi.
 • CNN Turk Ekonomi, (Kasım,2017) Suriyeli Şirketlerin sayısı 10 bini geçti.
 • https://www.cnnturk.com/ekonomi/suriyeli-sirketlerin-sayisi-10-bin-gecti(Erişim Tarihi: 18.11.2017).
 • Demir, Ö. (2016) Crisis or Opportunity? Public Debate and Perception on Syrian Refugees in Turkey, Turkish Migration 2016 selectedpapers;https://books.google.com.tr/books?id=VACVDQAAQBAJ&pg=PA124&dq=o%C4%9Fuzhan+%C3%96mer+Demir+Crisis+or+opportunity&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwj0uJm8_MfYA hVJJOwKHaB1CxwQ6AEIJzAA#v=onepage&q=o%C4%9Fuzhan%20%C3%96mer%20Demir%20Crisis%20or%20opportunity&f=false, (Erişim Tarihi: 08.01.2018).
 • Duruel, M., (Haziran, 2017) “Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri Fırsatlar ve Tehditler”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2.
 • Erdoğan, M.M.; Ünver, C. (2015) Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri, (TİSK), Ankara.
 • Kaygısız, İ. (2017) Suriyeli Mültecilerin Türkiye İşgücü Piyasasına Etkileri, http://docplayer.biz.tr/52635413-Dunyadan-agustos-2017-suriyeli-multecilerin-turkiyeisgucu- piyasasina-etkileri-irfan-kaygisiz.html(Erişim Tarihi: 23.04.2018).
 • Koyuncu, Ahmet (2016) “Nimet mi? Külfet mi? Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıları ve Göç Ekonomisi Üzerine Bir Derkenar,” Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Wald.
 • Kuyumcu, İ. ve Kösematoğlu, H. (2017) The Impacts of The Syrian Refugees on Turkey’s Economy (2011-2016) 2:1http://dergipark.gov.tr/download/article-file/307136 (Erişim Tarihi: 24.04.2018).
 • Marshall, Gordon (2005) Sosyoloji Sözlüğü, (Çev. O. Akınbay, D. Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Massey, D., Arango, J., ve diğer. (2014) “Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirilmesi”, Göç Dergisi 1;1 s.11-46 http://docplayer.biz.tr/12070639-Uluslararasi-goc-kuramlarinin-birdegerlendirmesi. html(Erişim Tarihi: 23.04.2018).
 • Oytun, O. ve Gündoğar, S. S. (2015) Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri, Ankara: ORSAM-TESEV Rapor.
 • OECD, Migration PolicyDebates (2014) Is Migration Good for the Economy? https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202. pdf(Erişim Tarihi: 20.04.2018).
 • Öner, A. ve Ihlamur, G. (2016) Küreselleşme Çağında Göç, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sağıroğlu, Z. (Tarihsiz) The Fundamental Parametres of Turkey’s New Migration Policy and Management Within the Terms of New Legislation Presented at Turkish Migration Conference 25-27 June, Charles University.
 • TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web adresi, 2015. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Geçici Koruma,http://www.goc.gov.tr/icerik6/yabancilar-ve-u-uluslararasi-korumakanununda-gecici-koruma_409_558_1098_icerik(Erişim Tarihi: 24.04.2018).
 • TEPAV, (2016) Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik ve Sosyal Uyumhttp://www.tepav.org.tr/tr/haberler/s/4044 (Erişim Tarihi: 24.04.2018).
 • The Guardian, The refugee crisis is a problem of poverty, not justmigration, https://www.theguardian.com/global-development/2016/jun/20/the-refugee-crisis-is-aproblem- of-poverty-not-just-migration(Erişim Tarihi: 15.11.2017).
 • TÜİK ihracat istatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 (Erişim Tarihi: 16.02.2018).
 • Türkiye İş Kurumu İnternet Şubesi, 2014 ve 2017 İstihdam Raporu http://www.iskur.gov.tr/trtr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx(Erişim Tarihi: 24.04.2018).
 • The World Bank Data International migrantstock (% of population),2008. https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS?end=2015&start=1960 (Erişim Tarihi: 29.11.2018).

___

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa587567, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {1}, pages = {25 - 36}, title = {Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kutlu, Mehtap} }
APA Kutlu, M. (2019). Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , 3 (1) , 25-36 .
MLA Kutlu, M. "Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi" . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 (2019 ): 25-36 <
Chicago Kutlu, M. "Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 (2019 ): 25-36
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi AU - MehtapKutlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 36 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi %A Mehtap Kutlu %T Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi %D 2019 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kutlu, Mehtap . "Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2019): 25-36 .
AMA Kutlu M. Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2019; 3(1): 25-36.
Vancouver Kutlu M. Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2019; 3(1): 25-36.
IEEE M. Kutlu , "Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Türkiye’nin Makroekonomik Dengelerine Etkisi", , c. 3, sayı. 1, ss. 25-36, Tem. 2019