Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme

Suriyeli sığınmacıların ülkelerindeki çatışmadan ve olumsuz hayat koşullarından kaçarak

Perceptions of Syrians in Social Media: A Review on Youtube Street Interviews

It has been 7 years since Syrian asylum seekers came to Turkey by escaping conflict and

___

 • Akdeniz, Yaman, Racism on the Internet, Strazburg, Council of Europe Publishing, 2009.
 • Ayşe Kalav ve Aliye Bilge Certel Fırat, “Amerikan Sosyal Medyasında Göçmen Karşıtlığı ve Dijital Nefret Söylemi: Twitter Özelinde Bir İnceleme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Kayfor15 Özel Sayısı, 2017, s. 2209-2222.
 • Binark, Mutlu, “Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi ve Türetilmesi”, Çomu, T. (yay. haz.) Yeni Medyada Nefret Söylemi, Istanbul, Kalkedon Yayınları, 2010, s. 11-50.
 • Bulunmaz, Barış, “Yeni Medyada Nefret Söylemi ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, No 1, 2015, s. 73-88.
 • Charles W. Perdue, et al. "Us and Them: Social Categorization and the Process of Intergroup Bias.", Journal of Personality and Social Psychology, Cilt 59, Sayı 3, 1990, s. 475-486.
 • Çöteli, Sami, Sosyal Medyanın Yeni Tür Kamusal Alan Yaratması ve Toplumsal Hareketlere Katkıları: Taksim Gezi Parkı Olayları Örneği, Doktora Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, 2015.
 • Diamond, Jared, “Guns. Germs and Steel: The Fates of Human Societies”, Vintage, 1997.
 • Durkheim, Émile, Representations individuelles et representations collectives. Revue de Metaphysique et de Morale, 1898, s. 273-230.
 • Erdoğan, Murat M., Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2018.
 • Fatma Gül Cirhinlioğlu et al., “Sosyal Temsil Kuramına Genel Bir Bakış”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 30, No 2, 2006, s. 163-174.
 • Global Digital Report, WeAreSocial, Ocak 2018, https://digitalreport.wearesocial.com/ (Erişim Tarihi 29 Aralık 2018), s. 1.
 • Gökay Özerim ve Nazif Mandacı, “Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2013, s. 105-130.
 • Habermas, Jürgen. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied/Berlin, Luchterhand, 1962, s. 12-23.
 • Lee, Everett S., A Theory of Migration, Demography, Cilt 3, Sayı 1, 1966, s. 47-57.
 • Moscovici, Serge, The Phenomenon of Social Representations. İn R.M. Farr & S. Moscovici (Eds.), Social Representations, Cambridge, Cambridge Press, 1984.
 • Onat, Nazım, Kamusal Alan Ve Sınırları, İstanbul, Durak İstanbul, 2013.
 • Öner, Bengi, “Sosyal Temsiller”, Kriz Dergisi, Cilt 10, No 1, 2002, s. 29-35.
 • Nina Glick Schiller et al., “Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration", Annals of the New York Academy of Sciences, Cilt 645, Sayı 1, 1992, s. 1-24.
 • Türkiye İstatistikleri, UNHCR, Aralık 2018, https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri (Erişim Tarihi 29 Aralık 2018), s. 1.
 • Üzelgün, Mehmet A., “Sosyal Temsil Çalışmaları İçin Sistematik Bir Yöntem Olarak Argüman Analizi”, Psikoloji Çalışmaları, Cilt 35, Sayı 2, 2015, s. 71-92.
 • Weber, Anne, Manuel on Hatespeech, Strazburg, Council of Europe Publishing, 2009.
 • Yılmaz, Adem, “Sosyal Medya Kullanımında Güncel Tartışmalar: Üniversite Öğrencileri Örneğinde Mahremiyet - Kamusal Alan İlişkisi” Global Media Journal Türkiye, Cilt 3, Sayı 5, 2012, s. 246-264.
 • Youtube, Suriyeliler Türk Vatandaşlığına kabul edilsin mi? 9 Mart 2017, https://www.youtube.com/watch?v=0OVDGypzxos
 • Youtube, Türkiye’de Yaşayan Suriyeliler Hakkında Neler Düşünüyorsunuz? 11 Nisan 2016, https://www.youtube.com/watch?v=YI1GoUvj0p4
 • Youtube, Halka Sorduk: Suriyelilere Vatandaşlık Hakkı Tanınması Konusunda Neler Düşünüyorsunuz? 23 Şubat 2017, https://www.youtube.com/watch?v=Z-3LTKhuasI
 • Youtube, Suriyelilere Türk Vatandaşlığı Verilmeli Mi? 6 Temmuz 2017, https://www.youtube.com/watch?v=T5YqFV-skKA
 • Youtube, İzmir Alsancaktaki halkımıza “Suriyelilere Vatandaşlık Verilsin mi Verilmesin Mi? 4 Nisan 2017, https://www.youtube.com/watch?v=W_NuRuKST-Q
 • Youtube, Suriyeli Mültecilere Vatandaşlık Verilmeli Mi? 11 Temmuz 2016, https://www.youtube.com/watch?v=fnpaI59MX5w
 • Youtube, Bolu’da Suriyeli Referandumuna Hayır Çıktı, 8 Temmuz 2016, https://www.youtube.com/watch?v=LWc2Nowi3Nw
 • Youtube, Suriyelilere vatandaşlık konusunda dadaşlar ne dedi, 13 Temmuz 2016, https://www.youtube.com/watch?v=jarH27SvE0w
 • Youtube, Buca Forbes liler Suriye liler için ne dedi, 5 Mart 2017, https://www.youtube.com/watch?v=LD4IRf_bHjk
 • Youtube, İzmir Aliağa Halkı Suriyeliler için Ne Dedi, 2 Mart 2017, https://www.youtube.com/watch?v=nIWsNXL-OVY
 • Youtube, Suriyeli erkekler davar gibi olmuş, neden ülkelerinde savaşmıyorlar? 22 Mart 2017, https://www.youtube.com/watch?v=ZiavRbdYOzM
 • Youtube, Ankara’da Sorduk: Suriyeliler ülkelerine geri gönderilmeli mi? 16 Ekim 2018, https://www.youtube.com/watch?v=nwq7QfFtG3A
 • Youtube, Suriyeliler Hakkında Halkımızın Görüşlerini Aldık… 20 Mart 2018, https://www.youtube.com/watch?v=je_S4Vczxyk
 • Youtube, Eskişehir’e Suriyelileri Sorduk: “Bunlar Vatan Haini” 7 Temmuz 2017, https://www.youtube.com/watch?v=CK0B5cBmJ_w
 • Youtube, X Parti Suriyelileri ülkeden göndereceğini vaad etse oy verir misiniz? 5 Temmuz 2017, https://www.youtube.com/watch?v=TB4ELZsFX-g.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa587553, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, number = {1}, pages = {1 - 24}, title = {Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {İşçi, Didem and Uludağ, Esra} }
APA İşçi, D. & Uludağ, E. (2019). Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , 3 (1) , 1-24 .
MLA İşçi, D. , Uludağ, E. "Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme" . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 (2019 ): 1-24 <
Chicago İşçi, D. , Uludağ, E. "Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 (2019 ): 1-24
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme AU - Didemİşçi, EsraUludağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 24 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme %A Didem İşçi , Esra Uludağ %T Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme %D 2019 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD İşçi, Didem , Uludağ, Esra . "Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2019): 1-24 .
AMA İşçi D. , Uludağ E. Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2019; 3(1): 1-24.
Vancouver İşçi D. , Uludağ E. Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2019; 3(1): 1-24.
IEEE D. İşçi ve E. Uludağ , "Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı: Youtube Sokak Röportajları Üzerine Bir İnceleme", , c. 3, sayı. 1, ss. 1-24, Tem. 2019