Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları

Teknolojik gelişmelerle ilişkili olarak iletişim ve ulaşımdaki maliyetlerin hızla düşmesi, gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ekonomilerdeki yenliklerden ve tecrübelerden daha fazla yararlanma ve dünya piyasalarına daha kolay girme imkânını doğurmuştur. Ancak değişen şartlardan her ülke aynı oranda yararlanmamış; BRIC ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, hızlı bir kalkınma sürecine girerek diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrışmışlardır. Bu ülkelerin göstermiş oldukları ekonomik performansın çok uluslu şirketlerine de yansımasıyla, söz konusu şirketler, her sektörde gelişmiş ülke şirketlerinin önemli birer rakibi haline gelmişlerdir. BRIC ülkeleri içinde de Çin firmaları diğer ülke firmalarından daha hızlı bir gelişim gösterirlerken Rus firmalarının performansları, diğer üç ülkenin oldukça gerisinde kalmaktadır. Türk firmalarına gelecek olursak; bankacılık sektöründekiler, hızlı bir gelişim göstirlerken; diğer sektörlerdeki firmalar, BRIC firmalarına göre oldukça yavaş bir tempoda büyümektedirler

THE EFFECTS OF CHANGE IN THE WORLD ECONOMY ON THE MULTI NATIONAL COMPANIES

Because of technological developments in the communication and transportation sectors, developing countries have obtained to chance to be integrated with international markets. BRIC countries have been showed the best economic performance in the developing countries, so the China, India, Brazil and Russia have entered a convergence period with the developed countries. BRIC’s multinational companies have also been growing fastly and they are important competitors of the developed country firms in the every sector. Yet, BRIC firms’ economic performances are not the same. China firms have displayed the best economic performance, who has been followed by India firms. When we compare Turkish firms with BRIC firms, we see that they have have been growing slowly except of in the banking sector

Kaynakça

AKTAŞ, R, AKÇAOĞLU E. “İstersen Markalaş(ma):Küresel Değer Zincirinde Türk Firmalarının Konumu” TMMOB Makina Mühendisleri Odası Marka Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, 2005.

BONAGLIA, F, ÇOLPAN, A, GOLDSTEIN, A.“Industrial Upgrading in the White Goods Global Value Chain: The Case of Arçelik”, ITEC Working Paper Series, 08-04, 2008.

BUCKLEY, P, CASON, M. The Future of Multinational Enterprise, Macmillan and Co, London, 1976.

DAHLMAN, C.” Innovation Strategies of Three of the BRICS: Brazil, India and China— What Can We Learn from Three Different Approaches?,SLPTMD Working Paper Series No:023, University Of Oxford, Deparment of International Development, 2009.

FAN,Y. “The Globalisation of Chinese Brands”, Marketing Intelligence & Planning 24-4: 379, 2006.

GEREFFI, G. “International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain”, Journal of International Economics, Vol. 48, 1999.

KNIIVILA, M. “Industrial Development And Economic Growth: Implications for Poverty Reduction and Income Inequality, Industrial Development for the 21. Century” , 295-333, United Nations, 2007.

LEME, P. “The B. In Brics: Unlockıng Brazil Growth Potential: BRIC’s and Beyond”, Goldman Sachs, S:78-87, 2007.

MATHEWS, R. Fordizm, Flexibility and Regional Productivity Growth, Arizona State University, 1995.

TEPAV, Türkiye’nin Rekabet Gücü için Sanayi Politikası Çerçevesi, TEPAV, Ankara,2007.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI,Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2011-2014), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2010.

UNCTAD, World Investment Report, UNCTAD, New York and Geneva, 2005.

UNCTAD, South-South Trade in Asia: The Role of Regional Trade Agreements, UNCTAD, New York and Geneva, 2008.

UNCTAD, World Investment Report, UNCTAD, New York and Geneva, 2009. www.forbes.com www.ft.com

Kaynak Göster

Bibtex @ { ufuksbedergi814815, journal = {Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-7676}, address = {Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:86-88 Balgat - Ankara - TÜRKİYE}, publisher = {Ufuk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {63 - 83}, doi = {}, title = {Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları}, key = {cite}, author = {Özkul, Mehmet Fazıl} }
APA Özkul, M . (2011). Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları . Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 63-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufuksbedergi/issue/57447/814815
MLA Özkul, M . "Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları" . Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 63-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufuksbedergi/issue/57447/814815>
Chicago Özkul, M . "Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları". Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 63-83
RIS TY - JOUR T1 - Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları AU - Mehmet Fazıl Özkul Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 83 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-7676- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları %A Mehmet Fazıl Özkul %T Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları %D 2011 %J Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-7676- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özkul, Mehmet Fazıl . "Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları". Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Ocak 2011): 63-83 .
AMA Özkul M . Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(1): 63-83.
Vancouver Özkul M . Dünya Ekonomisindeki Değişimin Çok Uluslu Şirketler Üzerindeki Yansımaları. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(1): 63-83.