Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler

Avrupa Birliği ülkelerine genel bir çerçevede baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin bu birliğe üye olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ülkeler arasında ve ülkelerin bölgeleri arasında gelişmişlik farklılıklarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun temel sebebi de ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal yapının farklı olmasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde bölgesel farklılıkları en aza indirmek için “Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ’’oluşturulmuştur. Gelişmiş ülke teknoloji, sanayi yönüyle ve genel anlamda ekonomik olarak ileride olduğu için az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkenin kaynaklarını ele geçirerek piyasadaki payını gün geçtikçe artırır. Böylece kutuplaşma teorisinde de bahsedildiği üzere zengin ülke daha zengin fakir ülke daha fakir hale gelir. Ortya çıkan bu farklılıkların giderilmesi için çeşitli politikalar geliştirilmiş fakat kısa dönemde etkisi görülememiştir. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının artması ile birlikte milli gelir de artıyorsa bu durumda ekonomide gelişmenin varlığından söz edilebilir. Burada önemli olan az gelişmiş ülkenin zamanla bu farkı en aza indirmesidir. Bölgesel farklılığın fazla olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu müdahalesi zorunludur. Devlet kaynak dağılımını etkili biçimde yaparak farklılığı en aza indirir

MEASURES REDUCING INTER-REGIONAL DEVELOPMENT DIFFERENCES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES

İnglizcesi konuılacak Avrupa Birliği ülkelerine genel bir çerçevede baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin bu birliğe üye olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ülkeler arasında ve ülkelerin bölgeleri arasında gelişmişlik farklılıklarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun temel sebebi de ülkeler arasındaki ekonomik ve sosyal yapının farklı olmasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde bölgesel farklılıkları en aza indirmek için “Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ’’oluşturulmuştur. Gelişmiş ülke teknoloji, sanayi yönüyle ve genel anlamda ekonomik olarak ileride olduğu için az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkenin kaynaklarını ele geçirerek piyasadaki payını gün geçtikçe artırır. Böylece kutuplaşma teorisinde de bahsedildiği üzere zengin ülke daha zengin fakir ülke daha fakir hale gelir. Ortya çıkan bu farklılıkların giderilmesi için çeşitli politikalar geliştirilmiş fakat kısa dönemde etkisi görülememiştir. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının artması ile birlikte milli gelir de artıyorsa bu durumda ekonomide gelişmenin varlığından söz edilebilir. Burada önemli olan az gelişmiş ülkenin zamanla bu farkı en aza indirmesidir. Bölgesel farklılığın fazla olduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu müdahalesi zorunludur. Devlet kaynak dağılımını etkili biçimde yaparak farklılığı en aza indirir

Kaynakça

ALTINIŞIK İsa, SENCER Hasan: 2010/2 Bölgesel Kalkınma Ajansları,Ekonomik Önemi

Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Durumları Bütçe Dünyası Dergisi sayı:34 sayfa:150 AMY Verdun:2003 “Economic and Monetary Union”,Michelle Cini (Ed.), Oxford University

BİLİCİ Nurettin: 2002 ‘’Avrupa Birliği’nde Mali Yardım Kavgası’’ Asomedya, Ankara

Sanayi Odası, Nisan, Ankara BOZKURT Veysel: 2000 ‘’ Avrupa Birliği’’ Ekin Kitapevi 4. Baskı Bursa

DİNLER Zeynel:2001. ‘’Bölgesel İktisat’’ Bursa İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 4. Baskı Ankara

ELMAS Gülen:2002 Gümrük Birliği Üyeliğinin Türkiye’de Yaratacağı Fiyat Etkileri Gazi

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ankara. EUROSTAT:GDP per capita varied by one to five across the EU 25 member states,(Lüksemburg, 2005),1

GÖKDERE Ahmet:2001 Avrupa Topluluğunda Bölgesel Politikalar ATAUM yayınları, Ankara.

HASANOĞLU Mürteza, ALİYEV Ziya: 2006 Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajansları Sayıştay Dergisi sayı:60 sayfa:82 KARLUK Rıdvan:2001 Avrupa Birliği ve Türkiye Beta Yayınları,5.baskı, İstanbul.

KÖSTEKLİ Salih:2001 Avrupa Birliğinde Bölgesel Kalkınma Politikaları 6.baskı Ankara.

SÜLÜN Dilara:2005 Avrupa Birliği Bölgesel Politika Esasları İzmir Ticaret Odası Yayınları Baskı s.6-35,s46-52,s68,87 İzmir

ŞAHİN Mehmet:2001 Avrupa Birliğinin Self Determinasyon Politikası Nobel Yayıncılık,1.baskı Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ufuksbedergi814817, journal = {Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-7676}, address = {Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No:86-88 Balgat - Ankara - TÜRKİYE}, publisher = {Ufuk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {90 - 103}, doi = {}, title = {Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler}, key = {cite}, author = {Turan, Zübeyir} }
APA Turan, Z . (2011). Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler . Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 90-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufuksbedergi/issue/57447/814817
MLA Turan, Z . "Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler" . Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 90-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufuksbedergi/issue/57447/814817>
Chicago Turan, Z . "Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler". Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2011 ): 90-103
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler AU - Zübeyir Turan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 90 EP - 103 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-7676- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler %A Zübeyir Turan %T Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler %D 2011 %J Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-7676- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Turan, Zübeyir . "Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler". Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Ocak 2011): 90-103 .
AMA Turan Z . Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(1): 90-103.
Vancouver Turan Z . Avrupa Birliği Ülkelerinde Bölgelerarası Gelişmişlik Farklarını Azaltıcı Önlemler. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 1(1): 90-103.