Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme

İnsanlık tarihiyle var olan “gündelik hayat”, tekrar eden işlerin, alışkanlıkların oluşturduğu rutin ve sıradan bir düzendir. Sosyal bilimlerin dolaylı olarak işlediği kavram; moda, üslupsuzluk, bireysellik, yabancılaşma, kentleşme, sıradanlık, süreklilikle ilişkilidir. Bir anlamda “modernliğin arka yüzü” olarak da ele alınabilecek olan “gündelik hayat”, toplumsal alandaki büyük dönüşümlerin bireysel alana yansımalarını tespit etmek için önemlidir. “Gündelik hayat” her alanında olduğu gibi edebiyatta da tesirini göstermektedir. Edebiyatta “gündelik hayat”, modern hayatla birlikte bireyin doğadan, tarihten, üsluptan uzaklaşmasının sonuçlarını yansıtması ve “gündelik hayat”ın maskesini düşürmesi açısından önemlidir

AN ASSESSMENT ON THE TRACES OF THE “EVERYDAY LIFE” IN YAKUP KADRI’S KIRALIK KONAK NOVEL

“The everyday life” existed since the beginning of the history of mankind is the ordinary system and the routine that consists of habits, works, and errands. This term, which is indirectly handled by Social Sciences in general, is related to concepts such as fashion, non-stylism, individuality, alienation, urbanization, mediocrity, continuity. In one sense, “everyday life”, which can be regarded as the rear face of modernity, is an important term for determining the reflection of the great transformations in the social sphere on the individual. “Everyday life”, influences the literature just as in every aspect of life. “Everyday life” in literature is significant in terms of revealing the mask of the routine, and reflecting the results of the individuals detached from nature, history, style because of modern life

___

 • ALVER, Köksal. (2006). Züppelik Anlatısı ve Toplum: Türk Romanında Züppe Tipi, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (16): s.163-182.
 • ARGUNŞAH, Hülya (2012). “Yakup Kadri’nin Yeni Lisan ve Milli Edebiyatla İlgili Görüşleri”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 4(7):s.7-35.
 • BAUDRİLLARD, Jean. (2008). Tüketim Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BERMAN, Marshall. (2013). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. İstanbul: İletişim.
 • BİLGİN, Rıfat (2016). Geleneksel ve Modern Toplumda Kadın Bedeni ve Cinselliği, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1): 219-243. ÇOKONA, İona (2010). Çokkültürlü Pera. İstanbul: Heyamola Yayınları.
 • DE CERTAU, (2008). Gündelik Hayatın Keşfi I. Ankara: Dost Kitabevi.
 • ERLEVENT, Damla (2005). Halide Edip Adıvar’ın Son Dönem Romanlarında İstanbul’da Gündelik Hayat ve Müzik, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Bilkent Üniversitesi.
 • FREUD, Sigmund (2010). Uygarlığın Huzursuzluğu. İstanbul: Metis Yayınları.
 • GINSBORG, Paul (2010). Gündelik Hayat Politikaları. İstanbul: Açılım Kitap.
 • IŞIN, Ekrem (1985). 19.yy’da Modernleşme ve Gündelik Hayat. M. Belge (Ed). Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi. İstanbul: İletişim Yayınları. C.2: s.538-563.
 • İNCİ ELÇİ, Handan (2003). Roman ve Mekân: Türk Romanında Ev. İstanbul:Arma Yayınları.
 • KANDİYOTİ, Deniz (2005). Parçaları Yorumlamak. D. Kandiyoti ve A. Saktanber (Yay. Haz.). Kültür Fragmanları (s.15-33). İstanbul: Metis Yayınları
 • KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri (2014). Kiralık Konak. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • KELLNER, Douglas (1991): “Reklam ve Tüketim Kültürü”, Enformasyon Devrimi Efsanesi, (Ed: Yusuf Kaplan), Rey Yay., İstanbul.
 • LEFEBVRE, Henry (2013). Modern Dünyada Gündelik Hayat (Işın Gürbüz, çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • ÖCAL, Oğuz (2011). Gündelik- Tarihsellik Kavramları ve Yenişehir’de Bir Öğle Vakti, Turkish Studies, 6(3): s. 1477-1486.
 • ÖZBUDUN. Sibel Márkus, G ve Demirer, T. (2008). Yabancılaşma ve….Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • SHAYEGAN, Daryush (2012). Yaralı Bilinç. İstanbul: Metis Yayınları.
 • SİMMEL, George (2006). Modern Kültürde Çatışma ( Tanıl Bora- Elçi Gen, çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • TAŞ, Tuğba (Ed.) (2011). Edebi Gündelik. Ankara: Deki Basım Yayın.
 • TEKELİ, İlhan (1985).Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel Dönüşüm. M. Belge (Ed.). Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Türkiye Ansiklopedisi. İstanbul: İletişim Yayınları, c.4, s.878-890.
 • TÜZEL, İbrahim (2007). Kimliklerin Çatıştığı Mekân: “Kiralık Konak” ve Evini/Evranini Arayan Nesiller, Bilig, Bahar, 41, 225-239.
 • YILMAZ, Gaye Gökalp (2017). Gündelik Hayat Sosyolojisinden Kent ve Kültüre Bakmak: Certau’cu Bir Taktik Alanı Olarak Kent. C. Ergun ve S. Öğrekçi (yay. Haz.). Sosyal Bilimlerde Kültür Tartışmaları (s.64-78). Ankara: Gece Kitaplığı.
 • YİĞİT, Züleyha (2012). Modernliğin Arka Yüzü Olarak Gündelik Hayat: Aşkı Memnu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 /2, 125-144.
 • YÜCEBAŞ, Hilmi (Ed.) (2016). Yerli ve Milli Gündelik Hayat. İstanbul: İletişim Yayınları.

___

Bibtex @ { turkoloji526601, journal = {Türkoloji Dergisi}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {22}, number = {1}, pages = {1 - 21}, doi = {10.1501/Trkol\_0000000290}, title = {Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme}, key = {cite}, author = {Çetin, Aybige Başeğmez} }
APA Çetin, A. B. (2018). Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme . Türkoloji Dergisi , 22 (1) , 1-21 . DOI: 10.1501/Trkol_0000000290
MLA Çetin, A. B. "Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme" . Türkoloji Dergisi 22 (2018 ): 1-21 <
Chicago Çetin, A. B. "Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme". Türkoloji Dergisi 22 (2018 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme AU - Aybige BaşeğmezÇetin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.1501/Trkol_0000000290 DO - 10.1501/Trkol_0000000290 T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 22 IS - 1 SN - -2602-4934 M3 - doi: 10.1501/Trkol_0000000290 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme %A Aybige Başeğmez Çetin %T Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme %D 2018 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 22 %N 1 %R doi: 10.1501/Trkol_0000000290 %U 10.1501/Trkol_0000000290
ISNAD Çetin, Aybige Başeğmez . "Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme". Türkoloji Dergisi 22 / 1 (Nisan 2018): 1-21 .
AMA Çetin A. B. Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme. Türkoloji Dergisi. 2018; 22(1): 1-21.
Vancouver Çetin A. B. Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme. Türkoloji Dergisi. 2018; 22(1): 1-21.
IEEE A. B. Çetin , "Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme", , c. 22, sayı. 1, ss. 1-21, Nis. 2018, doi:10.1501/Trkol_0000000290