Aybige Başeğmez ÇETİN

Yakup Kadri’nin Kiralık Konak romanında “gündelik hayat”ın izleri üzerine bir değerlendirme

AN ASSESSMENT ON THE TRACES OF THE “EVERYDAY LIFE” IN YAKUP KADRI’S KIRALIK KONAK NOVEL

Türkoloji Dergisi

2018-Cilt: 22 - Sayı: 1

1-21

Everyday Life, Henri Lefebvre, Michel de Certaue, Kiralık

520