HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME

Mekânlar yüzyıllar boyunca sanatçılar için vazgeçilmez birer ilham kaynağı olmuştur. Onlar bulundukları çevrenin, yerin özelliklerinden edindikleri izlenimleri sadece romanlara ve hikâyelere değil, gezi notlarına ve mektuplarına da yansıtmışlardır. Özellikle Millî Edebiyat Dönemi’nin önemli kalemlerinden biri olan Halide Edip Adıvar da Dağa Çıkan Kurt adlı eserinin Yolculuk Notları kısmında mêkanlardan edindiği izlenimleri edebî bir çerçevede anlatmıştır. Yolculuk Notları’nda Halide Edip’in İstanbul, Atina, Selânik, Vardar, Venedik, Verona ve Tirol’e dair düşüncelerini okumak mümkündür. Bu notlardaki tasvirler ve anlatım Halide Edip’in edebî kişiliği noktasında da okuyuculara ve araştırmacılara önemli ipuçları vermektedir. Çalışmanın ilk kısmında Halide Edip’in romancılığı ve gezi türünün özellikleri hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci kısımda ise Dağa Çıkan Kurt adlı eserdeki Yolculuk Notları kısmı tanıtılmıştır. Yine bu bölümde, sanatçıyı etkileyen mekânların onun kalemine yansımaları konu edilmiştir. Sonuç’ta ise metnin özellikle izlenimlerden yansıyan tasvir kısımlarının, sanatçının edebî yaşamında da bazı ayrıntıları gözler önüne serdiği yolunda genel bir değerlendirme yapılmıştır

AN ANALYSIS REGARDING YOLCULUK NOTLARI IN THE WORK, DAĞA ÇIKAN KURT, OF HALİDE EDİP ADIVAR

Throughout the history, locations have been an essential source of inspiration for artists. They have reflected the impressions they gained from the environment and place where they locate to not only novels and stories but also travel notes and letters. Halide Edip Adıvar, one of the important writers of National Literature era, also conveyed her impressions from the places in a literary style in Yolculuk Notları section of her work called Dağa Çıkan Kurt. In Yolculuk Notları it is possible to come across those opinions she gained from İstanbul, Athens, Salonica, Vardar, Venice, Verona and Tyrol. The descriptions and the expression in these notes also give readers and researchers important clues about the literary identity of Halide Edip. The first part of the work informs us about the literary identity of Halide Edip and about the characteristics of the type of travel.The second part introduces the Yolculuk Notları section of the work, Dağa Çıkan Kurt. This part also mentions about how the places that influenced the writer reflected on her writing. As for the conclusion part, a general review regarding how the text, especially the descriptions based on her impressions, reveals about the literary life of the writer is done

___

  • ADIVAR, Halide Edib (2014). Dağa Çıkan Kurt, İstanbul: Can Yayınları.
  • AKTAŞ, Şerif- GÜNDÜZ, Osman (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım- Kompozisyon Sanatı, Ankara: Akçağ Yayınları.
  • AKYÜZ, Kenan (1995). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923), İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
  • ENGİNÜN, İnci (1989). Halide Edib Adıvar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • GÜNTÜRKÜN, Nazan (1998). Halide Edip İle Adım Adım, İstanbul: Millî Eğitim Gençlik Ve Spor Bakanlığı Yayınları.
  • KUDRET,Cevdet (1998). Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman (Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Kadar 1911-1922), C.II, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

___

Bibtex @araştırma makalesi { turkoloji526710, journal = {Türkoloji Dergisi}, eissn = {2602-4934}, address = {Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {20}, number = {1}, pages = {93 - 104}, doi = {10.1501/Trkol\_0000000269}, title = {HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Uğurdağ, Canan} }
APA Uğurdağ, C. (2013). HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME . Türkoloji Dergisi , 20 (1) , 93-104 . DOI: 10.1501/Trkol_0000000269
MLA Uğurdağ, C. "HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME" . Türkoloji Dergisi 20 (2013 ): 93-104 <
Chicago Uğurdağ, C. "HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME". Türkoloji Dergisi 20 (2013 ): 93-104
RIS TY - JOUR T1 - HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME AU - CananUğurdağ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.1501/Trkol_0000000269 DO - 10.1501/Trkol_0000000269 T2 - Türkoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 104 VL - 20 IS - 1 SN - -2602-4934 M3 - doi: 10.1501/Trkol_0000000269 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkoloji Dergisi HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME %A Canan Uğurdağ %T HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME %D 2013 %J Türkoloji Dergisi %P -2602-4934 %V 20 %N 1 %R doi: 10.1501/Trkol_0000000269 %U 10.1501/Trkol_0000000269
ISNAD Uğurdağ, Canan . "HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME". Türkoloji Dergisi 20 / 1 (Nisan 2013): 93-104 .
AMA Uğurdağ C. HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME. Türkoloji Dergisi. 2013; 20(1): 93-104.
Vancouver Uğurdağ C. HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME. Türkoloji Dergisi. 2013; 20(1): 93-104.
IEEE C. Uğurdağ , "HALİDE EDİP ADIVAR’IN DAĞA ÇIKAN KURT ADLI ESERİNDEKİ YOLCULUK NOTLARI’NA DAİR BİR İNCELEME", , c. 20, sayı. 1, ss. 93-104, Nis. 2013, doi:10.1501/Trkol_0000000269