18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması

Bu çalışma, Türkiye’de dahil olmak üzere 18 OECD ülkesinde hasta muayene sürelerinin 2002-2018 yılları arasındaki gelişimini ortaya koymak ve söz konusu yıllar arasında ortalama muayene sürelerini karşılaştırmalı olarak sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2002-2018 yılları arasında 18 OECD ülkesinde muayene sürelerindeki değişim ile hekim sayısı ve sağlık kurumlarına başvuru sayıları arasında ilişkilerin irdelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, muayene sürelerinin karşılaştırmasında bir sağlık kurumunun pratik veya gerçekleştirilebilir kapasite dikkate alınarak ülkelerde kişi başı ortalama muayene süreleri temel veri olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ülkelerin kişi başına ortalama muayene süreleri açısından, Türkiye’de kişi başı ortalama muayene süresinin her geçen yıl azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine Türkiye’de kişi başı ortalama muayene süresinin OECD ortalamasının altında olduğu da tespit edilmiştir. Türkiye’de hekim sayısının yıllar itibariyle önemli ölçüde rağmen muayene sürelerinin artmamasındaki önemli bir etkenin müracaat sayılarındaki önemli artış olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca çalışmada kişi ortalama muayene süresinin 2018 yılı için en düşük olduğu ülkenin 16 dakika ile Güney Kore olduğu tespit edilmiştir. Kişi başı ortalama muayene süresinin en yüksek olduğu ülke ise İsveç olarak bulunmuştur.

Comparison of Average Examination Times Per Capita Between 2002-2018 in 18 OECD Countries

This study is conducted in order to to reveal the development of patient examination time in 18 OECD countries between 2002 and 2018 including Turkey and, in order to provide a comparative examination of the average time between the year in question. In addition, it was aimed to examine the relationship between the changes in examination times in 18 OECD countries and the number of physicians and the number of applications to health institutions between 2002-2018. Within the scope of the research, considering the practical or realizable capacity) of a health institution in the comparison of examination times, average examination times per capita in countries are used as basic data. Research results in terms of average time per capita of the countries examined, the average inspection time per capita in Turkey has reached the conclusion that decreases with each passing year. However, the average inspection time per capita is below the OECD average in Turkey have also been identified. Despite important increase of the number of physicians over the years in Turkey, important increase in the number of applications are considered to be an important factor in increasing the examination time. In addition, in the study, the country with the lowest average examination time for 2018 was determined to be South Korea with 16 minutes. Sweden is the country with the highest average examination time per capita.

___

 • Casey, D. L., McKay, M., Rosenthal, C. & Darnell, C. (1998). Assessment of hospital-related stress in children and adolescents admitted to a psychiatric inpatient unit. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 11(4), 135-145.
 • Cirhinlioğlu, Z. (2017). Sağlık sosyolojisi (7. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Çelik, Y. (2013). Poliklinik ve Klinik Hizmetleri Yönetimi. Y. Çelik (Ed.), Sağlık Kurumları Yönetimi-II (ss. 28-57). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2861.
 • Çıraklı, Ü. (2019). Sağlık Kurumlarında Poliklinik ve Klinik Hizmetleri. Y. Akbulut (Ed.), Sağlık Kurumları Yönetimi-II (ss. 108-137). Erzurum: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Çıraklı, Ü. ve Gözlü, K. (2019). Hekim-Hasta, Hasta-Hastane İlişkileri. Ö. Özer ve Fa. Şantaş (Eds.), Sosyolojik Boyutlarıyla Sağlık (ss. 45-73). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Göğüs Hastalıkları polikliniklerinde hastaya ayrılacak süre ne olmalıdır?. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Bildiri Kitabı.
 • James, T. L., Calderon, E. D. V. ve Cook, D. F. (2017). Exploring patient perceptions of healthcare service quality through analysis of unstructured feedback. Expert Systems With Applications,71, 479–492.
 • OECD. (2020). Healtcare Utilization. https://stats.oecd.org/ (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2020).
 • Serçe, Ö. ve Bakır, M. (2013). Poliklinik Başvurularında Fizik Muayene Süresini Uzun Tutmak Antibiyotik Reçete Edilmesini Azaltıyor. Güncel Pediatri Dergisi, 11, 45-50.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2018a). MHRS dünyanın “En İyisi” seçildi. https://sbsgm.saglik.gov.tr/TR,26188/mhrs-dunyanin-en-iyisi-secildi.html, (Erişim Tarihi: 6 Haziran 2019).
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O. & Akbolat M. (2019). Sağlık işletmeleri yönetimi (Gözden Geçirilmi p. basım). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • TÜİK. (2020). Hekim sayısı, hekim başına düşen kişi sayısı ve hekim başına hasta müracaat sayısı, 2009-2018.
 • http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1612 (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2020).
 • Türk Tabipleri Birliği. TTB 2014-16 Yıllık Çalışma Raporu. 2016.
 • Türk Torak Derneği. (2016). Muayene Süresi. https://www.toraks.org.tr/news.aspx?detail=3426, (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2019).
 • Uğurluoğlu, Ö. (2013). Sağlık Kurumları Kuruluş Yeri Çalışmaları. Y. Çelik (Ed.), Sağlık Kurumları Yönetimi II (ss. 2-28). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2861.
 • Uludüz, D. (2019). 10 dakikalık muayene süresi 20 olursa ne olur? https://www.haberturk.com/merdiven-alti-sagliga-dur-diyelim-2279557, (Erişim Tarihi: 10 Haziran 2019).
 • World Bank. (2020). Health Nutrition and Population Statistics. https://databank.worldbank.org/home.aspx (Erişim Tarihi: 17 Şubat 2020).
 • Yardım, M. ve Eser, E. (2017). Ayaktan tanı ve tedavi başvurularında hasta başına kaç dakika ayrılmalıdır?. Turk J Public Health, 15(1), 58-67.

___

Bibtex @araştırma makalesi { jhqa757279, journal = {Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi}, issn = {2667-6869}, address = {Mithatpaşa Cad. No:3 B Blok Kat:6 Sıhhiye Çankaya Ankara}, publisher = {Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı}, year = {2020}, volume = {3}, number = {1}, pages = {43 - 54}, title = {18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Çıraklı, Ümit} }
APA Çıraklı, Ü. (2020). 18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması . Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi , 3 (1) , 43-54 .
MLA Çıraklı, Ü. "18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması" . Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 3 (2020 ): 43-54 <
Chicago Çıraklı, Ü. "18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması". Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 3 (2020 ): 43-54
RIS TY - JOUR T1 - 18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması AU - ÜmitÇıraklı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 54 VL - 3 IS - 1 SN - 2667-6869- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması %A Ümit Çıraklı %T 18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması %D 2020 %J Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi %P 2667-6869- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Çıraklı, Ümit . "18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması". Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi 3 / 1 (Haziran 2020): 43-54 .
AMA Çıraklı Ü. 18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması. SKAD. 2020; 3(1): 43-54.
Vancouver Çıraklı Ü. 18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi. 2020; 3(1): 43-54.
IEEE Ü. Çıraklı , "18 OECD Ülkesinde 2002-2018 Yılları Arası Kişi Başı Ortalama Hasta Muayene Sürelerinin Karşılaştırılması", , c. 3, sayı. 1, ss. 43-54, Haz. 2020