Kabakulağa Bağlı İşitme Kaybı: Vaka Sunumu ve Derleme

Çocukluk çağındaki işitme kayıpları konuşma, lisan öğrenme, zekâ gelişimi, okul başarısı gibi önemli konularda olumsuz etkiye sahiptir. Bu derlemeyle; 12 yıllık izlemi olan, kabakulağa bağlı unilateral işitme kaybı yaşayan bir vakadan yola çıkarak kabakulağa bağlı işitme kaybının literatürdeki yerini belirleyip, ileride yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı hedefledik. 20 yaşındaki erkek hasta, 8 yaşında iken soğuk havada dışarıya çıktıktan 2 gün sonra aniden duymamaya başladığını, şikâyetlerine ateş ve ağrının eşlik ettiğini belirtmiştir. Tedavi için geç kalındığı söylenen hasta unilateral işitme kaybıyla hayatına devam etmiştir. Literatür taramaları ile konumuzla ilgili çalışmaları değerlendirdik. Kabakulakta klinik olarak en sık %60-70 parotit, %25 epididimo-orşit, %1-10 ensefalit ve %4 geçici yüksek frekans işitme kaybı görülmektedir. Literatüre göre unilateral kalıcı işitme kaybı 1/20.000 vakada görülmektedir. Yalnızca çocuklarda değil yetişkinlerde de kabakulak virüsünün tama yakın işitme kaybına ve ciddi komplikasyonlara yol açabileceği rapor edilmiştir. İşitme kaybına ve kabakulak şüphesine erken müdahalenin önemi hakkında aile bilgilendirmeleri yapılmalı, aşılamanın önemi vurgulanmalıdır. Kabakulağa bağlı işitme kayıpları çeşitlilik gösterdiği için vaka çalışmalarının değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Hearing Loss Due to The Mumps: Case Report and Review

Childhood hearing loss has a profoundly negative impact on speaking, language learning, intellectual development, and school achievement. In this review of a 12-year follow-up case with unilateral hearing loss due to mumps, we aimed to contribute to further studies by determining the role of mumps-associated hearing loss in the literature. A 20-year-old male patient had a sudden onset of hearing loss with fever and pain after 2 days of going out in cold weather when he was 8. He was diagnosed with almost total unilateral hearing loss due to mumps. We evaluated the literature and studies related to our topic. The most common clinical findings in mumps are parotitis (60-70%), epididymo-orchitis (25%), encephalitis (1-10%), and transient high-frequency hearing loss (4%). Unilateral permanent hearing loss occurs in 1 / 20,000 cases according to the literature review. It has been reported that the mumps virus may lead to almost complete hearing loss and serious complications not only in children but also in adults. Parents should be informed about hearing loss and suspicion of mumps and the priority of vaccination should be emphasized. Since mumps-associated hearing loss may be variable, the evaluation of case reports would be beneficial.

___

 • Bockelman C, Frawley TC, Long B, Koyfman A. Mumps: An Emergency Medicine-Focused Update. J Emerg Med. 2018; 54(2):207-214.
 • Gedik H, Uludağ A, Fincancı M, Müderrisoğlu C. A Case of Bilateral Hearing Loss Due To Mumps. Nobel Med. 2007; 3(2): 27-30.
 • Boyle C, Asimakopoulos P, Khatamzas E, Vernham G. Mumps presenting with unilateral, synchronous parotid and submandibular gland swelling. BMJ Case ReP. 2018; Sep 4.
 • Kochhar A, Larian B, Azizzadeh B. Facial Nerve and Parotid Gland Anatomy. Otolaryngol Clin North Am. 2016; 49(2):273-284.
 • Sennaroğlu L, Bajin MD. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations. Balkan Med J. 2017; 34(5):397-411.
 • Kuhn M, Heman-Ackah SE, Shaikh JA, Roehm PC. Sudden sensorineural hearing loss: a review of diagnosis, treatment, and prognosis. Trends Amplif. 2011; 15(3): 91-105.
 • Krishnan LA, Van Hyfte S. Management of unilateral hearing loss. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016; 88: 63-73.
 • Rohlfs AK, Friedhoff J, Bohnert A. Unilateral hearing loss in children: a retrospective study and a review of the current literature. Eur J Pediatr. 2017; 176(4):475-486.
 • Qian Y, Zhong S, Hu G, Kang H, Wang L, Lei Y. Sudden Sensorineural Hearing Loss in Children: A Report of 75 Cases. Otol Neurotol. 2018; 39(8): 1018-1024.
 • Şan F, Erkan M. Çocuklarda tek taraflı işitme kaybı ve yaklaşımlar. Ankara: Türkiye Klinikleri. 2019; p. 38-44.
 • Bolat H, Bebitoglu FG, Ozbas S, Altunsu AT, Kose MR. National newborn hearing screening program in Turkey: struggles and implementations between 2004 and 2008. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009; 73(12): 1621-1623.
 • Dedhia K, Chi DH. Pediatric sudden sensorineural hearing loss: Etiology, diagnosis and treatment in 20 children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016; 88: 208-212.
 • Hviid A, Rubin S, Muhlemann K. Mumps. Lancet. 2008; 371(9616): 932-944.
 • Otake H, Sugiura M, Naganawa S, Nakashima T. 3D-FLAIR magnetic resonance imaging in the evaluation of mumps deafness. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2006; 70(12): 2115-2117.
 • Suzuki Y, Ogawa H, Baba Y, Suzuki T, Yamada N, Omori K. Cochlear implantation in a case of bilateral sensorineural hearing loss due to mumps. Fukushima J Med Sci. 2009; 55(1): 32-38.
 • Noda T, Kakazu Y, Komune S. Cochlear implants for mumps deafness: two pediatric cases. J Laryngol Otol. 2015; 129 (2):38-41.
 • Rikitake M, Sampei S, Komori M, Sakurai Y, Kojima H. Bilateral Deafness as a Complication of the Vaccination-A Case Report. Int Tinnitus J 2018; 22(1): 19-22.
 • Katsushika M, Kashio A, Ogata E. Outcomes of cochlear implantations for mumps deafness: A report of four pediatric cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018; 114: 76-79.
 • Akcali A, Yilmaz N, Uyar Y, Ertek M, Buzgan T. Genotyping of mumps virus circulating in Turkey in the 2006-2007 winter season. Arch Virol. 2009; 154(11):1807-1812.
 • Unal M, Katircioglu S, Karatay MC, Suoglu Y, Erdamar B, Aslan I. Sudden total bilateral deafness due to asymptomatic mumps infection. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1998; 45(2): 167-169.
 • Bankamp B, Hickman C, Icenogle JP, Rota PA. Successes and challenges for preventing measles, mumps and rubella by vaccination. Curr Opin Virol. 2019; 34: 110-116.
 • Fields VS, Safi H, Waters C () Mumps in a highly vaccinated Marshallese community in Arkansas, USA: an outbreak report. Lancet Infect Dis. 2019; 19(2): 185-192.
 • Sheikh S, Biundo E, Courcier S, () A report on the status of vaccination in Europe. Vaccine. 2018; 36(33): 4979-4992.
 • Beleni AI, Borgmann S. Mumps in the Vaccination Age: Global Epidemiology and the Situation in Germany. Int J Environ Res Public Health. 2018; 15(8):1618.

___

Vancouver Dikici R. , Candan B. , Sarısakaloğlu T. Hearing Loss Due to The Mumps: Case Report and Review. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2022; 3(2): 62-67.
Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi
 • ISSN: 2757-7538
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

4.6b58

Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı Tekniklerle Planlanan Göğüs Duvarı Işınlamalarında Yüzey Dozunun Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması

Fatma ALTINTAŞ, Suheyla AYTAÇ ARSLAN, Gonca ALTINIŞIK İNAN, Zerrin GANİ, Gizem VAR, Yılmaz TEZCAN

İşitme ve Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Çocuklarını Kabullenme Durumlarına “Destekleyici Eğitim Programlarının” Etkisi

Özlem ERSOY, Sibel Çiğdem GÜNEYSU

Radyoterapi Tedavisinde Meme Kanseri Hastalarda Tomotherapy HI-ART ve Varian Trilogy Cihazlarında Hedef Volüm ve Kritik Organların Doz Değerlerinin Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi - Comparison and Evaluation of Target Volume and Dose Values of Critical Organs in Tomotherapy HI-ART and Varian

Deniz KURT, Suheyla AYTAÇ ARSLAN, Birsen YÜCEL, Eda ERDİŞ, Taha ERDOĞAN, Gonca ALTINIŞIK İNAN, İpek Pınar ARAL, Betül ÖZYÜREK, Özge SÖYÜNMEZ

Yoğun Bakım Ünitelerinde Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalarda Hemşirelerin Önemi

Kübra AYMELEK HACIOSMANOĞLU, Gülay YAZICI

Çocuk Gelişimci Adaylarının “Psikolojik İstismar” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

Şerife ÇAMURCU, K. Büşra KAYNAK EKİCİ

Kan Kültürlerinde Üreyen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılık Profilleri

Osman ORUÇ, Ashabil AYGAN, Nazan ÇÖMLEKCİOĞLU, İbrahim Seyfettin ÇELİK

Kabakulağa Bağlı İşitme Kaybı: Vaka Sunumu ve Derleme

Rumeysa DİKİCİ, Büşra CANDAN, Taha SARISAKALOĞLU