14-16 Yaş Okçularda Üst Ekstremite Dinamik Denge Skorlarının İncelenmesi

Amaç: Üst ekstremite y dinamik denge testi, sporcularda üst ekstremitenin sınırlarını ve asimetrelerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada 14-16 yaş arası okçuların üst ekstremite dinamik denge skorlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya yaş ortalaması 14,95±0,88, boy ortalaması 170,38±9,62 ve kilo ortalaması 62,74±11,20 olan 47 sporcu (Erkek=32 ve Kadın=15) katılmıştır. Katılımcıların üst ekstremite dinamik denge skorları, üst ekstremite y dinamik denge testi ile ölçülmüştür. Kompozit skorlar, (Medial + İnferolateral + Süperolateral / 3) formülü kullanılarak hesaplanmıştır. Bulgular: Okçularda üst ekstremite y dinamik denge testi sonucunda sadece inferolateral yönde sağ ve sol ölçümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p0.05). Çalışmanın bulgularına göre sol kompozit skor ile sağ kompozit skor arasında pozitif yönlü çok kuvvetli bir ilişki vardır (r=0.922; p

Investigation of Upper Extremity Dynamic Balance Scores in Archers Aged Between 14-16

Aim: The upper extremity y dynamic balance test is widely used to evaluate the limits and asymmetries of the upper extremity in athletes. The study aimed to examine the upper extremity dynamic balance scores of archers aged between 14-16. Methods: 47 athletes (Male=32 and Female=15) with an average age of 14.95±0.88, an average height of 170.38±9.62 and an average weight of 62.74±11.20 participated voluntarily in the study. Upper extremity dynamic balance scores of the participants were measured with the upper extremity y dynamic balance test. Composite scores were calculated using the formula (Medial + Inferolateral + Superolateral / 3). Results: As a result of the upper extremity y dynamic balance test in archers, a significant difference was found between the right and left measurements only in the inferolateral direction (p0.05). According to the findings of the study, there is a very strong positive relationship between the left composite score and the right composite score (r=0.922; p

___

 • Şimşek D, Cerrah A, Ertan H. Olimpik, Makaralı ve Geleneksel Türk Okçuluğu Denge Yeteneklerinin Karşılaştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi 2013, 7: 93-99.
 • Cerrah AO, Bayram İ, Yıldızer G, Uğurlu O, Şimşek D, Ertan H. Effects of ,Functional Balance Training on Static and Dynamic Balance Performance of Adolescent Soccer Players. İnternational Journal of Sports, Exercise and Training Science, 2016, 2(2): 73-81.
 • Türkeri C, Büyüktaş B, Barışcan Ö. Alt ekstremite ve kalça merkezi sabit tutularak uygulanan üst ekstremite y dinamik denge testi güvenirlik çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 2020, 31(2): 45-53.
 • Butler RJ, Lehr ME, Fink ML, Kiesel KB, Plisky PJ. Dynamic balance performance and noncontact lower extremity injury in college football players: an initial study. Sports health, 2013, 5(5): 417-422.
 • Gribble PA, Hertel J, Plisky P. Using the star excursion balance test to assess dynamic postural-control deficits and outcomes in lower extremity injury: a literature and systematic review. Journal of athletic training, 2012, 47(3): 339-357.
 • Plisky PJ, Gorman PP, Butler RJ, Kiesel KB, Underwood FB, Elkins B. The reliability of an instrumented device for measuring components of the star excursion balance test. North American journal of sports physical therapy. 2009, 4(2): 92.
 • Kılıç B, Yücel AS, Gümüşdağ H, Kartal A, Korkmaz M. Spor yaralanmaları üst ekstremite yaralanmaları kapsamında omuz yaralanmaları ve tedavi yöntemleri. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi. 2014, 12(4): 1-26.
 • Kocaman G, Atay E, Alp M, Suna G. Okçularda spor yaralanmaları bölgelerinin ve türlerinin değerlendirilmesi. Spor Hekimliği Dergisi, 2018, 53(1): 1-8.
 • Akhmedov R, Demirhan B, Cicioğlu İ, Canuzakov K, Türkmen M, Günay M. Injury by regions seen in greco-roman & freestyle wresting. Turkish Journal of Sport and Exercise, 2016, 18 (3): 99-107.
 • Hale SA, Hertel J, Olmsted-Kramer LC. The effect of a 4-week comprehensive rehabilitation program on postural control and lower extremity function in individuals with chronic ankle instability. Journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2007, 37(6): 303-311.
 • Plisky PJ, Rauh MJ, Kaminski TW, Underwood FB. (Star Excursion Balance Test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2006, 36(12): 911-919.
 • Olmsted LC, Carcia CR, Hertel J, Shultz SJ. Efficacy of the star excursion balance tests in detecting reach deficits in subjects with chronic ankle instability. Journal of athletic training, 2002, 37(4): 501.
 • Ün Yıldırım N, Bayrak A. Grekoromen ve serbest stil güreşçilerde alt ve üst ekstremite y denge test skorlarının karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2021, 19(1): 65-78.
 • Gorman PP, Butler RJ, Plisky PJ, Kiesel KB. Upper quarter y balance test: Reliability and performance comparison between genders in active adults. J Strength Cond Res, 2012, 26 (11): 3043 - 3048.
 • Westrick RB, Miller JM, Carow SD, Gerber JP. Exploration of the y balance test for assessment of upper quarter closed kinetic chain performance. Int J Sports Phys Ther, 2012, 7(2): 139-147.
 • Tucci HT, Martins J, Sposito Gde C, Camarini PM, de Oliveira AS. Closed Kinetic Chain Upper Extremity Stability test (CKCUES test): a reliability study in persons with and without shoulder impingement syndrome. BMC Musculoskelet Disord. 2014, 3: 15-1.
 • Falsone SA, Gross MT, Guskiewicz KM, Schneider RA. One-arm hop test: reliability and effects of arm dominance. J Orthop Sports Phys Ther. 2002, 32(3): 98-103.
 • Ünver F, Yaprak Çetin S, Bayrak G, Telef FK, Erel S. Sağlıklı bireylerde ve voleybolcularda üst ekstremite dinamik denge skorlarının incelenmesi. Türkiye Klinikleri Journal of Sport Sciences. 2019, 11(2): 90-6.
 • Butler RJ, Myers HS, Black D, Kiesel KB, Plisky PJ, Moorman CT. Queen RM. Bilateral differences in the upper quarter function of high school aged baseball and softball players. Int J Sports Phys Ther., 2014, 9(4): 518-24.
 • Salo TD, Chaconas E. The Effect of Fatigue on Upper Quarter Y-Balance Test Scores in Recreational Weightlifters: A Randomized Controlled Trial. International journal of sports physical therapy, 2017, 12(2): 199-205.
 • Robinson R, Gribble P. Kinematic predictors of performance on the star excursion balance test. Sport Rehabil, 2008, 17: 347-357.
 • Türkeri C, Büyüktaş B, Öztürk B. Alt ekstremite y dinamik denge testi güvenirlik çalışması, Turkish Studies, 2020, 15(2): 1439-1451.
 • Borms D, Cools A. Upper-extremity functional performance tests: reference values for overhead athletes. Int J Sports Med. 2018, 39(6): 433-41.
 • Myers H, Poletti M, Butler RJ. Difference in functional performance on the upper-quarter Y-balance test between high school baseball players and wrestlers. J Sport Rehabil. 2017, 26(3): 253-9.
 • Smith CA, Chimera NJ, Warren M. Association of Y balance test reach asymmetry and injury in division I athletes. Med Sci Sports Exerc. 2015, 47(1): 136-41.
 • Mann DL. Injuries in archery, In: Clinical Practise of Sports Injury Prevention and Care. PAFH Renstrom, Ed, FIMS. Oxford: Blackwell Scientific Pub. 1994, 665-75.
 • Mann DL, Littke N. Shoulder injuries in archery. Can J Sport Sci. 1989, 14(2): 85-92.
 • Türkeri C, Öztürk B, Büyüktaş B, Öztürk D. Farklı Branşlardaki Sporcuların Statik Denge, Alt-Üst Ekstremite Dinamik Denge ve Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2019, 4(4): 480-490.
 • Kamalı S, Narin AN. Üst Ekstremite Stabilitesinin Toplam Vücut Performansına Etkisi: Pilot Çalışma. Nesibe Gevher Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2020, 5: 23-28.
 • Shaffer SW, Teyhen DS, Lorenson CL, Warren RL, Koreerat CM, Straseske CA, Childs JD. Y-balance test: a reliability study involving multiple raters. Mil Med. 2013, 178(11): 1264-70.
 • Butler R, Arms J, Reiman M, Plisky P, Kiesel K, Taylor D, Queen R. Sex Differences in Dynamic Closed Kinetic Chain Upper Quarter Function in Collegiate Swimmers. J Athl Train. 2014, 49(4): 442-446.
 • Ruffe NJ, Sorce SR, Rosenthal, MD, Rauh MJ. (2019). Lower Quarter- And Upper Quarter Y Balance Tests As Predıctors Of Runnıng-Related Injurıes In Hıgh School Cross-Country Runners. International Journal Of Sports Physical Therapy, 2019, 14(5): 695-706.
 • Bauer J, Schedler S, Fischer S. et al. Relationship between Upper Quarter Y Balance Test performance and throwing proficiency in adolescent Olympic handball players. BMC Sports Sci Med Rehabil., 2020, 12: 50.

___

Vancouver Ödemiş E. , Çelik S. 14-16 Yaş Okçularda Üst Ekstremite Dinamik Denge Skorlarının İncelenmesi. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi. 2021; 2(3): 1-11.