Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality

Uluslararası ve bölgesel örgütler, gündem yapmak ve politika değişikliği ile sonuçlanabilen yeni bir düzlemi desteklemek yoluyla bir ülkede azınlık hakları konusunda ikna edici bir aktör olarak hareket edebilirler. Türkiye'nin Avrupalılaşma sürecinin ülkede azınlık hakları konusunda sınırlı bir etkiye sahip olduğu genel gözlemine rağmen, Türkiye’de yaşayan Kürt nüfusun hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesinde Avrupa Birliği'nin (AB) yapıcı bir rol oynadığı örnekler mevcuttur. 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun hem söylemdeki hem de politikadaki sembolik değişimi ortaya koyması bakımından incelemeye değer bir örnektir.Bu makalede, demokrasi destekleyicisi olarak AB'nin yerinden edilmiş Kürtler hususunda Türkiye'de değişimi nasıl sağladığının açıklanması amaçlanmaktadır. Koşulluluk ilkesine dayalı Türkiye'nin Avrupalılaşması, değişimin ve politika değişikliğinin temeli olarak alınmıştır. Politika odaklı bu vaka çalışmasında Avrupalılaşma literatüründeki Rasyonalist ve Konstruktivist yaklaşımlarda yer alan hipotezler, inkardan tazminata, politikadaki değişimin nedenlerini açıklamak için kullanılmıştır.

Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality

International and regional organizations can act as persuasive actors with regard to minority rights in a given country by raising awareness, putting the issue on agenda, and endorsing a new platform in a country which may lead to a policy change. Despite the general observation that Turkey's Europeanization process has had limited impact on the minority issues in Turkey, there are numerous examples that the European Union (EU) has played a constructive role in improving of rights and fundamental freedoms for the Kurdish populace living in Turkey. The Law on Compensation for Damage Arising from Terror passed in 2004 is a case worth addressing in order to ascertain both the symbolic and discursive policy change. The aim of this article is to explain how the EU used democratic tools to promote change in Turkey’s political structure for the displaced Kurds. The Europeanization of Turkey, based on specific conditionality, is taken as primarily responsible for granted for the shift and the policy change. In this policy-oriented case study, hypotheses from Rationalist and Constructivist Approaches in Europeanization literature are investigated to explain the causes of the policy shift from repudiate to compensation.

Kaynakça

Demir, İpek. “Humbling Turkishness: Undoing the Strategies of Exclusion and Inclusion of Turkish Modernity.” Journal of Historical Sociology 27, no. 3 (2014): 381-401.

Erkan, Rüstem and Mazhar Bağlı. “Göç ve Yoksulluk Alanlarında Kentle Bütünleşme Eğilimi: Diyarbakır Örneği.” Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 22, no. 1 (2005): 105-124.

Gökalp, Deniz. “A Gendered Analysis of Violence, Justice and Citizenship: Kurdish Women Facing War and Displacement in Turkey." Women's Studies International Forum 33, no. 6 (2010): 561-569.

Göksu, Turgut and Veysel K. Bilgiç. "Kentleşme ve Göçün Teröre Etkisi." In Terörün Soyal Psikolojisi, edited by Murat Sever et al. 167-187. Ankara: UTSAM, 2010.

Hassanpour, Amir and Shahrzad Mojab. "Kurdish Diaspora." In Encyclopaedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures around the World, edited by Melvin Ember et al. 214-224. New York: Springer, 2005.

Jongerden, Joost. “Settlement Wars. An Historical Analysis of Displacement and Return in the Kurdistan Region in Turkey at the Turn of the 21st century.” PhD Dissertation, Wageningen University, 2006.

Karakaya Polat, Rabia. ‘The 2007 Parliamentary Elections in Turkey: Between Securitisation and Desecuritisation.” Parliamentary Affairs 62, no. 1 (2009): 129-147.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tocd238045, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {137 - 164}, doi = {}, title = {Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality}, key = {cite}, author = {Canveren, Önder} }
APA Canveren, Ö . (2016). Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 137-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/24014/238045
MLA Canveren, Ö . "Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 3 (2016 ): 137-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/24014/238045>
Chicago Canveren, Ö . "Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 3 (2016 ): 137-164
RIS TY - JOUR T1 - Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality AU - Önder Canveren Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 164 VL - 3 IS - 1 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality %A Önder Canveren %T Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality %D 2016 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Canveren, Önder . "Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 3 / 1 (Ekim 2016): 137-164 .
AMA Canveren Ö . Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2016; 3(1): 137-164.
Vancouver Canveren Ö . Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2016; 3(1): 137-164.
IEEE Ö. Canveren , "Policy Change for the Displaced Kurds in Turkey: Europeanization and Conditionality", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 137-164, Eki. 2016