Bir Asırlık Bursa Tarihi Ziraat Mektebi İdare Binası’nın Mimari Özelliklerinin, Yersel Lazer Tarama Yöntemiyle Belgelenmesi

Bursa Ziraat Mektebi, Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından biridir. Bir asrı aşkın tarihi ile Türkiye'nin tarım eğitimi tarihine ışık tutmaktadır. Sultan Abdülhamit döneminde yaptırılan yapı, Bursa Hamidiye Ziraat Mektebi olarak da anılmaktadır. Yapı tarihte, Bursa odağında ülke tarımını destekleyici bir rol üstlenmiştir. Okul Bursa’nın kabuk değiştirdiği bir dönemde ziraatı çok yönlü ele almayı başarmıştır. Tarihte okulda verilen eğitimler kapsamında, öğrencilere geometriden inşaat bilgisine ve çiçekçiliğe kadar birçok farklı alanda kapsamlı bir eğitim verilmiştir. 110 yıllık tarihinde birçok mezun veren okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2007 yılında yeniden eğitime açılmıştır. Okul faaliyete açıldığından beri, öğrencilere ve vatandaşlara tarımın gelişmesine yönelik kurslar ve eğitimler verilmektedir. Çalışmanın amacı, yersel lazer tarama yöntemi ile Bursa Ziraat Mektebi idare binasının, mimari özelliklerinin belgelenmesidir. Lazer tarama ile yapılan ölçümler ve çeşitli yazılımlarla bu veriler üzerinden oluşturulan ortofotolar, tarihi bina yapısının mimari özelliklerinin keşfinin bir parçasını oluşturmaktadır. Çalışma sonuçları, lazer taramanın tarihi yapıların mimari özelliklerinin belgelenmesi konusunda, geleneksel yöntemlere göre zaman ve emek tasarrufu sağladığını doğrulamaktadır

Documenting the Architectural Features of the One-Century-Old Bursa Agricultural School Administration Building with Terrestrial Laser Scanning Method

Bursa Agricultural School is one of the well-established educational institutions of Bursa. With its history of more than a century, it sheds light on the history of agricultural education in Turkey. The building, which was built during the reign of Sultan Abdülhamit, is also known as Bursa Hamidiye Agricultural School. The building has played a supportive role in the country's agriculture in the focus of Bursa. The school succeeded in dealing with agriculture in a multi-faceted period when Bursa was changing its crust. At the school, students were given a comprehensive education in many different fields, from geometry to construction knowledge and floristry. The school, which gave many graduates in its 110-year history, was reopened for education in 2007 by the Ministry of National Education. Since the school was opened, courses and trainings for the development of agriculture have been given to students and citizens. The aim of the study is to document the architectural features of Bursa Agricultural School administrative building with terrestrial laser scanning method. Measurements made by laser scanning and orthophotos created on this data with various software constitute a part of the discovery of the architectural features of the historical building structure. The results of the study confirm that laser scanning saves time and effort compared to traditional methods in documenting the architectural features of historical buildings.

___

 • Alptekin, A., & Yakar, M. (2020). Kaya bloklarının 3B nokta bulutunun yersel lazer tarayıcı kullanarak elde edilmesi. Türkiye LİDAR Dergisi, 2(1), 1-4.
 • Alptekin, A., & Yakar, M. (2021). 3D model of Üçayak Ruins obtained from point clouds. Mersin Photogrammetry Journal, 3(2), 37-40.
 • Alptekin, A., & Yakar, M. (2021). Lazer Tarayıcının Jeolojik Olayların Modellenmesinde Kullanımı. Türkiye Lidar Dergisi, 3(2), 71-75.
 • Balzani, M., Pellegrinelli, A., Perfetti, N., & Ucceli, F. (2002). A terrestrial 3d laser scanner-accuracy tests. International Archives of Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 34(5/C7), 445-453.
 • Bayhan, B., & Gülkan, P. (2011). Buildings Subjected to Recurring Earthquakes: A Tale of Three Cities. Earthquake Spectra , 27(3), 635–659.
 • Baykal, K. (1950). Bursa ve Anıtları, Bursa.
 • Bingöl, E. (2020) Colin Rowe’un “Bağlamsalcılığı”na Yirmi Birinci Yüzyıl Kentleri Üzerinden Yeniden Bir Bakış, Megaron Dergisi,15(3), 456-466.
 • Bursa Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri (2023). Bursa Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Kurulu Raporu,Envanter No: 4516.
 • Caglar, N., Vural, I., Kirtel, O., Saribiyik, A., & Sumer, Y. (2023). Structural damages observed in buildings after the January 24, 2020 Elazığ-Sivrice earthquake in Türkiye. Case Studies in Construction Materials, 18, e01886.
 • Comert, R., Avdan, U., Tün, M., & Ersoy, M. (2012). Mimari belgelemede yersel lazer tarama yönteminin uygulanması (Seyitgazi Askerlik Şubesi Örneği). Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4(1), 1-18.
 • Eldem, S. H. (1984). Türk Evi, TAÇ Vakfı, İstanbul.
 • Gabriele, G., Danilo, G., & Marco, B. (2010). The employment of terrestrial laser scanner in cultural heritage conservation: the case study of Vallinotto Chapel in Carignano-Italy. Applied Geomatics, 2, 59-63.
 • Hirschmüller, H., & Thielert, R. (2014). Automatic Generation of Orthophotos from Terrestrial Laser Scanning Data for Architectural Drawings. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 87(1),
 • Jo, Y. H., & Hong, S. (2019). Three-dimensional digital documentation of cultural heritage site based on the convergence of terrestrial laser scanning and unmanned aerial vehicle photogrammetry. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(2), 53.
 • Kanun, E., Metin, A., & Yakar, M. (2021). Yersel Lazer Tarama Tekniği Kullanarak Ağzıkara Han’ın 3 Boyutlu Nokta Bulutunun Elde Edilmesi. Türkiye Lidar Dergisi, 3(2), 58-64.
 • Kaprol, T. (2000). Bursa’da 1930-1950 Yıllarında İnşa Edilmiş Konutların Cephe Özelliklerinin Değerlendirilmesinde Tipolojik Bir Yöntem Denemesi, İstanbul.
 • Karabacak, A., & Yakar, M. (2022). Giyilebilir Mobil LİDAR Kullanım Alanları ve Cambazlı Kilisesinin 3B Modellemesi. Türkiye Lidar Dergisi, 4(2), 37-52.
 • Karabacak, A., & Yakar, M. (2023). 3D modeling of Mersin Akyar Cliffs with wearable mobile LIDAR. Advanced Engineering Days (AED), 6, 86-89.
 • Karataş, L ., Ateş, T. , Alptekin, A., Dal, M., & Yakar, M. (2023). A systematic method for post-earthquake damage assessment: Case study of the Antep Castle. Türkiye  Advanced Engineering Science, 3, 62–71.
 • Karataş, L. (2022). Integration of 2D mapping, photogrammetry and virtual reality in documentation of material deterioration of stone buildings: Case of Mardin Şeyh Çabuk Mosque. Advanced Engineering Science, 2, 135–146.
 • Karataş, L., Alptekin, A., & Yakar, M. (2022a). Creating Architectural Surveys of Traditional Buildings with the Help of Terrestrial Laser Scanning Method (TLS) and Orthophotos: Historical Diyarbakır Sur Mansion. Advanced LiDAR, 2(2), 54-63.
 • Karataş, L., Alptekin, A., & Yakar, M. (2022b). Determination of Stone Material Deteriorations on the Facades with the Combination of Terrestrial Laser Scanning and Photogrammetric Methods: Case Study of Historical Burdur Station Premises. Advanced Geomatics, 2(2), 65-72.
 • Khan, S., Hebel, M., Kada, M., & Reinhardt, W. (2016). Generation of Architectural Floor Plans from Terrestrial Laser Scanning Data. ISPRS International Journal of Geo-Information, 5(9), 140. doi:10.3390/ijgi5090140
 • Koska, B., & Kremen, T. (2013). The combination of laser scanning and structure from motion technology for creation of accurate exterior and interior orthophotos of St. Nicholas Baroque church. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci, 40, 133-138.
 • Kösten, Y., Şenyurt, O., & Türkeri, İ. (2011, Aralık). İzmit Anadolu Lisesi, Docomomo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları. 48, 16-18, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Larsson, S., & Kjellander, J. A. P. (2006). Motion control and data capturing for laser scanning with an industrial robot. Robotics and autonomous systems, 54(6), 453-460.
 • Leica Geosystems (2004). The HDS 3000 technicalspecifications. Erişim Adresi: http://www.leicageosystems.com. [Erişim Tarihi: 05.05.2023].
 • Řezníček, J. (2011). Overview of the Methods for Ortho-Image Generation from the Coloured Laser Scan Dataset. XXIIIth International CIPA Symposium, Prague, Czech Republic.
 • Sener, B., & Gruen, A. (2018). Integration of Terrestrial Laser Scanning and Photogrammetry for Architectural Documentation. Journal of Cultural Heritage, 30, 92-102. DOI: 10.1016/j.culher.2017.08.006
 • Stefani, C., Brunetaud, X., Janvier-Badosa, S., Beck, K., De Luca, L., & Al-Mukhtar, M. (2014). Developing a toolkit for mapping and displaying stone alteration on a web-based documentation platform. Journal of Cultural Heritage, 15(1), 1-9.
 • Türkeri, İ., & Önal, F. (2016). Türkiye’deki Cami Sorunsalının Mimari Proje Yarışmaları Üzerinden Değerlendirilmesi. Mimarist Dergisi, 56, 91-98.
 • Ulubay, S., & Türkeri, İ. (2014).  Ankara Eski Osmanlı Bankası Ankara Şubesi Ek Binası, Docomomo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları,Atatürk Üniversitesi, Erzurum. ISBN: 978-975-442-677-9.
 • Ulvi, A,. & Yakar, M. (2014). Yersel lazer tarama tekniği kullanarak Kızkalesi’nin nokta bulutunun elde edilmesi ve lazer tarama noktalarının hassasiyet araştırması. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1), 25-36 .
 • Ulvi, A., Yakar, M., Toprak, A. S., & Mutluoglu, O. (2014). Laser scanning and photogrammetric evaluation of Uzuncaburç Monumental Entrance. International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers, 3(1), 32-36.
 • Xu, L., Li, E., Li, J., Chen, Y., & Zhang, Y. (2010). A General Texture Mapping Framework for Image-based 3D Modeling. 17th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 152-165. doi:10.1016/j.isprsjprs.2013.11.003
 • Yakar, M. (2015). Laser scanning and photogrammetric evaluation of uzuncaburç monumental entrance. International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers. 3.
 • Yakar, M., Ulvi, A., & Toprak, A. S. (2015). The Problems and Solution Offers, Faced During The 3d Modeling Process Of Sekiliyurt Underground Shelters With Terrestrial Laser Scanning Method. International Journal of Environment and Geoinformatics, 2(2), 39-45.
 • Yakar, M., Ulvi, A., & Toprak, A. S. (2016). The Use of Laser Scanner in Caves, Encountered Problems and Solution Suggestion. Universal Journal of Geoscience, 4(4), 81-88.
 • Yakar, M., Yılmaz, H. M., & Mutluoǧlu, O. (2010). Comparative evaluation of excavation volume by TLS and total topographic station-based methods. Lasers in Engineering, 19, 331-345.
 • Yakar, M., Yılmaz, H. M., & Mutluoğlu, Ö. (2008). Lazer tarama teknolojisi ve fotogrametrik yöntem ile hacim hesabı.
 • Yılmaz, H. M., & Yakar, M. (2006a). Lidar (Light Detection And Ranging) Tarama Sistemi. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2(2), 23-33.
 • Yılmaz, H. M., & Yakar, M. (2006b). Yersel lazer tarama Teknolojisi. Yapı teknolojileri Elektronik dergisi, 2(2), 43-48.
 • Yiğit, A., & Uysal, M. (2019). Afet yöneti̇mi̇nde uzaktan algilamanin kullanimi. İdRc 2019 İnternational Disaster & Resilience Congress, 26-28 June.
 • Yilmaz H. M., Yakar M., Yildiz F., Karabork H., Kavurmaci M.M., Mutluoglu O., & Goktepe A. (2010). Determining rates of erosion of an earth pillar by terrestrial laser scanning. Arab. J. Sci. Eng. 35(2A), 163–172 (2010)
 • Yilmaz, H. M., Yakar, M., & Yildiz, F. (2008). Digital photogrammetry in obtaining of 3D model data of irregular small objects. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 37, 125-130.