Sfm Tekniği ile Oluşturulan 3B Modellerin Kültürel Mirasın Belgelenmesi Çalışmalarında Kullanılması: Gözne Kalesi Örneği

Gözne Kalesi tarihi önemi bulunan kültürel miras niteliğinde bir varlıktır. Kültürel mirasın belgelenmesi; korunması ve yönetilmesi için önemlidir. Bu çalışmalarda gelişen teknolojiyle birlikte fotogrametrik yöntemler kullanılmakta ve kültür varlıkların 3B modeli üretilmektedir. Sıklıkla tercih edilen yöntem Hareket ile Nesne Oluşturma-Structure From Motion (SFM) yöntemidir. SFM, 2B çekilen görüntülerden 3B model üretilmesini amaçlayan stereo görüntü tekniğini kullanan klasik bir fotogrametri yaklaşımıdır. Bu çalışmada farklı uçuş teknikleri ve parametreler kullanılarak, Gözne Kalesinin 3B modelleri SFM algoritmasını kullanan ticari bir yazılımla oluşturulmuş ve 3B modellerin karşılaştırılması yapılmıştır.

___

 • Agisoft, (2019).
 • Çelik, M, Alptekin, A, Bünyan Ünel, F, Kuşak, L, & Kanun, E . (2020). The Effect Of Different Flight Heights On Generated Dıgıtal Products: DSM and Orthophoto. Mersin Photogrammetry Journal, 2 (1), 1-9. Retrieved from https://Dergipark.Org.Tr/Tr/Pub/Mephoj/İssue/52791/636366.
 • Dellaert, F. Seitz, S. M., Thorpe, C. E., & Thrun, S. (2000). Structure from motion without correspondence. Proceedings. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2000 (Cat. No.PR00662), Hilton Head Island, SC, 557-564 Vol. 2, doi:10.1109/CVPR.2000.854916.
 • Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü-Dosimm (2014).
 • Furukawa, Y., ve Hernández, C. (2013). Multi-View Stereo: A Tutorial. Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision, Vol. 9, No. 1-2, 1-148.
 • Kraus, K. (1993). Photogrammetry Volume I, Fundementals and Standard Process, Ferd. Dümmlers Verlag, ISBN: 978-3427786849 Bonn, Germany.
 • Kolzenburg, S., Favalli, M., Fornaciai, A., Isola, I., Harris, A. J. L., Nannipieri, L., & Giordano, D. (2016). Rapid updating and improvement of airborne lidar DEMs through ground-based sfm 3-d modelling of volcanic features. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 54, No. 11, 6687-6699.
 • Morgan, J. A., ve Brogan, D. J. (2016). How to Visual SFM. Department of Civil & Environmental Engineering Colorado State University Fort Collins, Colorado.
 • Pix4D, (2020).
 • Sarıtürk, B., ve Şeker D.Z. (2017). SFM Tekniği ile 3B Obje Modellenmesinde Kullanılan Ticari ve Açık-Kaynak Kodlu Yazılımların Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 126-131.
 • Seren, A. M., ve Demirel, H. (2016). Açık Alanda Bulunan Büyük Objelerin 3 Boyutlu Modellenmesi: Güncel Geomatik Mühendisliği Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 8. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 19-21 Ekim 2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Sözlü, H., ve Yılmaz L. (2018). Mersin Orta Toroslar’da Sinap, Gözne ve Belenkeşlik Kaleleri. I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu / 1. International Mediterranean Symposium, Bildiri Tam Metinleri Kitabı, 6(6), 193-209, ISBN: 978-605-81003-5-0, Mersin.
 • Türkiye Kültür Portalı (2019).
 • Ulvi, A., ve Toprak, A.S. (2016). Investigation Of Three-Dimensional Modelling Availability Taken Photograph Of The Unmanned Aerial Vehicle; Sample Of Kanlidivane Church. International Journal Of Engineering and Geosciences, 1(1), 1-7. doi: 10.26833/ijeg.285216.
 • Ulvi, A., Yakar, M., Yiğit, A., & Kaya, Y. (2019). The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. Universal Journal Of Engineering Science, 7(3), 64-73, doi: 0.13189/ujes.2019.070303.
 • Yılmaz, H. M., Mutluoglu, O., Ulvi, A., Yaman, A., & Bilgilioglu, S. S. (2018). İnsansız Hava Aracı İle Ortofoto Üretimi Ve Aksaray Üniversitesi Kampüsü Örneği. Journal of Geomatics, No. 2018; 3(2), 129-136.
 • Yakar, M., ve Dogan, Y. (2017). Silifke Aşağı Dünya Obruğunun İHA Kullanılarak Üç Boyutlu Modellenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 94-101.
 • Yaşayan, A. (2011). Fotogramteri. T.C. Anadolu Üniversitesi yayınları, No. 2295, Eskişehir, Türkiye.