İnsansız Hava Araçları ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanımı

Bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması yenilikçi tarım uygulamalarının uygulanması ile mümkündür. Bu yeniliklerin üretim alanında uygulanmasıyla tarım arazileri birçok açıdan iyileşmekte ve üretim verimliliği artırılmaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi olan hassas tarım son yıllarda bütün dünyada bilinen ve arazilerde giderek artan düzeyde uygulanmaya başlayan teknolojik değişimin öncüsü olmuştur. Hassas tarım uygulamalarından biri olan uzaktan algılama ise tarım arazilerinin özelliklerinin belirlenmesinde uydu ve uçak teknolojilerini kullanarak daha etkin tarımsal yönetim modeli oluşturmada üreticilere yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda uzaktan algılamada kullanılan uydu ve uçak sistemlerinin yerine daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ederek diğer sistemlere göre hem hızlı hem daha ekonomik olan insansız hava araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçlar bitki durumu inceleme, hastalık ve zararlı tespiti, bitkisel stres, verim tahmini, yabancı ot tespiti gibi işlemlerde geleneksel olarak yapılan yöntemlere göre daha hızlı, ekonomik ve daha verimli şekilde elde edilmektedir. Bu makalede insansız hava araçlarının genel yapısı ve tarımda kullanım alanları açıklanmış ayrıca bitkisel üretim amacıyla yapılan çalışmalar eklenerek insansız hava araçlarının bu çalışmalarda nasıl kullanıldığı açıklanmıştır.

___

 • Agüera, F., Carvajal, F., Pérez, M. (2011). Measuring sunflower nitrogen status from an unmanned aerial vehicle-based system and an on the ground device. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, (s. 33-37). Zurich.
 • Avdan, U., Bilget, Ö., Cömert , Cömert, R., Savaşlı, E., Önder, O. (2014). İnsansiz hava araçları yardımı ile tarımsal alanlarda yeşil bant normalize edilmiş bitki indeksi hesaplanması. 5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU. İstanbul.
 • Ay, F., Ince, G. (2015). Application of Pesticide Using Unmanned Aerial Vehicle. 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). Malatya: IEEE.
 • Baluja, J., Diago, M. P., Balda, P., Zorer, R., Meggio, F., Morales, F., Tardaguila, J. (2012). Assessment of vineyard water status variability by thermal and multispectral imagery using an unmanned aerial vehicle (UAV). Irrig. Sci., 511-522.
 • Caturegli, L., Corniglia, M., Gaetani, M., Grossi, N., Magni, S., Migliazzi, M., Volterrani, M. (2016). Unmanned Aerial Vehicle to Estimate Nitrogen Status of Turfgrasses. Plos One, 1-13.
 • Corcoles, J. I., Ortega, J. F., Hernandez, D., Moreno, M. A. (2013). Estimation of leaf area index in onion (Allium cepa L.) using an unmanned aerial vehicle. Biosystems engineering, 31-42.
 • Çömert, R., Avdan, U., Şenkal, E. (16-19 Ekim 2012). İnsansız hava araçlarının kullanım alanları ve gelecekteki beklentiler . IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu . Zonguldak.
 • Dean, H., Fujikawa, S. J., Linden, D. S., Daughtry, C. S., McCarty, G. W., Hunt, R. (2010). Acquisition of NIR-Green-Blue Digital Photographs from Unmanned Aircraft for Crop Monitoring. Remote Sensing, 290-305.
 • Doğan, Y., Yıldız, F. (2019). İha ile multispektral kameralardan sağlanan görüntüler yardımıyla bitki türlerinin sınıflandırılması. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi, 16-22.
 • Faiçal, B. S., Costa, F., Pessin, G., Ueyama, J., Freitas, H., Colombo, A., Braun, T. (2014). The use of unmanned aerial vehicles and wireless sensor networks. Journal of Systems Architecture, 393-404.
 • Geipel, J., Link, J., Claupein, W. (2014). Combined Spectral and Spatial Modeling of Corn Yield Based on Aerial Images and Crop Surface Models Acquired with an Unmanned Aircraft System. Remote sensing, 10335-10355.
 • Kahveci, M., Can, N. (2017). İnsansiz hava araçlari: tarİhçesİ, tanimi, dünyada ve türkİye'dekİ yasal durumu. S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Dergisi, 5(4), 511-535.
 • Kım, J., Kım, S., Ju, C., SoN, H. (2016). Unmanned Aerial Vehicles in Agriculture: A Review of Perspective of Platform, Control, and Applications. IEEE, 1-17.
 • Korchenko , A. G., Illyash, O. S. (2013). The Generalized Classification of Unmanned Air Vehicles. IEEE 2nd International Conference, (s. 28-34).
 • Neto, J. C., Miranda, J. I. (2009). A genetic algorithm for citrus tree counting and canopy diameter estimation . Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (s. 6797-6804). Natal: INPE.
 • Pederi, Y., Cheporniuk, H. (2015). Unmanned Aerial Vehicles and New Technological Methods of Monitoring and Crop Protection in Precision Agriculture. 3rd International Conference Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (s. 298-301). IEEE.
 • Peña, J., Torres-Sánchez, J., Serrano-Pérez, A., Castro, A., López-Granados, F. (2015). Quantifying Efficacy and Limits of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Technology for Weed Seedling Detection as Affected by Sensor Resolution. Sensors, 5609-5626.
 • Rango, A., Laliberte, A., Steele, C., Herrick, J. E., Bestelmeyer, B., Schmugge, T., Jenkins, V. (2006). Using Unmanned Aerial Vehicles for Rangelands:Current Applications and Future Potentials. Environmental Practice, 159-168.
 • Reis, M. (2014). İnsansız Hava Araçları ile Bitki Koruma ve Tarım Uygulamaları. ISITES, (s. 1445-1449). Karabük.
 • Şenyer, N., Ergün, E., Nasip, Ö. F. (2015). Plant counting with low altitude image processing. 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). Malatya: IEEE.
 • Tabanlıoğlu, A., Yücedağ, A. Ç., Tüysüz, M., Tenekeci, M. E. (2014). Multicopter Usage for Analysis Productivity in Agriculture on GAP Region. 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). Malatya: IEEE.
 • Tavus, M. R., Eker, M. E., Şenyer, N., Karabulut, B. (2015). Plant Counting By Using k-NN Classification on UAVs Images. 23nd Signal Processing and communications Applications Conference (SIU). Malatya: IEEE.
 • Torres-Sánchez, J., López-Granados, F., Serrano, N., Arquero, O., Peña, J. (2015). High-Throughput 3-D Monitoring of Agricultural-Tree Plantations with Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Technology. Plos One, 1-20.
 • Urbahs, A., Jonaite, I. (2013). Features of the use of unmanned aerial vehicles for agriculture applications. AVIATION, 170-175.
 • Yiğit, E., Yazar, I., Karakoç, H. (2018). İnsansiz hava araçlari (İha) ‘ nin kapsamli siniflandirmasi ve gelecek perspektifi. Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Dergisi, 3(1), 10-19.
 • Yu, N., Li, L., Schmitz, N., Tian, L., Greenberg, J., Diers, B. (2016). Development Of Methods To Improve Soybean Yield Estimation And Predict Plant Maturity With An Unmanned Aerial Vehicle Based Platform. Remote Sensing of Environment, 91-101.
 • Yue, J., Lei, T., Li, C., Zhu, J. (2012). The application of unmanned aerial vehicle remote sensing in quickly monitoring crop pests. Intelligent Automation and Soft Computing, 1043-1052.