Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri

Bu çalışmada, laboratuvar şartlarında Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) üzerinde yetiştirilen endoparazitoid Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri belirlenmiştir. I. melanocephala erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdelerinin ergin öncesi dönemlerle karşılaştırıldığında azaldığı görül-müştür.

Total lipid and total fatty acid percentages of immature stages and adults of Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)

In this study, total lipid and total fatty acid percentages of immature stages and adults of endoparasitoid Itoplectis melanocephala (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) reared on Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) under laboratory conditions were determined. Total lipid and total fatty acid percentages of Itoplectis melanocephala decreased in adults compared with immature stages.

Kaynakça

Aktümsek, A., 1993. Biyolojik mücadele ajanı olarak parazitoidler. Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 11: 71-84.

Bronskill, J. K., 1961. A cage of simplify rearing of the Greater wax, Galleria mellonella (Pyralidae). Journal of Lepidopterists’ Society 15: 102-104.

Çakmak, Ö., M. Başhan & A. Satar, 2007. Total fatty acid composition of Lertha sheppardi (Neuroptera: Nemopteridae) during its main life stages. Biologia, 62 (6): 774-780.

Düzgüneş, Z., S. Toros, N. Kılınçer & B. Kovancı, 1982. Ankara İlinde Bulunan Aphidoides Türlerinin Parazit ve Predatörleri. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, Ankara, 251 s.

Folch, J., M. Less & G. H. Sloane Stanley, 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. Journal Biological Chemistry, 226: 497-509.

Greathead, D. J., & J. K. Waage, 1983. Opportunities for biological control of agricultural pests in developing countries. World Bank Technical Paper, 11: 1-44.

Gürbüz, M. F., J. Kolarov & A. Buncukçu, 2009. A survey of Itoplectis melanocephala (Grav.)- A new Ichneumonid endoparasite on Wax Moth Galleria mellonella (L.). Journal of Entomological Research Society, 11 (2): 43-49.

Nurullahoğlu, Z. Ü. & M. Y. Aksoylar, 1997. Düşük sıcaklığın Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae) dişi pup ve erginlerinin total lipid, total yağ asidi ve yağ asidi bileşimine etkileri. Turkish Journal of Zoology, 21: 295-301.

Nurullahoğlu, Z. Ü., F. Uçkan, O. Sak & E. Ergin, 2004. Total lipid and fatty acid composition of Apanteles galleria and its parasitized host. Annals of the Entomological Society of America, 97: 1000-1006.

Seven, E., 2004. Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) Larva ve Pupunun Total Lipid, Total Yağ Asidi ve Yağ Asidi Bileşimi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 25 s.

Sheskin, J. D., 2004. Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures. Chapman and Hall/CRC, Washington, D. C, 982 pp.

Taşkın, D. & M. Y. Aksoylar, 2010. Tenebrio molitor larva ve pupunun yaş ağırlık, total lipid, total yağ asidi değerleri. 204-205, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, (21-25 Haziran, Pamukkale Üniversitesi, Denizli), 1096 s.

Uçkan, F., Z. Ü. Nurullahoğlu, O. Sak & R. Öztürk, 2009. Apanteles galleria Wilkinson (Hymenoptera: Braconidae) ve parazitlenmiş konağı Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nın toplam lipid ve yağ asidi bileşimleri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (2): 89-95.

Üstüner, P., L. Kalyoncu & A. Aktümsek, 2010. Besinin Plodia interpunctella (Hübner) (Lepidoptera: Pyralidae) larva ve pupunun toplam lipid, yağ asidi oranlarına ve yağ asidi bileşimine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi (E-Dergi), 5 (1): 29-37.

Vinson, S. B., 1976. Host selection by insect parasitoids. Annual Review of Entomology, 21: 109–133.

Waage, J. K., & M. P. Hassel, 1982. As biological control agents – a fundamental approach. Parasitology, 84 (4): 241–268.

Yurtcan, M., 2004. Trakya Bölgesi Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Faunasının Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Edirne, 110s.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { entoted969337, journal = {Turkish Journal of Entomology}, issn = {1010-6960}, eissn = {2536-491X}, address = {}, publisher = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2011}, volume = {35}, pages = {641 - 649}, doi = {}, title = {Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri}, key = {cite}, author = {Taşkın, Dr. Deniz and Aksoylar, M. Yaşar} }
APA Taşkın, D , Aksoylar, M . (2011). Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri . Turkish Journal of Entomology , 35 (4) , 641-649 .
MLA Taşkın, D , Aksoylar, M . "Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri" . Turkish Journal of Entomology 35 (2011 ): 641-649 <
Chicago Taşkın, D , Aksoylar, M . "Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri". Turkish Journal of Entomology 35 (2011 ): 641-649
RIS TY - JOUR T1 - Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri AU - Dr. Deniz Taşkın , M. Yaşar Aksoylar Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Entomology JF - Journal JO - JOR SP - 641 EP - 649 VL - 35 IS - 4 SN - 1010-6960-2536-491X M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 Türkiye Entomoloji Dergisi Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri %A Dr. Deniz Taşkın , M. Yaşar Aksoylar %T Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri %D 2011 %J Turkish Journal of Entomology %P 1010-6960-2536-491X %V 35 %N 4 %R %U
ISNAD Taşkın, Dr. Deniz , Aksoylar, M. Yaşar . "Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri". Turkish Journal of Entomology 35 / 4 (Ağustos 2011): 641-649 .
AMA Taşkın D , Aksoylar M . Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri. TED. 2011; 35(4): 641-649.
Vancouver Taşkın D , Aksoylar M . Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri. Turkish Journal of Entomology. 2011; 35(4): 641-649.
IEEE D. Taşkın ve M. Aksoylar , "Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri", Turkish Journal of Entomology, c. 35, sayı. 4, ss. 641-649, Ağu. 2011
  • ISSN: 1010-6960
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Türkiye Entomoloji Derneği

36.2b 27.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Van Gölü havzası eriophyoid akar faunasına katkılar

Evsel DENİZHAN

Türkiye’nin Scoliidae (Hymenoptera: Aculeata) türlerinin dağılışı ve zoocoğrafik özellikleri

Hikmet ÖZBEK, &amp; Sinan ANLAŞ

Isparta ili Yağ gülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan bazı önemli zararlı ve doğal düşmanların populasyon değişimleri

Ozan DEMİRÖZER, İsmail KARACA, Yusuf KARSAVURAN

Türkiye’nin Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) faunasına ek bir katkı

Saliha ÇORUH, Hikmet ÖZBEK, Matthias RİEDEL

A systematic investigation on stigmaeid mites (Acari: Stigmaeidae) of Uzunoluk forest (Erzurum, Turkey)

Sezgin ÖZÇELİK, Salih DOĞAN

Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri

Dr. Deniz TAŞKIN, M. Yaşar AKSOYLAR

Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi

Adem ÖZARSLANDAN, Ercan EKBİÇ, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU

Türkiye Ascoidea ve Phytoseioidea (Phytoseiidae Hariç) türlerine ait üç yeni tür kaydıyla birlikte teşhis anahtarı ve tür listesi (Acari: Mesostigmata)

İbrahim ÇAKMAK, Farid FARAJI, Sultan ÇOBANOĞLU

Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri

Cafer MART, Selçuk SUNULU

Isaria farinosa ve Beauveria bassiana’nın Aelia rostrata Boh. (Hemiptera: Pentatomidae) Üzerine Etkileri

Murat MUŞTU, Fikret DEMİRCİ, Erhan KOÇAK