Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri

Bu çalışma, Kahramanmaraş ili pamuk ekim alanlarında Cicadellidae familyasına bağlı türlerin tespiti, bu türlerin farklı özelliklere sahip bazı pamuk çeşitleri üzerindeki populasyon değişimlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleş-tirilmiştir. Kahramanmaraş ili pamuk ekim alanlarında Cicadellidae familyasına bağlı türlerin tespiti çalışması 2008 yılında üç farklı ilçede 17 ayrı lokasyonda, populasyon değişimleri çalışmaları 2008 ve 2009 yıllarında üç farklı lokasyonda ve farklı pamuk çeşitlerinde yürütülmüştür. Cicadellidae familyasına bağlı türlerin tespiti çalışması sonucunda biri Agallinae, dördü Typhlocybinae ve sekizi Deltocephalinae alt familyasına bağlı olmak üzere toplam 13 cicadellid tür saptanmıştır. Bunların arasında Asymmetrasca decedens (Paoli, 1932), Empoasca decipiens (Paoli, 1930), Zyginidia pullula (Boheman, 1845), Austroagallia sinuata (Mulsant & Rey, 1855), Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758), Orosius orientalis (Matsumura, 1914) ve Circulifer haematoceps (Mulsant & Rey, 1855) en yaygın türler olarak belirlenmiştir. Popülsayon değişimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, her iki yılda da pamuğun koza oluşturma dönemi boyunca ve olgunlaşma döneminin başlangıcında yaprak pirelerinin popülasyonunun en üst düzeye ulaştığı görülmektedir. Bitki içerisindeki dağılımlarında ise özellikle orta ve alt yaprakları tercih etmiştir.

Species of Cicadellidae (Hemiptera) and their population fluctuations in cotton fields in Kahramanmaraş

The purpose of this study was to identify cicadellid species in cotton fields in Kahramanmaraş province in Turkey and to determine their population fluctuations on some cotton varieties. Identification of cicadellid species was carried out on samples taken from 17 locations in three districts of Kahramanmaraş in 2008 whereas population fluctuations were determined on three distinct locations and cotton varieties in 2008 and 2009. Identification of cicadellid species revealed a total of 13 species, one of which belonging to the subfamily Agallinae, four to Typhlocybinae and eight to Deltocephalinae. Amongst these species, Asymmetrasca decedens (Paoli, 1932), Empoasca decipiens (Paoli, 1930), Zyginidia pullula (Boheman, 1845), Austroagallia sinuata (Mulsant & Rey, 1855), Psammotettix striatus (Linnaeus, 1758), Orosius orientalis (Matsumura, 1914) and Circulifer haematoceps (Mulsant & Rey, 1855) were found to be the most common cicadellid species. According to the results of the work on population fluctuations, it was found that cicadellid populations reached to the highest level during boll production stage and at the beginning of maturation in both years. Pest preference within a plant was for bottom and middle leaves.

Kaynakça

Anonymous, 2008. TÜİK Bitkisel Üretim İstatistikleri - Dönemi: 2009 (Web sayfası: http://www.tuik.gov.tr), (Erişim tarihi: Kasım 2009).

Atakan, E., K. Boyacı & O. Gençer, 2004. Çukurova’da yaprakpireleri [Asymmetresca decedens (Paoli) ve Empoasca decipiens Paoli (Homoptera: Cicadellidae)]’nin bazı pamuk çeşitlerindeki popülasyon gelişmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 28 (4): 267-273.

Baloch, A. A. & B. A. Soomro, 1980. Preliminary studies on plant profile and population dynamic of insect pest of cotton. Turkish Journal of Plant Protection, 4 (4)203-217.

Başpınar, H., T. Erol & C. Öncüer, 1996. Aydın ili pamuk alanlarında görülen zararlılar ile önemlilerinin popülasyon değişimleri ve doğal düşmanları üzerinde incelemeler. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi (24-28 Eylül 1996, Ankara) Bildirileri, 38-43 s.

Delvare, G., 1996. Contribution to study of the insect fauna associated with cotton crop. Report on a mission in Turkey. July 15-20, 1996, CIRAD, 1-38.

Durusoy, M. 2005. Kırıkhan (Hatay) ve Çevresinde Pamuk Alanlarında Erken Dönemde Görülen Emici Böcekler ve Bunların Zararlılık Durumlarının Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış) Yüksek Lisans Tezi, Hatay.

Efil, L. & Ş. Güçlü, 2004. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde pamuk alanlarında bulunan Cicadellidae (Homoptera) türleri. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi (8-10 Eylül 2004, Samsun) Bildirileri, 115 s.

Falcon, L.A. & Smith, R.F. 1973. Guidelines for Integrated Control of Cotton Insect Pests. FAO, Rome, 92 pp.

Göçmen H., Ş. Güçlü & S. Dağlı, 1996. Antalya’da pamukta zararlı Cicadellidae türleri ve popülasyon dalgalanmaları. Türkiye 3. Entomoloji Kongresi (24-28 Eylül 1996, Ankara) Bildirileri, 22-28 s.

Harem, E., 2010. Türkiye’de Tescil Edilen Pamuk Çeşitleri. GAP Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayınları, No:165, Şanlıurfa, 192 s.

Lodos, N., 1982. Türkiye Entomolojisi II (Genel, Uygulamalı, Faunistik). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No.429, İzmir, 591 s.

Monsef, A., 1981. Life-cycle and toxicogenic role of Austroasca (s.g. Jacobiasca) lybica Berg & Zan. in cotton fields in Fars province. Entomologie et Phytopathologie Appliquees, 49 (1): 11-17.

Özgür, A. F., E. Şekeroğlu, O. Gençer, H. Göçmen, D. Yelin & N. İşler, 1988. Önemli pamuk zararlılarının pamuk çeşitlerine ve bitki fenolojisine bağlı olarak popülasyon gelişmelerinin araştırılması. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 12: 48-74.

Özüdoğru, T., 2006. Pamuk Durum ve Tahmin: 2006/2007. Yayın No: 148 ISBN: 975- 407–215–9, ISSN: 1303–8362.

Salem, M., G. B. Ej-Saadany & M. E. Tharvval, 1988. The fluctuations in population density of the Empoasca decipiens attacking two cotton varieties in upper Egypt. Proceeding of the Conference of the Agricultural Development Research, Vol. 111. Botany, plant pathology & plant protection, Faculty of Agriculture, Ain Shams University, Cairo, 17-19.

Şekeroğlu, E., A. F. Özgür, C. Kazak & K. Karut, 2000. IPM for cotton in Çukurova Region of Turkey. Proceedings The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, 169-176.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { entoted969346, journal = {Turkish Journal of Entomology}, issn = {1010-6960}, eissn = {2536-491X}, address = {}, publisher = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2011}, volume = {35}, pages = {665 - 676}, doi = {}, title = {Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri}, key = {cite}, author = {Mart, Cafer and Sunulu, Selçuk} }
APA Mart, C , Sunulu, S . (2011). Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri . Turkish Journal of Entomology , 35 (4) , 665-676 .
MLA Mart, C , Sunulu, S . "Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri" . Turkish Journal of Entomology 35 (2011 ): 665-676 <
Chicago Mart, C , Sunulu, S . "Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri". Turkish Journal of Entomology 35 (2011 ): 665-676
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri AU - Cafer Mart , Selçuk Sunulu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Entomology JF - Journal JO - JOR SP - 665 EP - 676 VL - 35 IS - 4 SN - 1010-6960-2536-491X M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 Türkiye Entomoloji Dergisi Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri %A Cafer Mart , Selçuk Sunulu %T Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri %D 2011 %J Turkish Journal of Entomology %P 1010-6960-2536-491X %V 35 %N 4 %R %U
ISNAD Mart, Cafer , Sunulu, Selçuk . "Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri". Turkish Journal of Entomology 35 / 4 (Ağustos 2011): 665-676 .
AMA Mart C , Sunulu S . Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri. TED. 2011; 35(4): 665-676.
Vancouver Mart C , Sunulu S . Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri. Turkish Journal of Entomology. 2011; 35(4): 665-676.
IEEE C. Mart ve S. Sunulu , "Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri", Turkish Journal of Entomology, c. 35, sayı. 4, ss. 665-676, Ağu. 2011
  • ISSN: 1010-6960
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Türkiye Entomoloji Derneği

34.7b 26.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Isparta ili Yağ gülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan bazı önemli zararlı ve doğal düşmanların populasyon değişimleri

Ozan DEMİRÖZER, İsmail KARACA, Yusuf KARSAVURAN

Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi

Adem ÖZARSLANDAN, Ercan EKBİÇ, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU

Bazı bitkisel kökenli insektisitlerin laboratuvar koşullarında Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) larvalarına etkileri

Enver DURMUŞOĞLU, Ahmet HATİPOĞLU, Hasan BALCI

Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri

Dr. Deniz TAŞKIN, M. Yaşar AKSOYLAR

Van Gölü havzası eriophyoid akar faunasına katkılar

Evsel DENİZHAN

Türkiye’nin Scoliidae (Hymenoptera: Aculeata) türlerinin dağılışı ve zoocoğrafik özellikleri

Hikmet ÖZBEK, &amp; Sinan ANLAŞ

Türkiye'den yeni bir Arrenurus Dugès 1834 (Acari: Hydrachnellae) türü

Pınar GÜLLE, Yunus Ömer BOYACI, İskender GÜLLE

A systematic investigation on stigmaeid mites (Acari: Stigmaeidae) of Uzunoluk forest (Erzurum, Turkey)

Sezgin ÖZÇELİK, Salih DOĞAN

Türkiye’den dört Elateridae türüne ait erkek genital yapıları (Coleoptera: Elateridae)

Mahmut KABALAK, Osman SERT

Türkiye’nin Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) faunasına ek bir katkı

Saliha ÇORUH, Hikmet ÖZBEK, Matthias RİEDEL