Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi

Kök-ur nematodları çok geniş bir konukçu dizisine sahiptir ve ekonomik öneme sahip birçok bitki türünde önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Domateste Kök-ur nematotlarına karşı dayanıklılığı sağlayan Mi geni, 1940’lı yıllarda bir yabani domates türü olan Solanum peruvianum L.’dan kültür domatesine aktarılmıştır. Bu gen Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood ve Meloidogyne javanica (Treub,1885) Chitwood’ya karşı dayanıklılık sağlamaktadır. Bu çalışma 2010 yılında Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nde yürütülmüştür. Bu çalışmada, domates fideleri 1000 larva /bitki olacak şekilde M. javanica ile infekte edilip genotiplerin dayanıklılık özelliği klasik testleme yöntemi ile belirlenmiştir. Ayrıca aynı domates hatlarının REX1-F1-REX-R2 ve Mi23F-Mi23R moleküler markırları kullanılarak hassas, heterozigot ve homozigot dayanıklı oldukları belirlenmiştir. Klasik olarak yapılan testleme sonuçlarına göre köklerdeki urlanma oranı dayanıklı bitkilerde 0-2, duyarlı bitkilerde ise 2’ den büyük olarak tespit edilmiştir. Üreme oranları ise dayanıklı bitkilerde 0, duyarlı bitkilerde 1’den büyük olarak bulunmuştur. Klasik ve moleküler yöntemlerle yapılan testleme sonuçlarından elde edilen bulgular parelellik göstermiştir. Sözü edilen DNA markırlarının M. javanica’ya dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarında güvenilir bir şekilde kullanılabileceği görülmüştür.

Detection of the Mi-1.2 gene for resistance to root-knot-nematode (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood) in tomato by SCAR marker, Mi23

Root-knot nematodes have wide range of host plants and cause important yield looses in many crop plants. The resistance gene Mi was introduced to the cultivated tomatoes from wild tomato species Solanum peruvianum in 1940. The gene confers resistance to Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood and Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood. Present study was carried out in Plant Protection Research Institute of Adana in 2010. In the study tomato plants were inoculated by M. javanica (1000 larva per plant) and resistance features of the genotypes were screened by classical method. Furthermore those tomato genotypes were screened for their resistance as susceptible, homozygot or heterozygote resistant by using REX-F1-REX-R2 and Mi23F-Mi23R specific primers According to the classical tests results the root-gall index values were determined as lower than 2 in resistant plants and higher than 2 in susceptible ones. Reproduction factors were observed 0 and more than1 in resistant and susceptible plants respectively. The data showed a clear correlation between classical screening and the used of DNA markers. It was concluded that those markers could be used in marker assisted selection for M. javanica resistance breeding.

Kaynakça

Boerma, H. R. & R. S. Hussey, 1992. Breeding plants for resistance to nematodes. Journal of Nematology, 24 (2): 242-252.

Cook, R. & K. Evans, 1987. Resistance and Tolerance. In: Kerry, B.R., Brown, R. H., (ed). Principles and Practice of Nematode Control in Crop. Academic Press, Australia, 179-220 pp.

Devran, Z. & İ. H. Elekçioğlu, 2004. The screening of F2 plants for the root-knot nematode resistance gene, Mi by PCR in tomato. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28: 253-257

Elekcioğlu, İ. H & N. Uygun, 1994. Occurrence and distribution of plant parasitic nematodes in cash crop in Eastern Mediterranean region of Türkiye. In: Proceedings of 9th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Kuşadası-Aydın-Türkiye, pp. 409-410.

Elekcioğlu, İ. H., B. Ohnesorge, G. Lung & N. Uygun, 1994. Plant parasitic nematodes in the Mediterranean region of Turkey. Nematologia Mediterranea, 22: 59-63.

Hartman, K. M & J. N. Sasser, 1985. Identification of Meloidogyne Species on the Basis of Different Host Test and Perineal Pattern Morphoplogy. In: K. R. Barker, C. C.

Carter, J. N. Sasser, (eds). An Advanced Treatise on Meloidogyne, Vol. 2. Methodology. Raleigh: North Carolina State University Graphics, 69-77.

Haymes, K. M., 1996. Mini-prep method suitable for a plant breeding program. Plant Molecular Biology Reporter, 14 (3): 280-284.

Hooper, D. J., 1986. Extraction of Free Living Stages from Soil. In: Southey, J. F. (ed). Laboratory Methods for Work with Plant Soil Nematodes. Her Majesty’s Stationary Office, London: 5-30.

Kaşkavalcı, G. & C. Oncüer, 1999. Investigations on the distribution and economic importance of Meloidogyne Goeldi, 1887 (Tylenchida: Meloidogynidae) species found in the major areas of hot climate vegetables in Aydin province. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23 (2): 149-160.

Lopez-Perez, J. A., M. L. Strange, I. Kaloshian & A. T. Ploeg, 2006. Differential responce of Mi gene resistant tomato rootstocks to root-knot nematodes (Meloidogyne incognita). Crop Protection, 25: 382-388.

Mennan, S. & O. Ecevit, 1996. Bafra ve Çarşamba ovaları yazlık sebze ekim alanlarındaki Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp)’nın biyolojisi, yayılışı ve bulaşıklık oranları üzerine araştırmalar. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri, 700-705 s.

Messequer, R., M. Ganal, M. C. De Vicente, N. D. Young, H. Bolkan & S. D. Tanksley, 1991. High resolution RFLP map around the root knot nematode resistance gene (Mi) in tomato. Theoretical and Applied Genetics, 82: 529-536.

Milligan, S. B., J. Bodeau, J. Yaghoobi, I. Kaloshian, P. Zabel & V.M. Williamson, 1998. The root knot nematode resistance gene Mi from tomato is a member of the leucine zipper, nucleotide binding, leucine-rich repeat family of plant genes. The Plant Cell, 10: 1307-1319.

Netscher, C. & R. A. Sikora, 1990. Nematode Parasites on Vegetables. In: Plant Parasitic Nematodes in Suptropical and Tropical Agriculture. (Eds.: M. Luc, R. A. Sikora and J. Bridge). CAB International, 231-283 pp.

Özarslandan, A. & İ. H. Elekcioğlu, 2010. Türkiye’nin farklı alanlarından alınan Kök-Ur nematodu türlerinin (Meloidogyne spp.) (Nemata: Meloidogynidae) moleküler ve morfolojik tanıma ile belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 34 (3): 323-335.

Seah, S., A. C. Telleen, & V. M. Williamson, 2007. Introgressed and endogenous Mi-1 gene clusters in tomato differ by complex rearrangements in flanking sequences and show sequence exchange and diversifying selection among homologues. Theoretical and Applied Genetics, 114: 1289-1302.

Smith, P. G., 1944. Embryo culture of a tomato species hybrid. Proceedings of the American Society for Horticultural Science, 44: 413-416.

Söğüt, M. A. & İ. H. Elekcioğlu, 2000. Akdeniz Bölgesi’nde sebze alanlarında bulunan Meloidogyne Goeldi, 1892 (Nemata: Heteroderidae) türlerinin ırklarının belirlenmesi. Türkiye Entomoloji Dergisi, 24 (1): 33-40.

Williamson, V. M., J-Y. Ho, F. F. Wu, N. Miller & I. Kaloshian, 1994. A PCR-based marker tightly linked to the nematode resistance gene, Mi, in tomato. Theoretical and Applied Genetics, 87: 757-763.

Yaghoobi, J., I. Kaloshian, Y. Wen & V. M. Williamson. 1995. Mapping a new nematode resistance locus in Lycopersicon peruvianum. Theoretical and Applied Genetics, 91: 457-464.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { entoted969353, journal = {Turkish Journal of Entomology}, issn = {1010-6960}, eissn = {2536-491X}, address = {}, publisher = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2011}, volume = {35}, pages = {677 - 686}, doi = {}, title = {Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Özarslandan, Adem and Ekbiç, Ercan and Elekcioğlu, İbrahim Halil} }
APA Özarslandan, A , Ekbiç, E , Elekcioğlu, İ . (2011). Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi . Turkish Journal of Entomology , 35 (4) , 677-686 .
MLA Özarslandan, A , Ekbiç, E , Elekcioğlu, İ . "Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi" . Turkish Journal of Entomology 35 (2011 ): 677-686 <
Chicago Özarslandan, A , Ekbiç, E , Elekcioğlu, İ . "Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi". Turkish Journal of Entomology 35 (2011 ): 677-686
RIS TY - JOUR T1 - Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi AU - Adem Özarslandan , Ercan Ekbiç , İbrahim Halil Elekcioğlu Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Entomology JF - Journal JO - JOR SP - 677 EP - 686 VL - 35 IS - 4 SN - 1010-6960-2536-491X M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 Türkiye Entomoloji Dergisi Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi %A Adem Özarslandan , Ercan Ekbiç , İbrahim Halil Elekcioğlu %T Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi %D 2011 %J Turkish Journal of Entomology %P 1010-6960-2536-491X %V 35 %N 4 %R %U
ISNAD Özarslandan, Adem , Ekbiç, Ercan , Elekcioğlu, İbrahim Halil . "Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi". Turkish Journal of Entomology 35 / 4 (Ağustos 2011): 677-686 .
AMA Özarslandan A , Ekbiç E , Elekcioğlu İ . Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi. TED. 2011; 35(4): 677-686.
Vancouver Özarslandan A , Ekbiç E , Elekcioğlu İ . Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi. Turkish Journal of Entomology. 2011; 35(4): 677-686.
IEEE A. Özarslandan , E. Ekbiç ve İ. Elekcioğlu , "Domateste Kök ur nematodu (Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood)’na dayanıklılık sağlayan Mi-1.2 geninin Mi23 SCAR markırı ile belirlenmesi", Turkish Journal of Entomology, c. 35, sayı. 4, ss. 677-686, Ağu. 2011
  • ISSN: 1010-6960
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Türkiye Entomoloji Derneği

36.2b 27.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’den dört Elateridae türüne ait erkek genital yapıları (Coleoptera: Elateridae)

Mahmut KABALAK, Osman SERT

Isaria farinosa ve Beauveria bassiana’nın Aelia rostrata Boh. (Hemiptera: Pentatomidae) Üzerine Etkileri

Murat MUŞTU, Fikret DEMİRCİ, Erhan KOÇAK

Karpuza anaçlık potansiyeli olan su kabağı (Lagenaria siceraria (Molina) Standley) genotiplerinin Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood ve Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood’ ya karşı dayanıklılıklarının araştırılması

Adem ÖZARSLANDAN, Mehmet Ali SÖĞÜT, Halit YETİŞİR, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU

Türkiye’nin Scoliidae (Hymenoptera: Aculeata) türlerinin dağılışı ve zoocoğrafik özellikleri

Hikmet ÖZBEK, &amp; Sinan ANLAŞ

Van Gölü havzası eriophyoid akar faunasına katkılar

Evsel DENİZHAN

Kahramanmaraş pamuk ekim alanlarında Cicadellidae (Hemiptera) familyasına bağlı türler ve popülasyon değişimleri

Cafer MART, Selçuk SUNULU

Bazı bitkisel kökenli insektisitlerin laboratuvar koşullarında Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae) larvalarına etkileri

Enver DURMUŞOĞLU, Ahmet HATİPOĞLU, Hasan BALCI

Stipacoccus Tang cinsinden yeni bir türün tanımlanması ve Pararhodania armena Ter-Grigorian’ın yeniden tanımlanması (Hemiptera: Coccoidea: Pseudococcidae)

Mehmet Bora KAYDAN, Ferenc KOZÁR

Itoplectis melanocephala (Gravenhorst, 1829) (Hymenoptera: Ichneumonidae)’nın ergin öncesi dönemleri ile erginlerinin total lipid ve total yağ asidi yüzdeleri

Dr. Deniz TAŞKIN, M. Yaşar AKSOYLAR

Isparta ili Yağ gülü (Rosa damascena Miller) üretim alanlarında bulunan bazı önemli zararlı ve doğal düşmanların populasyon değişimleri

Ozan DEMİRÖZER, İsmail KARACA, Yusuf KARSAVURAN