İnfertilite Tedavilerinde Etik Sorunlar

Tarih boyunca infertilite nedeniyle birçok kişi ciddi zorluklar yaşamıştır. Günümüzde üreme çağındaki çiftlerin %15’i infertiliteden etkilenmektedir. Bu doğrultuda 1900’lerde infertiliteye yönelik tedaviler geliştirilmeye başlanmıştır ve günümüzde infertil bireyin tedavisinde kullanılan birçok tedavi yöntemi ortaya çıkmıştır. Ancak infertilite tedavilerindeki bu gelişmelerle birlikte etik sorunlar da gündeme gelmiştir. İnfertilite tedavilerinde yer alan, gamet hücrelerinin kriyoprezervasyonu, embriyo transferi, dondurulan embriyolara ne yapılacağı, donör embriyo/gamet kullanımı ve uterus nakli gibi birçok uygulamanın etik boyutları tartışılmıştır. Ayrıca ülke yasaları ile etik ilkelerin çatıştığı durumlarla da karşılaşılmaktadır. Bu sebeple, infertilite alanında çalışan sağlık profesyonellerinin ve hemşirelerin etik değerlere sahip olmaları ve aynı zamanda ülke yasalarından da haberdar olmaları gerekmektedir. İnfertilite alanında çalışan sağlık profesyonellerinin yapacakları uygulamalarda etik ilkelere uyarak ve bu konuda belirlenen yasalar çerçevesinde hareket etmeleri önemlidir.