İmecan ya da Abartılı Bir “Bebek Kimin” Vakası

Yaşanmış veya kurgulanmış vaka öyküleri, tıp etiği ikilemlerinin apaçık görülmesini ve derinlemesine anlaşılmasını sağlamada önemli bir araçtır. Başlıca avantajı soyut ve genel nitelikteki kuramsal bilgi ile yaşamın akışı içinde ortaya çıkan somut ve özel durumlar arasında köprü kurmayı sağlamak olan bu araçtan hem bireysel ölçekteki düşünme süreçlerinde hem de eğitim amaçlı grup tartışmalarında yararlanmak mümkündür. Okumakta olduğunuz kısa yazı, ağırlıklı olarak üremeye tıbbi yardım ile ilgili-bağlantılı ve kısmen de farklı medikososyal süreçlerin etik boyutunu gündeme getirme amacıyla kurgulanmış karmaşık bir vaka öyküsünden ve öykünün “kullanım kılavuzu” niteliğini taşıyan giriş bölümünden oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

tıp etiği, vaka, imecan