Bir Kalp Atışı Uzaklıkta: Texas Heart Beat Yasasına Bir Bakış

Günümüzde düşük hakkı, düşük hizmetlerine erişim olanakları, düşük metotları, embriyonun yaşam hakkı, yaşamın başlangıcının tespiti gibi konuların üzerinde fikir birliği sağlanamamıştır. Düşük gibi kompleks bir olgu hakkında genel bir uzlaşma olmaması yasaların bu konuda kayıtsız kaldığı veya seçkin uluslararası organizasyonların taraflarını belli etmekten çekindikleri anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda Amerikan yargısının 1973’te hamile bir kadının Texas eyaletinin isteğe bağlı düşük karşıtı yasalarını ve düşük isteminin devlet tarafından elinden alınmasını dava etmesi sonucu ele aldığı ve emsal niteliği taşıyan Roe v Wade davasında kadının lehine verdiği karar oldukça önemlidir.